Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mesh networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The 6TiSCH communication stack enables IPv6 networking over the TSCH (Time Slotted Channel Hopping) mode of operation defined in IEEE 802.15.4. Lately it became an attractive solution for Low power and Lossy Networks (LLNs), suitable for Industrial Internet (IIoT) applications. This article introduces a credible energy consumption model for the 6TiSCH network nodes, operating in the 863-870 MHz band. It presents the analysis leading to the construction of the model as well as verification through experimental measurements which showed 98% accuracy in determining power consumption for two different network topologies. The article includes reliable battery lifetime predictions for transit and leaf nodes along with other parametric study results.
PL
Standard IEEE 802.15.4-TSCH (ang. Time Slotted Channel Hopping) definiuje warstwę fizyczną oraz warstwę łącza dla sieci LLN (ang. Low Power and Lossy Network) dopasowaną do rozwiązań IIoT (ang. Industrial Internet of Things). Powstający na jego bazie standard 6TiSCH (ang. IPv6 over TSCH), integrując się z klasycznym stosem internetowym, staje się funkcjonalnym rozwiązaniem dla przemysłowych sieci sensorowych. W artykule zaprezentowano model opisujący zużycie energii węzłów w sieci 6TiSCH, zaadaptowanej do pracy w paśmie 863-870 MHz. Model opiera się na danych pomiarowych pochodzących z implementacji stosu na autorskich modułach radiowych.
EN
IEEE 802.15.4-TSCH (Time Slotted Channel Hopping) standard defines the physical and link layer for LLNs (Low power and Lossy Network) suitable for IIoT (Industrial Internet of Things) solutions. The 6TiSCH (IPv6 over TSCH) standard created on its basis, that integrates with a classical Internet stack, becomes a functional solution for industrial wireless sensor networks. This article presents an energy consumption model for the 6TiSCH network nodes, operating in the 863-870 MHz band, based on measurements taken with an implementation of the stack on custom radio modules.
PL
Jednym z zastosowań sieci kratowych o niskiej przepływności jest diagnostyka maszyn. W tego typu aplikacjach, pożądaną funkcjonalnością jest synchronizacja czasu pomiarów w wielu węzłach, dająca możliwość korelacji danych z wielu punktów. W artykule zaprezentowano praktyczne podejście do realizacji takiej synchronizacji w sieci opartej o ZigBee PRO. Zaprezentowano przyjętą architekturę sieci, algorytm synchronizacji uwzględniający węzły zasilane bateryjnie, a także oszacowanie błędu synchronizacji wraz z omówieniem jego źródeł.
EN
One of the applications of low rate mesh networks is machine health diagnostics. In these applications one of the desired functionalities is measurement synchronization, that allows to correlate multipoint data. The article presents a practical approach to realization of such synchronization in a network based on ZigBee PRO. It presents the network architecture, the synchronization algorithm that recognizes battery powered nodes as well as the synchronization error assessment along with discussion of its sources.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące realizacji systemu heterogenicznej samoorganizującej się sieci bezprzewodowej zapewniającej łączność na obszarze morskim, między innymi na potrzeby usług e-nawigacji. Wskazano na ograniczenia istniejących systemów, w tym systemów satelitarnych, pokazując jednocześnie potrzebę opracowania nowego rozwiązania. Autorzy przedstawili dedykowane mechanizmy i systemy o zróżnicowanych możliwościach transmisji danych proponowane do wykorzystywania na różnych obszarach morza. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne korzyści płynące z proponowanego systemu w postaci nowych możliwości wdrażania usług e-nawigacji oraz usług akwizycji i szybkiego transferu różnych typów danych.
EN
In the article, the concept of a heterogeneous wireless maritime mesh network offering transmission for e.g., e-navigation services is presented. The constrains of existing and competitive solutions (including satellite systems) are discussed showing the need for a new solution. The authors presented dedicated ideas of systems and networking mechanisms offering different transmission capabilities and proposed for use on different sea areas. Practical advantages of presented solutions are highlighted bringing out new possibilities in e-navigation and maritime data acquisition and data fast transfer services.
