Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  OMA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This work examines the efficacy of deep learning (DL) based non-orthogonal multiple access (NOMA) receivers in vehicular communications (VC). Analytical formulations for the outage probability (OP), symbol error rate (SER), and ergodic sum rate for the researched vehicle networks are established Rusing i.i.d. Nakagami-m fading links. Standard receivers, such as least square (LS) and minimum mean square error (MMSE), are outperformed by the stacked long-short term memory (S-LSTM) based DL-NOMA receiver. Under real time propagation circumstances, including the cyclic prefix (CP) and clipping distortion, the simulation curves compare the performance of MMSE and LS receivers with that of the DL-NOMA receiver. According to numerical statistics, NOMA outperforms conventional orthogonal multiple access (OMA) by roughly 20% and has a high sum rate when considering i.i.d. fading links.
EN
Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) in the fifth generation (5G) system is one of the optimistic technologies for wireless radio access networks. Compared to orthogonal multiple accesses (OMA) reduce the spectral efficiency; NOMA provides the best solution by increasing the data rates. This study evaluates NOMA with a downlink in the automatic deployment of multiusers. The outage performance and ergotic sum-rate gain give the NOMA better performance can be concluded at the final results. NOMA provides the Quality of Service (QoS) to the multi-users by considering the power allocation and data rate factors. Here is considered the outage probability will be 1 when it identifies the different user and allocates the data rate and power.
PL
W artykule zaprezentowano nieortogonalną, metodę dostępu wielokrotnego do kanału, nazywaną w skrócie metodą NOMA, która jest prawdopodobna do zastosowania w systemach 5G. Porównano ją z dotychczas powszechnie stosowanymi metodami ortogonalnymi OMA. Analizę przeprowadzono dla łącza w dół i łącza w górę.
EN
In the article a non-orthogonal multiple access method called NOMA is presented. This method is planned for use in 5G systems. The NOMA is compared with groups orthogonal methods named OMA which are currently used. This analysis was performed both for downlink and uplink.
PL
Artykuł zestawia dwa przykłady współczesnych realizacji, w których perspektywa – rozumiana zgodnie ze współczesną teorią architektury jako idealna konstrukcja świata, „subtekst” konceptu architektonicznego – odgrywa istotną rolę w kreacji przestrzeni.
EN
The article juxtaposes two examples of contemporary buildings in which perspective plays an important role in the creation of space. Perspective understood in contemporary theory of architecture as an ideal structure of the world is a "subtext' of an architectural concept.
EN
This paper covers the experimental studies of Young’s modulus of concrete on the basis of eigenfrequencies. Experiments were performed on beam elements measuring 1050×200×100 mm, using operational modal analysis (OMA). Two types of concrete with different mixtures were tested. The dynamic Young’s modules were calculated on the basis on the resonant frequencies measured in two directions. The values obtained were compared with static Young’s modules determined on concrete cylinders in axial compression testing.
PL
W artykule zrelacjonowano badania eksperymentalne modułu Younga betonu na podstawie częstotliwości własnych. Eksperymenty przeprowadzono na elementach belkowych o wymiarach 1050×200×100 mm z wykorzystaniem operacyjnej analizy modalnej (OMA). Przebadano dwa betony o różnych recepturach. Dynamiczne moduły Younga obliczono na podstawie pomierzonych w dwóch kierunkach częstotliwości własnych. Uzyskane wartości porównano ze statycznymi modułami Younga określonymi na betonowych walcach w próbie osiowego ściskania.
EN
The research team from the Structural Dynamics Division of Civil Engineering Institute of Wrocław University of Technology performed experimental dynamic studies of a number of historical constructions. The paper presents the most important aspects of contemporary dynamic analyses of historical structures and is a result of the team's decadelong experience with such analyses carried out with the use of the most modern instruments and technologies. The basis of modern dynamic analysis is the use of three elements: in situ dynamic measurements, analysis of the obtained data, and calculation on a FEM model. The interrelations among the three are used to validate and update the FEM model. The methods used in dynamic analyses are very complex and difficult. Aside from them, Polish and German national standards offer simplified methods of evaluating the harmfulness of building vibrations due to ground motions. Three types of analysis methods are presented here: simple dynamic analysis, simplified approaches based on national standards and advanced techniques such as Operational Modal Analysis (OMA). The presented studies and measurements are classified as non-destructive, and are therefore best suited to the analysis of historical structures and monuments. OMA merits special attention, as it yields information on modal frequencies, forms and damping. In comparison to Experimental Modal Analysis (EMA), the greatest advantage of the OMA is that no special excitation of structure vibration is required. In large structures, such excitation is difficult to realize and may lead to local damage, which is especially harmful in historical objects. However, OMA requires more exact and much longer measurements than Experimental Modal Analysis (EMA).
