Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały drewnopochodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analizę teoretyczną zjawiska relaksacji belek z płyt wiórowych. Do matematycznego modelowania reologii badanego materiału wykorzystano trzy liniowo lepkosprężyste modele reologiczne. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, iż reologiczne zachowanie belki najlepiej opisuje model pięcioparametrowy, złożony z szeregowo połączonych modeli standardowego i Kelvina-Voigta.
EN
The paper concerns problems of rheology in wood-based beams made of chipboard “PowerBoard” produced by SWISS KRONO. Theoretical models of the behaviour of chipboard and results of exploratory experimental relaxation tests are presented. Material of this beam is described with equations for linear viscoelastic media (three-, four- and five-parameter rheological models).
EN
The paper presents results of experimental tests and a theoretical analysis of the phenomenon of relaxation of chipboard beams. Three linearly viscoelastic rheological models were used for mathematical modeling of the rheology of the studied material. The constants of models were determined using experimental tests and the method of least squares. Through analyses of the obtained results it was found that the rheological behavior of the beam in the specified time is best described by a five-parameter model, consisting of standard and Kelvin-Voigt models connected in series. The final verification of the model can only be ensured by conducting long-term experimental studies using a multistage load program.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analizę teoretyczną zjawiska relaksacji belek z płyt wiórowych. Do matematycznego modelowania reologii badanego materiału wykorzystano trzy liniowo lepkosprężyste modele reologiczne. Stałe modeli wyznaczono wykorzystując przeprowadzone badania doświadczalne oraz metodę najmniejszych kwadratów. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, iż reologiczne zachowanie belki w rozpatrywanym czasie najlepiej opisuje model pięcioparametrowy, złożony z szeregowo połączonych modeli standardowego i Kelvina-Voigta. Ostateczną weryfikację modelu zapewnić może jedynie przeprowadzenie długotrwałych badań eksperymentalnych z wykorzystaniem wielostopniowego programu obciążeń.
PL
Publikację poprzedza rys historyczny kształtowania przekryć drewnianych. Pierwszą znaną autorom okazała się monografia [1], wydana drukiem w roku 1948. Procesy zmian w kształtowaniu i wykorzystaniu drewna systematyzujące metody obliczeń opracowano w normie [2] z roku 1964 a dziewięć lat później zmieniono przepisy w normie [3], obowiązującej od roku 1973. Okazało się, że technologia rozwoju materiałów produkowanych w przemyśle drzewnym wyprzedziła przepisy normatywne, bowiem dopiero w roku 1981 wydano normę [4], w której określono warunki stosowania płyt wiórowych płasko prasowanych. Autorzy prezentują na tym tle wyniki własnych analiz i badań przekryć z płyt drewnopochodnych w zakresie wpływów pozastatycznych na zmiany stanów naprężeń i przemieszczeń.
EN
The paper is preceded by a historical outline of the formation of wood surfaces. The first publication that the authors got acquainted with was the monograph [1] published in 1948. The processes of changes in formation and usage of wood, which systematized the methods of calculations were worked up in the norm [2] in 1964 and ten years later the regulations were changed in the norm [3] that was valid since 1973. It turned out that technology of development of materials used in wood industry outpaced normative regulations, as just in 1981 a norm [4] was published, in which specific conditions of chipboarded plates were applied. Consequently, the authors present the results of their own analysis and research of plate roofs made of wood base materials as far as the influence of non-static effects on the change of stresses and displacements is concerned.
4
Content available remote Emisja lotnych związków organicznych z drewna i materiałów drewnopochodnych
PL
Dotychczas uważano, że jedyną substancją uwalnianą z materiałów drewnopochodnych (płyt drewnopochodnych, MDF, OSB, sklejek) jest formaldehyd. Badania ostatnich lat wykazują, że mogą to być również inne aldehydy oraz różne związki zaliczane do lotnych związków organicznych, które pochodzą głównie z klejów i powłok uszlachetniających (lakierów, wosków).
5
Content available remote Wpływ materiałów budowlanych na zdrowie użytkowników
PL
Praktycznie wszystkie materiały wykorzystywane w budownictwie podlegają procedurom certyfikacji i dopuszczenia do stosowania w określonych warunkach, również pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i wymagań higieniczno-zdrowotnych. Niekiedy jednak materiały dopuszczone do stosowania mogą być w pewnych warunkach uciążliwe, szkodliwe, a nawet stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
PL
W pracy prezentowane są wstępne wyniki badań trwałości ostrzy skrawających, pokrywanych azotkiem boru podczas frezowania płyty wiórowej. Powłoki nakładano metodą impulsowo-plazmową. Badania składu fazowego przeprowadzone za pomocą spektrometru ramanowskiego wykazały obecność dwóch faz azotku boru: e-BN i h-BN. Powłoki charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża i wysoką odpornością na zużycie ścierne. W badaniach skrawalnościowych uzyskano wzrost trwałości ostrzy pokrytych warstwą azotku boru o około 400%.
EN
The paper presents the preliminary results of examining the durability of boron nitride coated tool edges in cutting fibreboards. The coatings were deposited using the impulse-plasma method. Examinations by Raman spectroscopy revealed the presence of the two boron nitride phases: e-BN and h-BN. The coatings have a good adhesion to the substrate and a high frictional wear resistance. The cutting tests have shown that the boron nitride coatings increase the service life of the tool edges by about 400%.
PL
W pracy przedstawiono sposób wytwarzania warstw nanokrystalicznego diamentu (NCD) metodą plazmy wysokiej częstotliwości na narzędziach skrawających z węglików spiekanych do obróbki materiałów drewnopochodnych. Zaprezentowano wyniki badań potwierdzające przydatność wytwarzanych warstw NCD na narzędziach skrawających do zwiększania ich trwałości.
EN
The present paper presents a method of generation of nanocrystalline diamond coating (NCD) with the high frequency plasma spray in cutting tools with sintered carbide for wood-base materials. There presented the results of investigation into the applicability of the NCD coatings to increase the cutting tools lifetime.
10
Content available remote Środki ogniochronne do drewna i materiałów drewnopochodnych
11
Content available remote Warstwy nanokrystalicznego diamentu na węglikach spiekanych.
PL
Przeprowadzone badania wykazały, że wytworzone wastwy nanokrystalicznego diamentu charakteryzują się wielkościami ziaren dochodzącymi do 800 x 800 nm. Tworzą one na podłożu z węglików spiekanych powłokę o grubości ok 0,5 mikrometra. Istnieje więc możliwość zastosowania ich na ostrza narzędzi stosowanych w przemyśle meblarskim. Zanim jednak do tego dojdzie potrzebe jest przeprowadzenie jeszcze wielu testów i prób. Z pewnością pierwsze wyniki badań są bardzo obiecujące.
EN
Films of nanocrystalline diamond, deposited on cutting tools made out of sintered carbides for machining of wood-like materials, bring about an improvement of mechanical properties of these tools as well as cause a significant increase of their durability. Large demand for this type of tools stemming from the dynamic development of furniture industry, quality improvement of its products and search for ways of lowering production costs, is an encouraging factor that makes the authors to continue the presented research and work to further improve the technology of nanocrystalline diamond (NCD) films deposition onto cutting tools for machining wood-like materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.