EN
With popularization of mobile computing and diverse offer of mobile devices providing functionality comparable to personal computers, the necessity of providing network access for such users cannot be disputed. The requirement is further reinforced by emergence of general purpose mobile operating systems which provide their full functionality only with network connectivity available and popular XaaS (Everything as a Service) approach. In this situation and combined with the fact that most Internet-based services are able to function efficiently even in best effort environment, requirement of ubiquity of network access becomes one of the most important elements of today’s computing environment. This paper presents a general overview of the the vast group of mechanisms and technologies utilized in modern attempts to efficiently provide ubiquity on network access in heterogeneous environment of today’s access systems. It starts with division of users interested in ubiquitous network access into broad groups of common interest, complete with their basic requirements and access characteristics, followed by a survey of both already popular and new wireless technologies suitable to provide such access. Then a general discussion of most important challenges which must be addressed while attempting to fulfill the above goal is provided, addressing topics such as handover control and mobility management.
6
Content available remote Efektywny transfer danych w bezprzewodowych sieciach kratowych i sensorowych
PL
Wzrastające wymagania aplikacji czasu rzeczywistego wymuszają nowe zachowanie się protokołów routingu w sieciach kratowych. Aby spełnić oczekiwania użytkowników konieczne jest spełnienie wielu wymagań związanych z jakością świadczonych przez sieć usług (QoS). W artykule przedstawiono analizę proponowanych przez autorów rozwiązań w zakresie routingu spełniającego wymagania jakości usług, bazujących na protokole Optimized Link State Routing (OLSR) i wykorzystujących wiele metryk do wyznaczania tras. Przedstawione zostały wyniki wykonanych badań eksperymentalnych, które demonstrują efektywność proponowanych rozwiązań. W artykule przedstawiono również rozwiązania pozwalające na minimalizację rosnącego ruchu w sieciach sensorowych. Rozwiązania te bazują na mechanizmach kodowania sieciowego zaimplementowanych w sieciach wykorzystujących rozwiązania 6LoWPAN i jak przedstawiono w wynikach badań pozwalają na zwiększenie efektywnego transferu danych.
EN
The increasing demand of real time applications requires a new behavior of routing protocols in wireless mesh networks. It is necessary to support many requirements for quality of services (QoS) to meet user expectations. This paper is an analysis of the proposed quality-aware routing mechanism based on Optimized Link State Routing (OLSR) protocol, from a perspective of the network and the user. The experimental tests were performed to demonstrate the performance of our solutions considering different evaluation metrics. Also the wireless sensor networks are more popular and the traffic in such networks is increasing. The paper also presents the network coding mechanism implementation in 6LoWPANbased sensor network, which cause increasing the data transfer efficiency.
EN
By mixing colors in certain proportions we get a new color. Any change of the proportion ratio will modify the output color. Knowledge of the spectral characteristics of the constituent colors and their proportions used in the recipe allows to obtain the characteristic of the resulting color.
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju sieci typu mesh klasy operatorskiej, które posiadają wsparcie dla transmisji głosu, wideo i danych. Tego typu sieci będą szczególnie atrakcyjne dla operatorów telekomunikacyjnych w ciągu najbliższych lat, zapewniając łatwe i szybkie wdrażanie sieci z transmisją wieloetapową przy użyciu sieci rozgłoszeniowych DVB oraz lokalnych i miejskich sieci bezprzewodowych standardów IEEE 802.11 (WiFi) i IEEE 802.16 (WiMAX). Przedstawiono również architekturę sieci mesh korzystających z wielu technologii radiowych przez użycie wspólnej warstwy abstrakcji, pozwalającej na ukrycie problemów specyficznych dla poszczególnych technologii i stanowiącej interfejs do warstw wyższych. W artykule poruszone zostały także zagadnienia możliwych scenariuszy pracy, wymagań funkcjonalnych, systemów monitorowania, mechanizmów autokonfiguracji, systemów zarządzania zasobami sieciowymi dla realizacji usług z odpowiednią jakością i obsługi użytkowników ruchomych.
