Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka wibracyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This work is devoted to further research and improvement of the vibration diagnostics of the initial crack-like damage of rotation shaft in aviation gas-turbine engines (GTE). We propose to use fractal analysis of the accelerating shaft response in order to increase the damage detection efficiency. Responses of the accelerating shaft are derived by using simulation in absence and in presence of the initial traverse crack. The responses of the cracked shaft have sub-critical peaks; the increase in size of a crack leads to the increase in peak values of the vibration amplitude in the range of sub-harmonic resonances. The Hurst exponent is obtained for the time series in the range of sub-harmonic resonances. The research shows that a small change in the crack size results in considerable change of the Hurst exponent, which allows to detect the mentioned sub-harmonic resonances of the measured signal in order to identify the initial crack-like damage of the rotation shaft.
EN
The article describes application of selected methods of technical diagnostics for assessing the operating status of precision gearboxes. Within the confines of experimental measurements in the field of physical metallurgy materials of diagnosed system were being examined while taking into account the process of degradation of material properties during operation of monitored gearboxes. Measurements and collecting of dynamic data were realized on 4 selected gearboxes where a high-frequency vibrations and acoustic emission (noise) measurements were carried out. Retrieved values were subsequently used for mutual correlation and verification of applied methods. Results of both selected methods underlined unsatisfactory operation status with 3 inspected gearboxes. Measured values were identified as being above suggested caution limit of Alarm 2, representing a level of danger.
3
Content available An contribution to the condition monitoring of fans
EN
One reason for failure of fan is suppression to float a shaft’s bearing in the bearing housings. As a result of this disorder leads to blocking axial displacement of bearing, thrust to the growth of the forces acting on the bearing, and then to his accident. The article deals with the identification of the symptoms of this condition in the data from diagnostic measurements and presents the results of practice.
PL
Jedną z przyczyn awarii wentylatora jest uszkodzenie podpory łożyska w jego obudowie. W wyniku tej awarii dochodzi do osiowego zablokowania łożyska, wzrostu sił osiowych działających na łożysko, a następnie do jego zepsucia. Artykuł jest poświęcony identyfikowaniu symptomów tego stanu w danych pochodzących z pomiarów diagnostycznych oraz prezentuje wyniki badań empirycznych.
PL
Przedstawiono system do diagnostyki wibracyjnej stanu technicznego stojana turbogeneratora.
EN
The paper presents system for vibratory diagnostic of turbogenerator stator.
EN
The paper presents a multi-channel analytical measurement system for online vibration diagnostics of turbogenerator technical condition. Several types of acceleration sensors with different parameters (supply voltage, frequency band, sensitivity etc.) were used in vibration measurements. Possible variations of the number of sensors, their locations and parameters are taken into account in the system architecture. The measurements are parametrized with thermal, electrical and physical quantities (real and reactive power, stator winding voltage, temperature of relevant structural components and cooling medium) of the turbogenerator. The system contains modules, which perform basic analysis of measurement data. The data acquired by the modules make it possible to determine spatial distribution of vibration acceleration and velocity of stator parts in the function of relevant electrical parameters. Other more advanced modules are used to build vibration criterion maps (resulting from a technical condition) in turbogenerator admissible load graph. The envelope of the field of extreme values in the resultant vibration map determines in many cases an overriding constrain for the load. The system stores its configuration for vibration measurement and analysis results in a properly designed database. The system architecture enables its quick adaptation to measurements and analyses in other technical objects with different measurement sensors.
6
Content available remote Expert systems of the technical diagnostics in power plants
EN
The paper concerns expert systems applied in the technical diagnostics in power plant devices. In the first section, the systems for the technical diagnostics of power plant devices, especially for vibroacoustic diagnostics, are reviewed. Then, a theory of expert systems, as one of the branches of artificial intelligence, applied in particular in diagnostic systems, is briefly presented. A skeleton expert system named EKSPERT, worked out and programmed by the author, is described. The inference process in this system is illustrated by an example of the diagnostics of the damage to a MKM33 coal mill, working in a 200 MW power unit. Conclusions and recommendations, which can be related to other applications of expert systems in the electric power industry, are formulated.
PL
Artykuł poświęcony jest systemom eksperckim w zastosowaniu do diagnostyki technicznej urządzeń w elektrowniach. Na wstępie przedstawiono w sposób przeglądowy problematykę diagnostyki technicznej urządzeń w elektrowniach, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki wibroakustycznej. W kolejności zwięźle przedstawiono teorię systemów eksperckich, jako jednego z kierunków sztucznej inteligencji, stosowalnego w szczególności w systemach diagnostycznych. Opisano system ekspercki szkieletowy nowej generacji o nazwie EKSPERT, opracowany przez Autora artykułu. Proces wnioskowania w tym systemie zilustrowano przykładem diagnostyki uszkodzeń młyna węglowego MKM 33, pracującego w bloku energetycznym 200 MW. Sformułowano wnioski i zalecenia odnośnie do innych jeszcze zastosowań systemów eksperckich w elektroenergetyce.
