Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wgłębienia formujące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The shape of the working surface of the roll press forming elements has a significant impact on product quality and operating costs of briquetting. In the literature, there is no clear guidance on the selection, depending on the properties of the fine-grained material and purpose material after consolidation. This was the inspiration to develop a method that allows the selec­tion of a working elements of a roll press.
PL
Aglomeracja ciśnieniowa jest jedną z podstawowych metod scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych [6, 8]. Proces ten dla materiałów pochodzenia mineralnego oraz wybranych odpadów poprodukcyjnych jeżeli jest to tylko możliwe prowadzi się w prasach walcowych m.in.ze względu na zalety tych maszyn [4, 6]. Należą do nich przede wszystkim: uzyskanie wysokich wydajności przy stosunkowo niewielkich nakładach energetycznych na realizację procesu oraz dłuższa żywotność elementów formujących w porównaniu z innymi urządzeniami tego typu. Aglomeracja ciśnieniowa materiałów drobnoziarnistych realizowana w prasie walcowej występuje w szeroko pojętych procesach produkcyjnych. Wynika to z korzyści, jakie daje nadanie surowcowi bądź odpadowi postaci scalonej.Najczęściej produktem scalania prasy walcowej są brykiety. Występują 2 podstawowe kształty wgłębień formujących, które dobiera się w zależności od cech materiału i wymagań procesu. Pierwszy z nich, powszechnie stosowany, jest symetryczny i umożliwia wytwarzanie brykietów z płaszczyzną podziału. Posiadają one kształt kropli. Drugi rodzaj wgłębień formujących umożliwia wytwarzanie brykietów bez płaszczyzny podziału. Powstające w niej brykiety mają kształt siodła. W prasie walcowej oprócz brykietów coraz częściej wytwarza się również różnego rodzaju kształtki. Jest to spowodowane wzrostem zainteresowania specyficznym rodzajem aglomeracji ciśnieniowej [2, 3, 5, 7]. Polega ona na nadawaniu materiałom pylistym lub drobnoziarnistym postaci kawałkowej bez wymogu zachowania powtarzalności kształtu. Natomiast niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej kształtek oraz dążenie do minimalizacji kosztów takiej aglomeracji. Wiąże się to przede wszystkim z szybkim rozwojem granulacji dwu­stopniowej, w której scalanie materiałów sypkich jest pierwszą operacją. Uzyskane w niej kształtki rozdrabniania się w celu otrzymania materiału o określonej frakcji ziarnowej. Kształt powierzchni roboczej elementów formujących prasy walcowej ma duży wpływ na jakość produktu oraz koszty eksploatacji brykieciarki [1]. W literaturze nie ma jednoznacznych wskazówek dotyczących jego wyboru w zależności od cech materiału drobnoziarnistego i przeznaczenia po nadaniu mu formy scalonej. Dużą rolę w doborze kształtu powierzchni roboczej elementów formujących odgrywa doświadczenie i intuicja projektantów pras walcowych. Stanowiło to inspirację do opracowania metody umożliwiającej dobór odpowiedniego kształtu powierzchni roboczej walców zarówno w przypadku brykietowania, jak i kawałkowania materiału drobnoziarnistego.
PL
W artykule przedstawiono niektóre czynniki mające wpływ na profilowanie walcowej powierzchni roboczej narzędzi formujących brykieciarek walcowych. Narzędzia te stanowią zasadniczy element określający możliwości stosowania i eksploatacji tych urządzeń. Właściwy wybór rodzaju i kształtu wgłębień formujących oraz sposobu ich rozmieszczenia, czyli ukształtowanie powierzchni roboczej ma istotny wpływ na proces zagęszczania i scalania materiałów drobnoziarnistych. Wybór tworzywa konstrukcyjnego oraz odpowiednich metod jego obróbki, a także technika wykonywania wgłębień formujących decydują o eksploatacji i trwałości narzędzi i prasy oraz o prawidłowym przebiegu procesu brykietowania. Przedstawiono również podstawy geometrycznego kształtowania wgłębień formujących i ich rozmieszczenia na walcowej powierzchni elementu formującego, tzn. pierścienia, walca lub segmentu. Rozważono przypadek podstawowy, tzn. brykiet w kształcie "poduszki" z płaszczyzną podziału.
EN
Some of the factors affecting the shaping of the cylindrical working surface of tools (i.e. rings) used in roller-presses for briquetting are presented. These tools are an essential element in determining the applicability and operation of these devices. They often suffer heavy abrasive wear, and they are highly mechanically loaded. The appropriate choice of the type and shape of the mould cavities (pockets) and how they are deployed, that is the shaping the working surface, has a significant influence on the process of compaction and consolidation of fine-grained materials. Choosing material for forming rolls (rings, segments, or cylinder) and corresponding methods of treatment and exercise technique cavities forming operation determine the tool life and the press and smooth the process of briquetting. The article also presented a simplified method of shaping and placement of pockets on the cylindrical surface of the ring, cylinder, or a segment. Considered is the basic case, i.e. briquette plane of division.
PL
W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą dobór właściwej prasy walcowej do brykietowania określonego materiału drobnoziarnistego lub wspomagającą jej konstruowanie. Zwrócono uwagę na zalety i wady dwóch odmiennych kształtów wgłębień formujących. Podano także przykłady stosowania metody, które wykazały jej przydatność w praktyce.
EN
In this paper the method enabling efficient selection of roll press for the briquetting of the given material or construction of a new one is presented. An attention has been also paid upon the advantages and the faults of two different shapes of forming pits. It also presents several cases of the use of this method, which have proven its usefulness in practice.
PL
Wyróżniono dwa odmienne kształty elementów formujących, które stosuje się w prasach walcowych. Jednego z nich używa się do produkcji brykietów z płaszczyzną podziału, drugi umożliwia jej eliminację. Wybór kształtu zależy od właściwości zbrylanego materiału i przeznaczenia brykietów. W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań obu typów wgłębień formujących. Podjęto także próbę opracowania zasady doboru kształtu elementów formujących pras walcowych.
EN
Two different shapes of forming pits used in roll presses were distinguished. The first discussed shape is used when briquettes with the division plane are produced, the second one make it possible to eliminate the division plane in briquettes. Selection of the shape of forming pits depends on both the properties of material to be compacted and requirements which briquettes should fulfill. In the present paper some results of research on both kinds of shape of the forming pits are presented. The problem of the adeguate selection of the shape of forming pits for roli presses was addressed, also.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.