Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statystyczna kontrola jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Statystyczna kontrola jakości prefabrykowanych wyrobów betonowych
PL
Zastosowanie elementów prefabrykowanych pozwala na skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz zmniejszenie wielkości placu budowy. Prefabrykacja pozwala na typizację i modularyzację elementów konstrukcyjnych, co umożliwia ich seryjną produkcję, a tym samym obniża koszt ich wytwarzania. Powszechność stosowania prefabrykatów betonowych spowodowała, że konkurencja na rynku materiałów budowlanych wymaga od ich producentów nie tylko bardzo dobrej jakości oferowanych produktów, ale również elastycznej polityki cenowej. Realizacja tych celów jest możliwa przez optymalizację procesu wytwarzania, dzięki stosowaniu statystycznej kontroli jakości na każdym etapie produkcji oraz optymalizację stosowanych materiałów i jakości produkowanych wyrobów.
EN
The use of prefabricated elements allows to shorten the investment implementation time, as well as to reduce the size of the construction site. Prefabrication allows for typing and modularization of construction elements, which enables serial production and reduces its costs. Due to the widespread use of prefabrication, competition in the building materials market requires manufacturing companies not only to offer high-quality products, but also a flexible pricing policy. The achievement of these aims is possible through the optimization of the production process, thanks to the use of statistical quality control at every stage of production, and the optimization of both the materials used and the quality of the precast products.
PL
Rozpatrzono problem kontroli stabilności charakterystyk wieloparametrowego procesu technologicznego, w którym występuje korelacja pomiędzy jego parametrami. Używa się do tego celu wieloparametrowych kart kontrolnych Hotellinga. Przedstawione przykłady liczbowe wskazują na przewagę tych kart nad zwykle stosowanymi kartami Shewharta, które mogą nie ujawnić dysfunkcji procesu przy skorelowanych parametrach, co spowoduje błędną ocenę jego jakości. Przedstawiono możliwość zastosowania kart Hotellinga do oceny stabilności, zarówno kolejnych etapów badanego procesu, jak i jego całości. Przy monitorowaniu parametrów charakteryzujących jakość procesu możliwe jest wykrycie tych z nich, lub ich kombinacji, które powodują przekroczenie poziomów dopuszczalnych w statystycznej ocenie jakości kontrolowanego procesu, czyli jego niestabilność.
EN
The advantages of the Hotelling criterion over the Shewhart criterion in controlling the stability of a multi-parameter technol. process both in its particular stages and in general were evidenced on numerical examples.
3
Content available remote Statystyczne odbiory na przykładzie dostaw półwyrobów odlewanych
PL
Półwyroby odlewane w przeciwieństwie do innych grup półwyrobów charakteryzuj ą się największą i bardzo zróżnicowaną liczbą wad. Problem różnorodności wad sprawia szczególne trudności z odbiorami półwyrobów wytwarzanych przez różnych producentów. W tym układzie zastosowanie metod statystycznych pozwala z jednej strony na właściwą ocenę jakości dostarczanych półwyrobów, a z drugiej na ocenę poziomu technologii poszczególnych producentów półwyrobów.
EN
Semi-finished casted products in contrast to other semi-finished products could have many defects. The variety of these defects causes many problems with the receipts of these products from various producers. In such situation, statistical methods allow to judge the quality of delivered semi-finished products and to estimate the level of technology of particular producer.
PL
Rozważano możliwość wykorzystania narzędzi programu Excel w statystycznej kontroli jakości procesu produkcji oraz w nauczaniu tej metody kontroli jakości. Analizę możliwości programu przeprowadzono zarówno pod kątem wykorzystania jego standardowych funkcji, jak też opracowania makr, szablonów arkuszy dla danych pomiarowych oraz instrukcji.
EN
Paper considered the possibilities of applying the Excel programme to statistical control of production process quality as well as in teaching of this quality control method. The programme was analyzed in respect of its standard functions as well as of the macros’ elaboration, data collection sheet patterns and instructions.
5
Content available remote Statystyczna kontrola jakości towarów w łańcuchu logistycznym
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do statystycznej kontroli jakości towarów w łańcuchu dostaw. Opracowana aplikacja może stać się narzędziem w rękach menedżerów-logistyków wspomagającym podejmowanie decyzji logistycznych.
EN
The application of an Excell's calculation sheet for the statistical checking of the articles quality in the procurement chain to be used by the logistic managers for supporting a logistic decision making process is presented in the paper.
9
Content available Soft methods in statistical quality control
EN
The paper is devoted to soft methods in statistical quality control. A review of existing tools for dealing with vague data or fuzzy requirements is given. Some new procedures are also proposed.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody służące do określania minimalnej, a w pewnych przypadkach, optymalnej liczności prób statystycznych, wykorzystywanych najczęściej w statystycznej kontroli jakości procesów odlewniczych, jak również do określania liczności prób w pracach badawczych, mających na celu identyfikację i analizę procesów oraz ustalanie odpowiednich wymagań jakościowych. W artykule skrótowo opisano rodzaje kart kontrolnych, które proponuje system informatyczny STATISTICA, opracowany przez firmę StatSoft. Skoncentrowano uwagę na tym systemie, ponieważ proponuje on obsługę programową dość bogatego zestawu kart kontrolnych. Dobrze zaprogramowany system dialogowy pozwala na łatwą obsługę programów. Nie oznacza to, że inne istniejące na rynku informatycznym programy nie posiadają podobnych bądź większych zalet. Chodzi jedynie o wskazanie w artykule konkretnego przykładu oprogramowania, które może być zastosowane w statystycznej kontroli procesów odlewniczych.
EN
In the article the chosen methods used for determination of the minimum, and in some cases, optimum size of the statistical samples are presented. These statistical sample sizes are most often used in the statistical quality control of foundry processes and also in the determination of sample sizes in research works aiming at the identification and analysis of the processes as well as at establishing of the suitable quality requirements. In the article the types of control cards suggested by the information system STATISTICA, elaborated by the firm StatSoft, are briefly described. Attention is focused on this system because it offers the programme service with a quite rich set of control cards. The well-programmed dialogue system allows an easy programme operation. It does not mean, however, that other programmes, which are available on the information market, do not possess similar or even better advantages. In this article the author wanted only to indicate a real example of software which can be applied in the statistical control of foundry processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.