Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek leasingowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the current conditions existent in Romania, financing has become a necessity for the small and medium sized enterprises and for large companies. In the last years, our country has recorded significant growths for the weight, role and contribution of leasing for the business' development and expansion. In this study we set to analyse the Romanian leasing market, the place of Romstal Leasing Company within this market, as well as the directions the company should head towards, given the present economic context. Romstal Leasing is one of the largest leasing companies in Romania, therefore, an in depth analysis of the products and the market of this company would be very relevant, giving us a whole perspective over the evolution of the Romanian leasing.
PL
Warunki, jakie występują obecnie w Rumunii przyczyniły się do konieczności finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych firm. W ostatnich latach, w naszym kraju nastąpił znaczący wzrost wagi, roli oraz wkładu leasingu w rozwój i ekspansję biznesu. W niniejszym badaniu analizie poddano rumuński rynek leasingowy, pozycję przedsiębiorstwa Romstal Leasing na tym rynku, a także kierunki, jakie przedsiębiorstwo powinno obrać w kontekście obecnej gospodarki. Romstal Leasing należy do największych przedsiębiorstw leasingowych w Rumunii, dlatego szczegółowa analiza produktów oraz rynku tego przedsiębiorstwa ma bardzo duże znaczenie i zapewnia całościową perspektywę ewolucji leasingu w Rumunii.
PL
Intensywność procesów gospodarczych zachodzących we współczesnych przedsiębiorstwach jest uwarunkowana kapitałem będącym w ich dyspozycji lub możliwym do pozyskania. Decyzje dotyczące finansowania rozwoju zawsze będą związane z sytuacją finansową podmiotów gospodarczych. Powyższe rozważania upoważniają do podziału przedsiębiorstw na wchodzące na rynek (rozpoczynające działalność), o dobrej kondycji finansowej, złej oraz nastawione na przetrwanie. Określenie sytuacji finansowej związane jest z wyborem określonego modelu pozycji strategicznej firmy na rynku. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła inwestowania wykazuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Cechy transakcji leasingowej pozwalają na stworzenie produktu finansowego (usługi) wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych klientów.
EN
The intensity of economic processes in present-day firms is conditioned by the capital they have or can have access to. Decisions related to financing the development will always be tied with the financial condition of economic organizations. The considerations above allow dividing firms into the ones entering the market (starting their activities), the ones in good financial condition, the ones in bad financial condition and the ones whose strategy is survival. Defining the financial condition is connected with selection of a model of strategic position of the firm on the market. The sector of small and middle-size firms are characterized by especially high demand for outside sources of financing. The properties of a leasing transaction make it possible to create a financial product (service) that can meet expectations of potential customers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.