Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  complex measurement systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy omówiono problemy archiwizacji danych w nowoczesnych, złożonych systemach pomiarowych stosowanych w praktyce przemysłowej, w pracach badawczych i w medycynie. Zwrócono uwagę na złożoność procesów pomiarowych, konieczność zachowania wiarygodności pomiarów oraz na potrzebę rzetelnego dokumentowania wykonanych prac. Właściwe rozwiązanie tych problemów jest niezbędne do objęcia urządzeń pomiarowych systemem zarządzania jakością. Zapewnienie poprawnej współpracy urządzeń pomiarowych z bazą danych o odpowiednio dobranej strukturze ułatwia osiągnięcie wysokiej jakości procesów pomiarowych w przemyśle, pracach badawczych i w innych dziedzinach. W pracy przedstawiono przykładowe rozwiązania Przemysłowego Instytutu Elektroniki integrujące urządzenia pomiarowe z bazami danych.
EN
The paper describes problems of data archiving in modem complex measurement systems used in industry, medical analysis or research and development. Complexity of measurement processes, necessity of reliability of tests, and need of honesty documenting tasks is noticed. Proper solving of existing problems is necessary for introduction of measurement devices to quality management system. Ensure of effective co-operation between measurement devices and database having adequate structure facilitates achieving high quality measurement processes in industry, research and other fields. Four examples of systems integrating measurement devices and databases developed at Industrial Institute of Electronics are presented.
PL
Od wielu lat podejmowane są na świecie prace związane z analizą, zastosowaniem i wdrażaniem metod fuzji danych, ostatnio również w zastosowaniach metrologicznych. Dąży się do określenia roli procesu fuzji danych zarówno w obszarze metrologii klasycznej, jak również w obszarze złożonych systemów pomiarowych, pomiarowo-kontrolnych, diagnostycznych, klasyfikacyjnych itp. W pracy przedstawiono w jaki sposób, w przekonaniu autora, należy rozumieć proces fuzji danych oraz pokazano, że stosowanie fuzji w metrologii jest możliwe i celowe. Proces ten przedstawiono na przykładzie metody pomiaru kąta przesunięcia fazowego w obecności zakłóceń harmonicznych. Celem była minimalizacja podstawowego błędu analizowanej metody pomiaru kąta.
EN
From many years in various countries there are introduced data fusion methods, lately also in metrological applications. Now there are conducted investigations connected with determining of importance of data fusion in classical metrology, complex measurement systems and also in measuring-control, diagnostic, classification systems, etc. The paper presents author's point of view on data fusion process. It pointed that using of data fusion methods in metrology is possible and purposeful. Data fusion process in the paper is presented on example of the phase angle measurement method. The purpose of data fusion in this case is reduction of basic error of analysed method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.