PL
W pracy opisano najbardziej istotne aspekty współczesnych analiz i badań dynamicznych dotyczących specyficznych konstrukcji jakimi są budowle historyczne. Bazowano na doświadczeniach zebranych w tym zakresie przez pracowników Zakładu Dynamiki Budowli Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Zaprezentowano nowoczesne metody eksperymentalno-teoretycznych badań dynamicznych tego typu obiektów. W pracy przedstawiono proste analizy zarejestrowanych drgań, podejście normowe (na bazie polskich i niemieckich norm) dotyczące oceny drgań przenoszonych na budynki zabytkowe przez grunt, a także zaawansowaną technikę jaką jest Operacyjna Analiza Modalna (OMA). Stosując OMA można określić parametry modalne badanej konstrukcji i na tej podstawie wnioskować o innych jej własnościach i cechach. Główną zaletą OMA jest możliwość wykonania analizy dynamicznej konstrukcji bez specjalnego wymuszania drgań oraz pomiaru tego wymuszenia. W przypadku konstrukcji budowlanych wymuszanie drgań i pomiary sił wzbudzających są na ogół bardzo kłopotliwe w realizacji ze względu na rozmiary i masę budowli. Dodatkowo, stosowanie młotków modalnych bądź wzbudników drgań jest niewskazane w przypadku konstrukcji zabytkowych, ze względu na możliwość uszkodzenia np. cennych tynków lub malowideł ściennych. Ograniczeniem OMA jest konieczność stosowania precyzyjnych i długich pomiarów, a co za tym idzie, konieczność dysponowania odpowiednim sprzętem pomiarowym i oprogramowaniem. Zdaniem autorów, najwłaściwszym sposobem analizy dynamicznej jest harmonijne połączenie trzech elementów: po pierwsze - pomiarów dynamicznych in situ, po drugie - analiz cech dynamicznych modelu eksperymentalnego konstrukcji z wykorzystaniem danych pomiarowych oraz po trzecie - wykonanie niezależnych obliczeń konstrukcji z zastosowaniem jej modelu MES. Wzajemne walidowanie wyników analiz doświadczalnych i teoretycznych oraz otrzymanie jak największej ich zgodności prowadzi ostatecznie do otrzymania wiarygodnych i praktycznie przydatnych wniosków i zaleceń wykonawczych.
EN
In the hereof paper was presented the efficacy classification distribution of Optimized Multi-Comparative Algorithm (OMA) with implemented time-frequency descriptor with a function of changing the amount of intervals in time domain. Algorithm OM was constructed in order to enable the classification of eight main partial discharges (PD) classes.
EN
The IP Multimedia Subsystem is a telecommunications framework with a standard architecture for the provision of services. While the services themselves have not been standardised, standards do exist for basic technologies that can be re-used and aggregated in order to construct more complex services. These elements are called service capabilities by the 3GPP and service enablers by the OMA, both of which are reputable standards bodies in this area. In order to provide re-usability, there is a need to manage access to the service capabilities. Also, in order to build complex services, there is a further need to be able to manage and coordinate the interactions that occur between service capabilities. The 3GPP and the OMA have separately defined network entities that are responsible for handling aspects of these requirements, and are known as a service capability interaction manager (SCIM) and a policy enforcer respectively. However, the internal structure of the SCIM and the policy enforcer have not been standardised by the relevant bodies. In addition, as the SCIM and the policy enforcer have been defined through complementary yet separate processes, there is an opportunity to unify efforts from both bodies. This paper builds on work and standards defined by the bodies, and proposes the design of an interaction manager with features borrowed from both the SCIM and the policy enforcer. To help validate the design, we have identified a platform known as JAIN SLEE which we believe conforms to the model proposed, and we discuss how JAIN SLEE can be used to implement our ideas.
PL
Przedstawiono ewolucję protokołów MLP i ELP w celu obsługi usług wzbogaconych alarmowych. Protokoły te są używane przez operatorów obsługujących wywołania alarmowe do pozyskiwania informacji lokalizacyjnej i są instalowane na serwerach lokalizacji. Opisano elementy i atrybuty stanowiące rozszerzenia tych protokołów oraz propozycje ich dodatkowych funkcjonalności dotyczące m. in. możliwości lokalizacji użytkowników na obszarze w kształcie koła, dodatkowo w stosunku do obszaru w kształcie elipsy oraz wyboru metody ustalania pozycji abonenta w sieci, jak również propozycje dodatkowych funkcjonalności protokołu http 1.1 dotyczące m. in. używania identyfikatorów transakcji między operatorem obsługującym wywołania alarmowe i siecią. Ponadto jako przykład zastosowań praktycznych omówiono sposób organizacji współpracy między operatorami sieci ruchomych i operatorami przyjmującymi wywołania alarmowe wedug standardów stosowanych Szwecji.
EN
The article presents the evolution of MLP and ELP protocols for handling enhanced emergency calls services. They are used by the local emergency operator to obtain the location information and they are installed on the operator location servers. The article describes the elements and attributes included in these protocols as their extensions and the proposals of their additional functionalities e. g. circle location configuration as a additional shape to the ellipse and location technology selection as well as the proposals of http 1.1 additional functionalities related to utilize e. g. a transaction ID between emergency operator and network. Moreover, as the example of practical solution, interworking between the mobile carriers and emergency operators according to Swedish standard is discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.