Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nakłady energetyczne na budowę domu jednorodzinnego w jego cyklu życia
PL
Budownictwo w coraz większym stopniu wpływa na jakość środowiska naturalnego, a budynki są odpowiedzialne za zużycie ok. 40% energii i emisję CO2 do atmosfery. Badania efektywności energetycznej skupiają się głównie na określeniu zużycia energii niezbędnej do użytkowania budynku, natomiast energia potrzebna do „jego produkcji” jest często pomijana. Takie podejście doprowadziło do strategii poprawiania wydajności cieplnej budynku często przez stosowanie energochłonnych materiałów.
EN
The building industry in every once in a greater impact on the quality of the environment, and the buildings are responsible for most of the energy consumption and emissions into the atmosphere in many countries. Energy efficiency research focuses primarily on the energy required for use of the building, while the energy needed for its production is often overlooked. This approach led to the strategy of improving the thermal performance of the building, but often based on the energy-intensive materials.
PL
Na dzień dzisiejszy w wielu krajach można zaobserwować zwiększenie zainteresowania do odnawialnych źródeł energii. Jest to związane ze stale zmniejszającymi się zasobami konwencjonalnych źródeł energetycznych, pogorszeniem sytuacji ekologicznej w związku z emisją gazów cieplarnianych oraz dążeniem wielu państw do ograniczenia wpływu koniunktury politycznej w sektorze energetycznym. Polska posiada znaczny potencjał w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do najbardziej dostępnych i konkurencyjnych odnawialnych zasobów zaliczyć możemy przede wszystkim biomasę.
EN
Today, in many countries we may observe increased interest in renewable energy sources. This is related to continuously decreasing resources of conventional energy sources, deterioration of ecological situation resulting from emissions of greenhouse gases, and efforts made by many countries in order to reduce the influence of political climate in energy sector. Poland possesses considerable potential as regards the use of renewable energy sources. First of all, biomass ranks among the most available and competitive renewable resources.
PL
Wzrost i rozwój plantacji roślin proenergetycznych jest procesem przetwarzania energii słońca. W związku z tym, ważnym staje się włączenie w badane modele procesów produkcyjnych, bloków bilansu promieniowania słonecznego. Dynamika składowych strumienia promieniowania słonecznego w ciągu okresu wegetacyjnego pokazuje stały ich wzrost. Okres od połowy maja do końca lipca charakteryzuje się znacznym wzrostem gęstości strumienia promieniowania słonecznego. Od początku sierpnia do końca okresu wegetacyjnego charakterystycznym jest stałe zmniejszenie strumienia promieniowania słonecznego oraz jego integralnej części - fotosyntetycznie aktywnej radiacji (ang. Photosynthetic Active Radiation - PAR).
EN
Growth and development of plantations with proenergetic plants indicates the process of solar energy conversion. Considering this, it is important to include solar radiation balance blocks in the examined models of production processes. The dynamics of solar radiation flux components during the vegetation season shows their constant growth. The period from mid May until the end of July is characterised by considerable increase in solar radiation flux density. Constant reduction of solar radiation flux and its integral part - Photosynthetic Active Radiation (PAR) is characteristic from the beginning of August until the end of vegetation season.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.