Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel bars
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The stress-strain state of reinforced concrete elements is rather complicated issue of scientific research, which integrates different factors, such as the load type, atmospheric conditions, various defects, damages, geometric deviations. It is commonly known that corrosion of reinforced concrete elements affects both the strength and deformation parameters of the structure significantly; thus, internal stresses` parameters are also influenced. Therefore, detailed theoretical investigation of this issue is the main goal of this article. The detailed literature review and thorough analysis was conducted concerning previous experimental and theoretical studies of the corrosion defects` influence on the reinforced concrete elements` stress-strain state. Existing data and results were systematized and analyzed. On the basis of provided research it could be concluded that the reinforced concrete elements` stressstrain state greatly depends on existing damages and impurities. The stress-strain state could be complicated on micro-scale due to material chemical and mechanical peculiarities; simultaneously on macro-scale the bearing capacity is of the structure could be reduced in general. In the articles existing methods for this issue simulation and evaluation are described and perspective fields for further research are identified. The practical significance of the article is due to complex approach to the research and multilateral identification of the main issue key points.
2
Content available Corrosion of reinforce bars in RC constructions
EN
In this article presented results of researching corrosion of steel bars in aggressive environment in time under loading. For researching were used special equipment. The experience and research works shown that steel bars in the crack cross-section area can be corrode. With increasing width of crack in re-bars and power of aggressive of environment increased the level of corrosion and decreased time of progress. The level of danger of corrosion in the crack in depend of specialty of steel bars. It is geometry parameters of steel bars and characteristic of corrosive behaviour. The general tendency of the influence of various defects on the strength of steels is widely studied experimentally and theoretically only for geometrically correct stress concentrators. For damages that are irregular in shape, such as corrosion ulcers, significantly less researching in each case must experiment to find their effect on the mechanical properties of steels. In this work the influence of simultaneous action of the aggressive environment and loading on strength of steel rebars has been described.
PL
W procesie walcowania na gorąco istotne jest utrzymanie powtarzalnych wymiarów wyrobów przy zminimalizowanych odchyłkach wymiarowych. Na wielkość odchyłek wymiarowych mają wpływ: czynniki techniczne zależne od charakterystyk urządzeń oraz czynniki technologiczne determinowane własnościami obrabianego metalu. Na wymiar wyrobu wpływają również parametry procesu technologicznego. W opracowaniu przedstawiono zależności defi niujące wymiar wyrobu oraz odchyłki wymiarowe. Po dokonaniu analizy czynników decydujących o wielkości odchyłek wymiarowych zależność uproszczono, uwzględniając tylko istotne czynniki. Następnie przeanalizowano wpływ temperatury procesu walcowania w ostatnim przepuście na wymiar końcowy prętów okrągłych. Określono zakres zmienności wymiarów prętów dla wybranych gatunków stali. Druga cześć badań obejmuje analizę wpływu temperatury rozpoczęcia walcowania na wymiar prętów. Analizę przeprowadzono dla wybranej linii technologicznej walcowni ciągłej średnio-małej. Dla przyjętych temperatur rozpoczęcia walcowania wyznaczono temperatury w ostatnim przepuście. Na tej podstawie określono zmienność wymiarów prętów dla wybranych gatunków stali. Stwierdzono, że można minimalizować wielkość odchyłek wymiarowych walcowanych wyrobów z różnych gatunków stali, dopasowując temperaturę początku walcowania do walcowanego gatunku stali bądź przez odpowiednie sterowanie temperaturą pasma w przepustach wykańczających. Proces regulacji można realizować schładzając odpowiednio pasma przed pierwszym przepustem bądź przed grupą klatek wykańczających.
EN
In long products’ hot rolling process it is important to stabilize dimensions and minimize deviation of dimensions. Technical and technological parameters have influence on the size of deviations. Technical parameters depend on rolling equipment characteristics. Technological parameters are determined by the material itself. Technological process’ parameters are also of great importance here. The paper presents the equation defining product dimension and its deviation. The equation has been simplified so as to take into account only essential factors, such as: spring characteristics of the rolling mill, rolling steel thermal elongation and flow yield stress. Then the analysis of the influence of rolling temperature in the last pass on the final dimension of bar was made for chosen steel grade. As a result, the range of dimension changes for the analyzed steel bars was determined. Next the influence of initial temperature of rolling was examined. The analysis was made for the chosen technological line in medium/small rolling mill. Field fluctuation of bar dimension was calculated. The conclusion is, it is possible to minimize deviation of dimension of rolled products thanks to initial temperature or last pass temperature. Regulation process can also be realized through the cooling system.
4
Content available remote Komputerowe wspomaganie obróbki cieplnej prętów w warunkach „huty Batory”
PL
Uzyskanie odpowiednich własności materiału wymaga zastosowania właściwej obróbki cieplnej. Dla określonego składu chemicznego stali konieczny jest dobór odpowiednich parametrów obróbki cieplnej. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej ułatwiające osiągnięcie tego celu. Pręty stalowe (30H2N2M) nagrzewane są w piecu gazowym, następnie chłodzone w kąpieli olejowej i wreszcie ponownie nagrzewane w tym samym piecu, gdzie zachodzi odpuszczanie. We wszystkich przypadkach analizowane jest niestacjonarne, bezźródłowe pole temperatury w przekroju prętów w układzie dwuwymiarowym, w wyniku czego otrzymuje się rozkład temperatury w przekroju poprzecznym prętów dla każdego z wyróżnionych etapów obróbki cieplnej. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania programu komputerowego doboru parametrów obróbki cieplnej prętów.
EN
The article shows the results of computer simulation enabling the selection of optimal parameters for bars’ heat treatment. Four processes have been analysed: heating, hardening, heating once again and cooling. Results of these analyses have been used to develop a computer program to aid steel bars’ heat treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.