Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  twarde warstwy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł jest prezentacją nowej metody badań stabilności termicznej cienkich jedno- lub wielowarstwowych powłok przeciwzużyciowych osadzanych na materiałach narzędziowych. Metoda polega na cieplnej aktywacji w powłoce procesów makro- i mikroskopowych, których skutki zwykle wpływają na trwałość eksploatacyjną tworzonych struktur przeciwzużyciowych. Jednocześnie z tym zabiegiem cieplnym realizowana jest rejestracja zmian warunków wzajemnych oddziaływań termomechanicznych między powłoką a podłożem. Przedmiotem pomiarów są zmiany odkształceń liniowych podłoża w standardowym dla tej metody, fizycznym modelu danego układu podłoże-powłoka przeciwzużyciowa. Praca zawiera opis zasady metody oraz jej fizyczne i technologiczne uwarunkowania. Ponadto przytoczono przykłady rezultatów badań wdrożoną metodą oraz ich interpretacje, które umożliwiają różnicowanie zastosowanych technologii powłok przeciwzużyciowych.
EN
New method for investigation of thermal stability of thin multilayer wear resistance coatings deposited on tools is described. The principle of the method is a thermal activation of microscopic and then macroscopic processes, which have significant influence on wear resistance properties of the coating resulting in extended time of exploitation of tools. Using physical model of the substrate-coating system the changes of thermomechanical interactions between substrate and coating are recorded simultaneously with the thermal process. In this testing the linear deformation of the substrate are recorded. Principles of the method, their physical and technical relationships are described. Apart from that the work contains examples from investigation by implemented method enabling controlled changes in technology of deposition of wear-resistance coatings.
2
Content available Stresses of hard coating under sliding contact
EN
The two-dimensional contact problem of elasticity connected with an indentation of a rigid cylinder in an elastic semi-space covered by an elastic layer is considered. The detailed analysis of the stress distribution produced by contact pressures and tangential forces is presented. The obtained results for stresses are compared with ones obtained within the framework of theory of elasticity for a half-space loaded by the Hertz pressure.
PL
Rozpatrzono dwuwymiarowe zagadnienie kontaktowe teorii sprężystości dotyczące wciskania nieodkształcalnego walca w półprzestrzeń sprężystą pokrytą sprężystą warstwą. Przeprowadzono szczegółową analizę rozkładu naprężeń wywołanego naciskami kontaktowymi i powiązanymi z nimi siłami tarcia. Otrzymane wyniki porównano z wynikami, które otrzymuje się w zagadnieniu teorii sprężystości dotyczącym obciążenia powierzchni rozpatrywanej półprzestrzeni niejednorodnej naciskami Hertza.
PL
Azotki, węgliki i węglikoazotki cyrkonu nanoszono metodą BARE (aktywowane, reaktywne naparowywanie z polaryzacją podłoży). Badano właściwości elektryczne, mechaniczne i strukturalne nanoszonych warstw. Stwierdzono istnienie silnej korelacji pomiędzy napięciem polaryzacji podłoży a twardością osadzanych warstw. Obserwacje mikroskopowe wykazały, że warstwy bardzo dobrze odwzorowują powierzchnię podłoża.
EN
Zirconium nitrides, carbides and carbonitrides layers were deposited by BARE method (Bias Activated Reactive Evaporation). Electrical, mechanical and structural properties of deposited layers were examined. Strong correlation between bias voltage and hardness of the layers was observed. SEM investigations, point on very good mapping between substrate and deposited layers surface.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.