Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microbiological methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aby ograniczyć tworzenie się osadów dennych w Jeziorze Kórnickim zastosowano dwojakiego rodzaju biopreparaty mikrobiologiczne. Bioremediacja mikrobiologiczna doprowadziła do stopniowej poprawy jakości i czystości wody.
EN
The water in a Polish lake was microbiol. treated to limit the formation of bottom sediments. Two microbiological bioremediation preparations were used for bioremediation. Their use resulted in a stable improvement of the water quality and in an increase of water purity.
PL
W pracy przedstawiono aktualny stanu wiedzy na temat dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) w aspekcie wykorzystania tej techniki do badania korozji wzbudzonej przez mikroorganizmy. W podsumowaniu stwierdzono, że wskazanie – na podstawie badań XRD – grup mikroorganizmów uczestniczących w MIC nie dowodzi udziału określonych drobnoustrojów w korozji. Sugestie te powinny być potwierdzone za pomocą metod mikrobiologicznych i/lub metod biologii molekularnej.
EN
The paper presents the current state of knowledge on X-ray diffraction (XRD) in terms of the use of this technique to study the corrosion induced by micro-organisms. It was concluded that the indication – on the basis of XRD – groups of micro-organisms involved in the MIC does not prove the participation of specific micro- organisms in corrosion. These suggestions should be confirmed by microbiological methods and/or methods of molecular biology.
4
EN
Microbial processes play an important role in industry, the protection of the natural environment and also in many parts of the economy. In recent years, interest in these processes and their practical application to prospecting for and exploring hydrocarbon deposits have increased rapidly. Microbiology Department of the Oil and Gas Institute has conducted research using various microbiological techniques and technologies. The results of this work, which has practical applications in the oil and gas industry, have been implemented in the Polish industry.
PL
Artykuł omawia zastosowanie metod mikrobiologii złożowej w przemyśle nafty i gazu. Przedstawiono badania procesów związanych z poszukiwaniem oraz eksploatacją złóż węglowodorów, w których istotną rolę pełnią mikroorganizmy i procesy biogenne. Szczególną uwagę zwrócono na występowanie i aktywność bakterii wskaźnikowych oraz na procesy zachodzące w płynach wiertniczych, a także omówiono mikrobiologiczną metodę intensyfikacji wydobycia ropy naftowej. Ponadto zaprezentowano badania procesów mikrobiologicznych w problematyce magazynowania gazu ziemnego w warunkach złożowych.
PL
Do najbardziej niebezpiecznych spośród metali ciężkich należy rtęć. W przeciwieństwie do wielu innych metali, które w niewielkich ilościach są niezbędne do życia, a toksyczne stają się dopiero przy wysokim stężeniu, rtęć nie pełni żadnej pozytywnej roli w przemianach metabolicznych i jest szkodliwa dla organizmów żywych nawet w najmniejszych dawkach.
PL
Limity ilościowe, dotyczące zawartości drobnoustrojów w żywności, zostały określone w aktualnych Rozporządzeniach Ministra Zdrowia (8, 11) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9, 10, 12). Rozporządzenia te nie precyzują jednak metod badawczych, pozostawiając ich wybór w gestii laboratorium.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.