Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polyoptimisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
his paper presents an analysis of the influence of uncertainty of power system mathematical model parameters on optimised parameters of PSS2A system stabilizers. Optimisation of power system stabilizer parameters was based on polyoptimisation (multi-criteria optimisation). Optimisation criteria were determined for disturbances occurring in a multi-machine power system, when taking into account transient waveforms associated with electromechanical swings (instantaneous power, angular speed) and terminal voltage waveforms of generators. A genetic algorithm with floating-point encoding, tournament selection, mean crossover and perturbative mutations, modified for the needs of investigations, was used for optimisation. The impact of uncertainties on the quality of operation of power system stabilizers with optimised parameters has been evaluated using various deformation factors.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu niepewności parametrów modelu matematycznego systemu elektroenergetycznego na zoptymalizowane parametry stabilizatorów systemowych typu PSS2A. Do optymalizacji parametrów stabilizatorów systemo- wych zastosowano polioptymalizację (optymalizację wielokryterialną). Kryteria optymalizacyjne określono dla zakłóceń wystę- pujących w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym, biorąc pod uwagę przebiegi przejściowe związane z kołysaniami elektromechanicznymi (moc chwilowa, prędkość kątowa) i przebiegi napięcia zaciskowego generatorów. Do optymalizacji wykorzystano zmodyfikowany na potrzeby badań algorytm genetyczny z kodowaniem zmiennoprzecinkowym, selekcją turniejową, krzyżowaniem uśredniającym i mutacją perturbacyjną. Ocenę wpływu niepewności na jakość pracy stabilizatorów systemowych o zoptymalizowanych parametrach przeprowadzono z wykorzystaniem różnych wskaźników deformacji.
PL
Przyjmuje się, że jest racjonalna jednoczesna (w jednym zadaniu) optymalizacja maszyny oraz optymalizacja parametrów procesu jej eksploatacji. Sformułowano zadanie optymalizacji statycznej i zadanie optymalizacji dynamicznej oraz zadanie polioptymalizacji. Na podstawie krótkiego przeglądu metod rozwiązywania zadań optymalizacji dynamicznej wykazano dogodność dyskretyzacji zmiennych niezależnych, która umożliwia przekształcanie zadania optymalizacji dynamicznej na zadanie optymalizacji statycznej z wieloma zmiennymi decyzyjnymi, oraz w naturalny sposób umożliwia optymalizację parametrów procesu i maszyny w jednym zadaniu.
EN
A premise of this work is that, in design, it is reasonable to optimise parameters of a machine and control functions (or exploitation parameters) in one common optimisation task. Static and dynamic optimisation tasks are defined in the paper, and poly-optimisation task, as well. The last is a Multi-Attribute Decision Making (MADM) problem. On the basis of a concise survey of the dynamic optimization methods, it is argued that a discretisation of the decision space (i.e. the independent variables space) is an efficient way to transform a dynamic problem to a static optimisation problem, which is easier to resolve, even with many decision variables.
3
Content available remote Synthesis of generator voltage regulator when applying polyoptimisation
EN
The paper presents the method for multicriteria design of a synchronous generator voltage regulator. The results of the voltage regulator polyoptimisation are compromise sets for a classic controller of type PI and fuzzy logic controller of type Takagi-Sugeno-Kang. A genetic algorithm is used to solve the polyoptimisation problem.
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę prognozowania stanu technicznego maszyn, szczególnie wyznaczania terminu kolejnego diagnozowania w ich dynamicznym systemie obsługiwania. Rozpatrzono zagadnienie wyznaczania optymalnej prognozy stanu technicznego maszyn, określono zbiór rozwiązań dopuszczalnych i zbiór kryteriów cząstkowych funkcji kryterialnej zadania optmalizacyjnego oraz opracowano metodę wyznaczania terminu kolejnego diagnozowania. Zaprezentowano rozwiązanie zadania polioptymalizacji wraz z algorytmami wyznaczania optymalnej prognozy stanu technicznego maszyn.
EN
The paper deals with problems of prognosis of technical state of machines, and particularly of fixing the time of the next diagnosis in the their dynamic system of servicing. It examines the problem of determination of the optimum prognosis of technical state of machines. It describes gathering of admissible solutions and gathering of partial criteria of criterion function of the optimisation task and works out a method of fixing the time of the next diagnosis. It presents a solution to the polyoptimisation task along with algorithms of determining the optimum prognosis of the technical state of machines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.