Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hamilton-Ostrogradski principle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The mathematical model of high voltage switch as an element of a power system
EN
In this work, on the basis of an interdisciplinary method of modelling, a mathematical model of a power system is presented, main element of which system is an gas switch. For modelling of non-mechanical part, a popular theorem on flickering centre of speed of rotation was used. For a mathematical model of an arc, when the resistance was of non-linear nature, a resistive-capacitive alternative diagram was used. The final system of differential equations was presented in a normal cauche form. Results of simulation were given as drawings and were analysed.
PL
W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania zaproponowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, głównym elementem którego wyłącznik gazowo-elektryczny typu SF6. Dla modelowania części mechanicznej wyłącznika wykorzystano słynny teoremat o migowym centrum prędkości obracania. Dla modelu matematycznego luku wykorzystano rezystancyjno-pojemnościowy schemat zastępczy, gdy rezystancja rozpatrywała się jako funkcja nieliniowa. Końcowy układ równań różniczkowych przedstawiony w normalnej postaci Causze’go. Wyniki symulacji komputerowej podano w postaci rysunków, które analizują się.
EN
A mathematical model of a power system supplied with high-voltage electricity is developed on the basis of variational approaches. A high-voltage circuit breaker, with its mechanical part treated as a complex disaxial cranking mechanism, is the key element of the model. The model serves the purposes of electric and mechanical analysis of transient processes in the integrated system. Results of computer simulation are presented as graphics.
PL
W pracy niniejszej na podstawie podejść wariacyjnych opracowano model matematyczny układu elektrotechnicznego zasilania energią elektryczną wysokiego napięcia. Kluczowym elementem wymienionego modelu jest wyłącznik wysokiego napięcia, którego część mechaniczną rozpatruje się, jako skomplikowany mimoosiowy korbowodowy mechanizm. Za pomocą stworzonego modelu dokonuje się analizy elektromechanicznych procesów nieustalonych w scalonym układzie. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej w postaci rysunków.
3
Content available remote Mathematical modelling of transient electromagnetic processes in a power grid
EN
A mathematical model of an open electric power grid including the key elements of three distributed parameter transmission supply lines is developed on the basis of an interdisciplinary method of mathematical modeling. Such an approach allows for application of a highly adequate theory of ordinary and partial derivative differential equations that addresses electromagnetic processes in the grid under analysis. Transient electromagnetic processes in the short-circuited state are analysed.
PL
W artykule na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania matematycznego opracowano model matematyczny otwartej sieci elektrycznej, kluczowymi elementami której są trzy długie linie zasilania o parametrach rozłożonych. Takie podejście daje możliwość zastosowania teorii równań różniczkowych o pochodnych zwyczajnych i cząstkowych z wysokim poziomem adekwatności uwzględniającą procesy elektromagnetyczne w analizowanej sieci. Przeanalizowano nieustalone procesy elektromagnetyczne w stanie zwarcia.
EN
A mathematical model of a local power line including a distributed parameter transmission supply line as its key element is presented in this paper. A mathematical model of this object is then developed on the basis of variational approaches. Results of computer simulations are shown in drawings as time-spatial current and voltage waveforms in an electric power system.
PL
W artykule, na podstawie interdyscyplinarnego modelowania przedstawiono model matematyczny lokalnej sieci elektrycznej, kluczowym elementem, której jest długa linia zasilania o parametrach rozłożonych. Na tej podstawie opracowano model matematyczny wymienionego obiektu na podstawie podejść wariacyjnych. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono na rysunkach w postaci czasowoprzestrzennych przebiegów prądu i napięcia w układzie elektroenergetycznym.
PL
Na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonano analizy procesów przejściowych w układzie napędowym składającym się z transformatora mocy, asynchronicznych i synchronicznych napędów pompowych z podatną transmisją ruchu. Układ zasilania silników uwzględnia dodatkowe obciążenie rezystancyjno-indukcyjne sieci elektroenergetycznej. Model obiektu oparty jest na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona-Ostrogradskiego. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci rysunków.
EN
On the basis of the mathematical model developed, the analysis of transient processes in a drive system consisting of a power transformer, asynchronous and synchronous pumping drives with susceptible motion transmission was performed. The motor supply system takes into account the additional resistive-inductive load of the power network. The object's model is based on the modified Hamilton-Ostrogradski principle. The results of the computer simulation are presented in the form of drawings.
6
Content available remote A mathematical model of a DC drive on the basis of variational approaches
EN
In the paper a mathematical model of an electromechanical drive consisting of a DC drive, which drives an active load through an elastic clutch. The system is considered as an electric circuit with fixed parameters. For derivation of differential state equations a variational approach was applied. On the basis of the proposed model the transient states in the drive system have been considered. The results of mathematical simulations are presented in the graphical form.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny napędu elektromechanicznego składającego z silnika prądu stałego, który przez sprzęgło elastyczne napędza obiekt o aktywny momencie obciążenia. System rozpatrywany jako elektryczny układ o parametrach skupionych. Do wyprowadzenia różniczkowych równań stanu elektromechanicznego wykorzystano podejścia wariacyjne. Na podstawie zaproponowanego modelu przeanalizowano nieustalone procesy dynamiczne w układzie napędowym. Wyniki symulacji matematycznych przedstawiono w postaci graficznej. (Model matematyczny napędu prądu stałego na podstawie podejść wariacyjnych).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.