Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z możliwością gospodarczego wykorzystywania odpadów wydobywczych z hałd, składowisk, jak też z bieżącej produkcji kopalń węgla kamiennego do produkcji kruszyw oraz mieszanek na bazie kruszyw. Przedstawiono istotne etapy segregacji odpadów do produkcji oraz etapy powstawania produktów z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów. Wskazano kierunki zastosowania kruszyw oraz konieczność prowadzenia zakładowej kontroli produkcji kruszyw. Przedstawiono mieszankę ulepszoną Haldex oraz Bio Carbohumus jako przykłady mieszanek na bazie kruszyw.
EN
The article raised the problems related to the possibility of economic management of extractive waste from dumps, storage heaps, as well as from current operation of coal mines for the production of aggregates and aggregates-based blends. Significant stages of wastes segregation for production were presented and the stages of making of products using wastes recovery processes. The article indicated trends in the use of aggregates and the need to carry out monitoring of wastes generation at mines. An improved Haldex and Bio Carbohumus mixtures were presented as an example of mixtures based on aggregates.
PL
Praca dotyczy zagadnień związanych z wykorzystywaniem odpadów wydobywczych do produkcji kruszyw i innych produktów, które mają zastosowanie w gospodarce. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań laboratoryjnych oraz możliwości produkcji różnych mieszanek z udziałem kruszyw z odpadów wydobywczych. Zaznaczono wpływ wykorzystania wyżej wymienionych produktów w gospodarce na zmniejszenie ilości gromadzonych odpadów na obiektach unieszkodliwiania odpadów.
EN
The below study describes an implementation of post-carbonic wastes in production process of building aggregates and other products which can be put into use in different branches of economy. We present laboratory scores and possibilities of different kinds of mixtures production with aggregates content. There is also presented an influence of above mentioned products on decline of post-carbonic moulds.
PL
Przedstawiono zagadnienia badań fizykomechanicznych i użytkowych cech odpadow powstających przy eksploatacji węgla kamiennego z uwzględnieniem ich zastosowania do produkcji materiałow kruszywowych. Podano przykłady wykorzystania wyprodukowanych kruszyw w drogownictwie.
EN
There were presented issues of physical and mechanical features of wastes generated by exploitation of black coal. The wastes were considered from their application in aggregates production process. There were also presented the examples of aggregates usage in road constructions.
PL
Jeszcze dzisiaj wciąż wielu osobom działalność kopalń kojarzy się przede wszystkim z węglem - materiałem energetycznym - jak i milionami ton odpadów lokowanych w sąsiedztwie zakładów w postaci hałd dewastujących środowisko. Tymczasem pojawia się nowe zastosowanie odpadów powęglowych. Już wkrótce spółki wydobywające węgiel mogą stać się znaczącymi producentami kruszywa. W artykule przedstawiono nową strategię zagospodarowania odpadów powęglowych opracowaną w Kompanii Węglowej S.A. Poddano badaniu kruszywo, które powstało z przerobu odpadów węglowych (oznaczenie substancji niebezpiecznych, skład petrograficzny, właściwości klasowe).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.