7
Content available remote Adaptacyjna metoda redukcji szumu w sygnale drgań maszyn wirujących
PL
Jednym z najcenniejszych źródeł informacji umożliwiających dokonanie oceny stanu technicznego maszyn wirujących jest okresowy sygnał drgań. W pewnych sytuacjach okazuje się, że ze względu na obecność sygnałów o charakterze stochastycznym określenie ilościowego i jakościowego udziału poszczególnych harmonicznych jest trudne. Dotyczy to w szczególności składowych o niskich amplitudach i sygnałów wysokoczęstotliwościowych, słabo propagujących we wnętrzu maszyny. W tym zakresie znaczną poprawę oferuje opisana w niniejszym artykule adaptacyjna metoda filtracji sygnału drgań. Jej wykorzystanie zwiększa czytelność informacji diagnostycznej niesionej przez składowe okresowe drgań i umożliwia wykrycie składowych o niskich amplitudach. Zaproponowana metoda stanowi doskonałą alternatywę dla stosowanego powszechnie uśredniania synchronicznego.
EN
Harmonic vibrations are the most important source of diagnostic information about condition of rotating machines. In particular situations precise analysis of the vibration signal is difficult because of presence of spread-spectrum process noise. This is the case especially for higher frequency components, which are highly suppressed during propagation through the mechanical structure. The paper presents the new method of noise reduction for vibration signal. It is based on subband filtering utilizing adaptive line enhancers. It can be considered as an advantageous alternative for widely used synchronous averaging.
PL
W artykule przedstawiono sposób oceny trafności diagnoz uzyskiwanych z wykorzystaniem nowej metody badawczej, opracowanej do badania uszkodzeń łożysk w silnikach indukcyjnych. Badana metoda diagnostyczna oparta jest na pomiarze i analizie prądu stojana silnika indukcyjnego. W metodzie tej, dla podwyższenia trafności diagnoz, obliczanie zarówno prędkości kątowej silnika, jak i częstotliwości sieci zasilającej jest wykonywane na podstawie tego samego widma, które dalej jest wykorzystywane do pomiaru składowych harmonicznych charakterystycznych dla uszkodzeń łożysk. Sztucznie uszkodzone łożyska poddawano kwalifikacji pod względem głębokości i rodzaju uszkodzenia, wykorzystując urządzenie pomiarowe zbudowane na podstawie opracowanej metody, również wykonując badania sprawdzonym systemem diagnostyki wibracyjnej. Niektóre wyniki badań łożysk o różnych typach i głębokości uszkodzenia oraz wnioski płynące z tych pomiarów zostały podane w niniejszym artykule.
EN
Damage of the bearings is the most frequent cause of squirrel cage induction machines failure. In some applications the current signal is the only potential source of information about the state of the machine, including the state of its bearings. Damage of the raceway or of the rolling element is followed by additional vibrations of the rotor. These vibrations are reflected in spectral composition of the stator currents. The new measuring method and the supply current analysis were elaborated for diagnostic of the motor bearings. In this method it is possible to recognize type of bearing fault, checking the control sum for each type of possible fault. The investigation referring to real objects were performed. The investigations were carried out using motors with bearings having defects caused on purpose. Examples of diagnostic results in case of: a) faultless bearings, b) bearing with damaged outer ring are presented in Figures 2 and 3. Marks from L1 to L20 in the Figures 2 and 4 define loads from idle running (L1) to 75% of rated power (L20). The correctness of distinguishing the type of damage was investigated. The diagnosis was assumed to be correct if it conforms to the defects indicated by the standard system of the vibration diagnostics, of course, when other damages were not detected. Figures 1 and 3 show the vibration testing results. The probability of correct distinguishing the type of damage defined this way is shown in the Figure 4. The average probability of diagnostic correctness determined this way reaches 70%. The probability that the system will identify correctly at least one existing defect is more than 90%. The investigations shows, that for testing new diagnostic method it is not enough to make damage to bearing but also have other reliable diagnostic method. This method defines real state of investigated bearing.
PL
W artykule opisano instalowany obecnie w Elektrowni Wodnej Dębe system monitorowania stanu technicznego hydrogeneratora na podstawie drgań. W świetle zalożeń projektowych i wymagań stawianych systemowi, niniejszy artykul przedstawia przyjęte rozwiązania sprzętowe i programowe.
PL
W pracy przedstawiono spektrogramy wybranych przypadków zarejestrowanych podczas badań wibroakustycznych systemu zaworu homogenizatora wysokociśnieniowego. Zarejestrowane drgania przetworzono wykorzystując normalną i krótkoczasową transformatę Fouriera. Badania miały na celu rozpoznania jego charakterystyk wibracyjnych jednocześnie w dziedzinach czasu i częstotliwości (JTFA). Obserwowano zmiany spektrogramów w zależności od wybranych czynników i warunków pracy homogenizatorów.
EN
Sample vibration spectrograms of high pressure homogenizing valve system are presented in this paper. Registered vibrations were performed by normal and short time Fast Fourier transformation. The results - spectrograms were aimed at both recognizing their vibration characteristics in time and frequency domain simultaneously (JTFA). A spectrograms change in dependency of selected parameters and homogenisers operating conditions were observed.
12
PL
W referacie przedstawiono rozwój wirtualnych przyrządów pomiarowych stosowanych w diagnostyce wibracyjnej. Ze względu na cenę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika, zastępują one często przyrządy tradycyjne. Opisano przyrządy wirtualne opracowane w Katedrze Miernictwa Elektrycznego PG oraz w firmie Bruel & Kjaer.
EN
This paper deals with advancement of virtual instruments in vibration diagnostic. Modern virtual instruments from Bruel & Kjaer and from Chair of Electrical Measurements TUG are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.