Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał stykowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
To evaluate the electrical contact behaviors of silver metal oxide contact materials in relays application more accurately, and to guide the selection of contact materials, the test device and testing method for simulating electrical contact performance in relays application were analyzed in this paper. The electrical contact simulation test system was designed and developed, which can easily simulate contact materials. The contact resistance, static force and rebound energy degradation parameters of AgSnO2, AgCdO and AgNi contact materials under the same load conditions were obtained through experimental research, the contact resistance and arcing energy degradation parameters of AgSnO2 under different opening distances were acquired at the same time. The result indicated that accurate data are received by the electrical contact simulation testing method. Finally, based on the test data, the degradation performance of three selected test materials was tested, and the failure mechanism of AgSnO2 materials was analyzed.
PL
W celu dokładniejszej oceny zachowania styków elektrycznych z kompozytów srebra i tlenku metalu stosowanych w przekaźnikach elektromagnetycznych oraz w celu ułatwienia wyboru materiałów stykowych, w niniejszej pracy przeanalizowano urządzenie testowe oraz metodę testowania, które pozwalają na symulację działania styku przekaźnika. Zaprojektowano i zbudowano system testowania styków elektrycznych, który umożliwia łatwą symulację zachowania materiałów stykowych. Parametry degradacji rezystancji zestykowej, siły statycznej oraz energii odbicia materiałów stykowych AgSnO2, AgCdO i AgNi uzyskano w badaniach eksperymentalnych prowadzonych w takich samych warunkach obciążenia. Jednocześnie badano także parametry degradacji rezystancji zestykowej energii łuku AgSnO2 przy różnych odległościach otwarcia styków. Wyniki pokazują, że proponowana metoda badania symulacyjnego styków elektrycznych pozwala na uzyskanie dokładnych danych. W oparciu o dane testowe, przebadano zachowanie degradacyjne trzech wybranych materiałów oraz przeanalizowano mechanizm uszkodzenia styków z kompozytu AgSnO2.
PL
W ramach badań ustalono wpływ zawartości grafitu na parametry wytwarzania kompozytowego materiału stykowego o składzie AgWC. Do wytwarzania nakładek stykowych z tego materiału zastosowano metodę metalurgii proszków obejmującą wytworzenie mieszanki proszkowej, prasowanie, spiekanie i doprasowywanie ciśnieniem 800 MPa. Technologia ta pozwala na otrzymanie nakładek stykowych o różnym kształcie i wielkości bez konieczności stosowania obróbki skrawaniem. W kolejnych operacjach procesu technologicznego poprzez optymalizację parametrów konsolidacji osiągnięto materiał o wysokiej gęstości i wysokich własnościach użytkowych (elektrycznych).
EN
composition was determined. Fabrication of contact tips from this material was carried out by powder metallurgy method including preparation of the powder mixture, pressing, sintering and repressing under 800 MPa pressure. This technology enables production of contact tips of various shapes and sizes without application of machining. The further operations of this technological process, i.e. optimization of consolidation parameters, enabled fabrication of material characterized by high density and functional (electrical) properties.
PL
W artykule przedstawiono badania elektroerozyjne dwóch kompozytów Ag(Cr2N)10 i AgNi10 na przykładzie nakładek stykowych wykonanych klasyczną metodą metalurgii proszków na drodze prasowania i spiekania. Wykonano pomiary ubytku masy oraz rezystancji zestykowej każdego z kompozytów na poszczególnych etapach ich pracy po 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 i 50 000 łączeń. Przedstawiono także właściwości kompozytowych materiałów stykowych po procesie prasowania, spiekania i dogęszczania.
EN
The paper presents the electroerosion tests of composites of Ag(Cr2N)10 and AgNi10. The investigated samples were made based on classical powder metallurgy by pressing and sintering processes. The research included measurements of weight loss and contact resistance of each of composites selected moments after 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 and 50 000 switching cycles. The paper describes properties of the composites after pressing, sintering and re-pressing process as well.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju materiału stykowego anody i katody na efekt przejścia stałoprądowego łuku elektrycznego małej mocy w wyładowanie jarzeniowe. Ponadto przedstawiono wyniki analizy spektralnej powierzchni stykowych materiałów użytych do badań.
EN
The article features the test results of the impact of the anode and cathode contact material on the DC transition effect of low-power electric arc into glow discharge. Additionally, the results of the spectrum analysis of contact materials used for testing was carried out.
PL
Badano właściwości fizykochemiczne srebra wytwarzanego w formie wlewków (gąsek) i granul przez KGHM Polska Miedź S.A., w celu określenia właściwości metalurgicznych w aspekcie ich wykorzystania do produkcji lutowi próżniowych i materiałów stykowych. Długoletnie doświadczenie IMN w zakresie stosowania tego typu wlewków (gąsek) do produkcji drutów anod i taśm wykazało, że można je bezpośrednio wykorzystywać do wytwarzania tych półwyrobów (bez konieczności przetapiania) pod warunkiem, że zawierają stosunkowo mało tlenu (korzystnie poniżej 100 ppm), nie wykazują porowatości gazowej i odznaczają się w miarę jednorodną mikrostrukturą.
EN
Physical and chemical properties of silver in a form of ingots and granules have been presented indicating that from metallurgical point of view their quality is fully appropriate to use them in the production of high-purity vacuum brazing alloys and contact materials. Many years of experience with using these ingots to produce wires, anodes and strips showed that they can be applied directly as a semi-product for the production of these materials (no re-melting is necessary), due to low oxygen content, no porosity and homogeneous macrostructure.
6
Content available remote Materiały stykowe w przekaźnikach elektromagnetycznych
PL
W projektowaniu współczesnych przekaźników stosowane są materiały, które można podzielić na trzy główne grupy - srebro/tlenek kadmu, srebro/tlenek cyny i srebro/nikiel. Jako materiał bazowy dla materiałów kontaktowych w inżynierii niskonapięciowej stosuje się srebro ze względu na to, że ma ono najwyższą elektryczną i termiczną przewodność ze wszystkich metali, prawie nie utlenia się i wykazuje dobrą odporność na korozję.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.