Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low-pressure mercury discharge lamp
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie bardzo często stosowanymi źródłami światła są lampy fluorescencyjne. Parametry świetlne tych lamp zależne są między innymi od warunków otoczenia pracy. Większość badań prowadzonych w tej dziedzinie przez producentów oświetlenia nie jest publikowana, a prezentowane dane mają charakter wybiórczy. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmian temperatury otoczenia na wielkość strumienia świetlnego, widmo promieniowania oraz temperaturę barwową niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych typu T5.
EN
Currently, the most commonly used light sources are fluorescent lamps T5 type. Light parameters of the lamp depend on the work environment. Most of the research conducted by manufacturers are not published or presented data are very selective. The results of the impact of changes in ambient temperature on luminous flux, radiation spectrum and color temperature of T5 fluorescent lamps are presented in the article.
PL
Obecnie częściej niż kiedykolwiek dotąd spotkamy się z coraz nowszymi rozwiązaniami urządzeń oświetleniowych. Skupiając się na niskociśnieniowych lampach wyładowczych to zmieniają się one zarówno w rozwiązaniach technologicznych lampy wyładowczej jak i układów stabilizacyjno-zapłonowych. Wszystkie te rozwiązania różnią się zasadniczo układem sprzężenia lampy z zasilaniem oraz częstotliwością prądu w obwodzie lampy, co w sposób istotny wpływa zarówno na parametry świetlne, jak i rodzaj generowanych zakłóceń. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych widma prądu pobieranego z sieci przez układy niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych.
EN
More often than ever much new solutions of lighting systems are used at present time. Be focused on low pressure mercury discharge lamps. They are changed in scope of technological solutions of discharge lamp and together in scope of stabilize-ignition systems. Differences are located in coupling between lamp and power source and in frequency of current in the lamp circuit. It depends on lighting parameters and kind of generated disturbances. In this paper are showed results of theoretical and experimental observations of current spectrum in fluorescent lamp systems.
PL
Obecnie najczęściej stosowanymi źródłami światła są lampy fluorescencyjne. Parametry techniczne tych lamp zależne są między innymi od częstotliwości prądu zasilającego oraz warunków otoczenia pracy. Większość badań prowadzonych w tej dziedzinie przez producentów oświetlenia nie jest publikowana, a prezentowane dane mają charakter wybiórczy. W artykule przedstawiono analizę rozkładów widm promieniowania świetlówek T5 w funkcji wyżej wymienionych parametrów.
EN
Currently, the most commonly used light sources are fluorescent lamps T5 type. Technical parameters of these lamps depend on the current frequency and on the working environment. Most of the research conducted in this area by lighting manufacturers is not published and. Analysis of spectral distribution of radiation as a function of above mentioned parameters is showed.
PL
Artykuł przedstawia analizę warunków zasilania niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych zasilanych przez elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe, które coraz częściej zastępują powszechnie stosowane układy elektromagnetyczne. Omówiony został wpływ warunków zasilania na parametry świetlne lamp fluorescencyjnych oraz przeprowadzone sondażowe badania wybranych układów. Wyniki badań pokazują, że powszechne na rynku układy elektroniczne pomimo, że zapewniają znacznie lepsze warunki zasilania lamp od układów elektromagnetycznych, to jednak wykazują pewne odstępstwa od warunków idealnych w zakresie kształtu prądu lampy oraz skuteczności świetlnej układu statecznik-lampa.
EN
Paper presents the analysis of supply conditions of low-pressure mercury-vapor discharge lamps, which are powered with electronic ballasts, replacing traditional electromagnetic ballasts. It was discussed the impact of supply conditions on light performance of fluorescent lamps and research of selected devices was conducted. Experimental results shows, that electronic ballasts available on a market have some derogation from ideal conditions, like lamp current waveform or total luminous efficacy which can be improved.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchni i przekrojów powłok luminoforowych w lampach fluorescencyjnych na kształtowanie ich parametrów świetlnych. Szczególną uwagę poświęcono tym parametrom, które wpływają na kształtowanie się parametrów świetlnych, takich jak skuteczność świetlna. Przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności świetlnej i współczynnika przepuszczenia w funkcji zmian grubości powłoki luminoforu i niektórych parametrów fizycznych luminoforów stosowanych w lampach fluorescencyjnych zasilanych napięciem przemiennym. Na podstawie otrzymanych wyników podano wnioski dotyczące skuteczności świetlnej w funkcji grubości powłok luminoforu.
EN
Impact of the surface and cross phosphor coating in fluorescent lamp on light parameters is showed in the paper. Particular attention was paid to parameters that influence on light parameters such as the luminous efficacy. The results of measurements of light efficiency and transmission factor in function of phospohr thickness changes and some physical parameters of phosphors used in fluorescend lamps are showed.
PL
Przy projektowaniu układów pracy niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych (lampa, układ stabilizacyjno--zapłonowy) konieczna jest dobra znajomość charakterystyk prądowo- napięciowych lampy oraz ich opis matematyczny. Opracowany model matematyczny o dużej wiarygodności odwzorowania pozwoli na szczegółową analizę układu pracy lampy, co jest bardzo ważne w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej układu. Do budowy modelu wykorzystano wyniki pomiarów na grupie lamp wyładowczych oraz wyniki symulacji komputerowych. Weryfikacja wyników symulacji potwierdziła wysoką zgodność z danymi pomiarowymi. Przedstawiono implementację modelu w postaci modułu utworzonego w Simulink. Gotowy moduł może stanowić jeden z elementów projektu układu zapłonowego lampy.
EN
Knowledge of voltage-current characteristics and their mathematical model description is needed to correct design of low pressure mercury discharge lamp systems (lamp, stabilizing and ignition system). Mathematical model showed in this paper causes possibility to optimal design of work lamp systems. It is very important in aspect of increasing system energy efficiency. Measurements on group of discharge lamps together with computer simulations are used to preparation of mathematical model. Conformity with measurements data is confirmed by verification of simulation results. The model implemented in Simulink is showed in the paper. Implemented module can be used to build and develop new ignition systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.