EN
The evolution directions of carrier grade mesh networks with voice, video, and data transmission support are presented in the article. This kind of networks will be particularly attractive for telecommunication operators in the next few years, assuring easy and fast deployment of multihop networks using the DVB, IEEE 802.11 (WiFi) and IEEE 802.16 (WiMAX) wireless standards for broadcast, local, and metropolitan area networks. The architecture of mesh networks operated with multiple radio technologies through the common abstraction layer, allowing to hide the technology specific issues and providing the higher layers interface is also presented. The possible coverage scenarios, functional requirements, monitoring systems, self-configuration mechanisms and network resource management systems for QoS services provisioning and mobile users maintenance are touched in the article.
PL
Przedstawiono ogólną koncepcję pracy bezprzewodowych sieci mesh (Wireless Mesh Networks - WMNs), tj. sieci ad hoc z topologią ztożoną (kratową) i z transmisją wieloetapową. Opisano podstawowe problemy projektowania i implementacji sieci WMN. Przedstawiono ogólne założenia nowego standardu IEEE 802.15.5 - WPAN Mesh. Skoncentrowano się przy tym na opisie i analizie bezprzewodowych sieci złożonych typu WPAN, realizowanych z wykorzystaniem technik Bluetooth - BT (IEEE 802.15.1), Ultra Wideband - UWB (IEEE 802.15.3) oraz ZigBee (IEEE 802.15.4), podając też przykładowe scenariusze pracy. Zwrócono uwagę na zastosowania sieci WMN -1EEE 802.15. x jako sieci sensorowych i rozwiązań do komunikacji urządzeń elektroniki użytkowej.
EN
In the paper a generał idea of operation of Wreless Mesh Networks, i.e., ad hoc mesh networks with multihop transmissions was presented. Basic design and implementation problems were described. A generał concept of WPAN Mesh networks, standardized by the Working Group IEEE 802.15.5 was presented. The main attention was concentrated however, on description and analysis of WMN solutionsbuilt with use of Bluetooth, Ultra Wdeband and ZigBee technologies (i.e., IEEE 802.15.1 and IEEE 802.15.4, respectively), and presentation of example operational scenarios. Also real and potential areas of implementation of WMN - IEEE 802.15.x solutions, as sensor networks and for commercial consumer electronics purposes, were shown.
PL
Przedstawiono ogólną koncepcję pracy bezprzewodowych sieci mesh (Wireless Mesh Networks - WMNs), tj. sieci ad hoc z topologią złożoną (kratową) i z transmisją wieloetapową. Opisano podstawowe problemy projektowania i implementacji sieci WMN. Przedstawiono ogólne założenia nowego standardu IEEE 802.15.5 - WPAN Mesh. Skoncentrowano się przy tym na opisie i analizie bezprzewodowych sieci złożonych typu WPAN, realizowanych z wykorzystaniem techniki Bluetooth - BT (IEEE 802.15.1), Ultra Wideband - UWB (IEEE 802.15.3) oraz ZigBee (IEEE 802.15.4), podając też przykładowe scenariusze pracy. Zwrócono uwagę na zastosowania sieci WMN - IEEE 802.15. x jako sieci sensorowych i rozwiązań do komunikacji urządzeń elektroniki użytkowej.
EN
In the paper a general idea of operation of Wireless Mesh Networks, i. e., ad hoc mesh networks with multihop transmissions was presented. Basic design and implementation problems were described. A general concept of WPAN Mesh networks, standardized by the Working Group IEEE 802.15.5 was presented. The main attention was concentrated however, on description and analysis of WMN solutions built with use of Bluetooth, Ultra Wideband and ZigBee technologies (i. e., IEEE 802.15.1 and IEEE 802.15.4, respectively), and presentation of example operational scenarios. Also real and potential areas of implementation of WMN - IEEE 802.15. x solutions, as sensor networks and for commercial consumer electronics purposes, were shown.
11
Content available remote The Sum Operation and Llink Lattices
EN
The sum operation, as introduced by Andrzej Wroński, is used to decompose any finite distributive lattice into its Boolean fragments. The decomposition is not unique but its maximal components are uniquely determined. We define an ordering relation between these maximal Boolean fragments of a given lattice and use this link ordering to describe the structure of the lattice.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.