Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  burza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z największych wyzwań w branży wod-kan w Polsce jest uporządkowanie kwestii związanych z kanalizacją ogólnospławną i przelewami burzowymi. Ten obszar nie został w sposób należyty objęty zmianami w przepisach Prawa wodnego z 2016 r. Jest to tym bardziej istotne, że wody opadowe zmieszane ze ściekami sanitarnymi i przemysłowymi traktowane są jako ścieki komunalne, a ich odprowadzenie do środowiska bez oczyszczania jest niedozwolone.
EN
This study tackles the question: Do very high-resolution convective-permitting regional climate model (RCM) simulations add value compared to coarser RCM runs for certain extreme weather conditions, namely strong wind and storm situations? Ten strong storm cases of the last two decades were selected and dynamically downscaled with the RCM COSMO-CLM (24 and 2.8 km grid point distance). These cyclones crossed the high-resolution model domain, which encompasses the German Bight, Northern Germany, and parts of the Baltic Sea. One storm case study (storm Christian of October 2013) is discussed in more detail in order to analyze the smallscale storm features and the associated potential added value of the high-resolution simulation. The results indicate an added value for atmospheric dynamical processes such as convective precipitation or post-frontal cloud cover. The multiple storm analysis revealed added value for the high-resolution regional climate simulation for 10 m wind speed, mean sea level pressure, and total cloud cover for most storms which were examined, but the improvements are small. Wind direction and precipitation were already well simulated by the coarser RCM and the higher resolution could often not add any value for these variables. The analysis showed that the added value is more distinct for the synoptic comparisons than for the multiple storm study analyzed with statistical measures like the Brier Skill Score.
EN
Analysis of a design storm, explained as the expected rainfall intensity for a given storm duration and return period is carried out to establish Rainfall Intensity-Duration-Frequency (IDF) relationships. The IDF relationships are essential for the designing of hydraulic structures for future planning and management. The intent was to determine IDF relationship for the Barak River Basin in India. This region receives heavy rainfall but lacks potential in harnessing the available water resources. Rain gauge stations are not so frequent in this region. Under this condition, the engineers are bound to use IDF relationships. Using the 24-hour annual maximum rainfall and disaggregated hourly maximum rainfall as a measure of rainfall intensity for each station, IDF curves and isopluvial maps of rainfall intensities of 30-minute to 24-hour durations were generated. Analysis was done using the best fit amongst the Gumbel, Log Pearson Type III and Lognormal probability distribution functions. The goodness-of-fit tests indicated the Log Pearson Type III distribution was a suitable distribution for the area. After developing IDF curves for each station, an average IDF curve was developed using the Thiessen Polygon method in ArcGIS. The IDF relationship developed can be used as valuable information for the planning and management of hydraulic structures in the region.
EN
This paper is focused on the Power Spectrum Density analysis of the lightning electric field signatures collected in Subcarpathian part of Poland, in 2014. Lightning records were carried out in two different ways. The slow electric field sensor (TLF-ELF), the mill, was used for observation of lightning activity during entire thunderstorm lifetime. The second recording mode was the acquisition of fast electric field changes (0.3 Hz to 3 MHz) associated with different types of cloud-to-ground (CG) and inter-, intra-cloud (IC) type discharges. The registration process was synchronized with microsecond time precision. This allowed to relate lightning stroke detections to these reported by the LINET, the commercial lightning location system. Different lightning stroke components, as e.g. the preliminary breakdown (PB), the return stroke (RS) and the continuing current (CC) were identified with application of the Short-Time Fourier Transform. The spectral analysis might be adapted to improve in future some detection algorithms used in lightning location systems. Such lightning CG stroke discrimination is not applied as yet by any lightning location system routinely operated in Europe.
PL
W artykule skupiono się na analizie spektrogramów widmowej gęstości mocy wyznaczonych dla różnych przebiegów piorunowego pola elektrycznego zebranych w południowo-wschodniej części Polski w 2014 roku. Dane zostały zebrane z wykorzystaniem dwóch sensorów pola elektrycznego. Sensor pola elektrycznego pracujący w zakresie TLF-ELF umożliwił obserwację aktywności burzowej w długofalowym okresie czasu. Drugi typ rejestracji obejmował akwizycję szybkich zmian pola elektrycznego (0.3 Hz do 3 MHz) pochodzących of różnych typów wyładowań doziemnych oraz wewnątrz-, między-chmurowych. Proces rejestracji został zsynchronizowany z mikrosekundową precyzją. Pozwoliło to na porównanie własnych rejestracji z detekcjami LINET-u – komercyjnego systemu lokalizacji wyładowań. Różne składowe wyładowania takie jak wyładowania wstępne, udar główny oraz prąd długotrwały zostały zidentyfikowane z wykorzystaniem krótkoczasowej transformaty Fouriera. Analiza spektralna może w przyszłości zostać wykorzystana w usprawnieniu algorytmów detekcji wyładowań. Taki rodzaj identyfikacji wyładowań doziemnych nie został jak dotąd zaimplementowany w żadnym systemie lokalizacji wyładowań atmosferycznych pracującym regularnie w obszarze Europy.
5
Content available remote Lightning Induced Ventricular Fibrillation risk during wandering
EN
Wandering is a popular way of spending leisure time especially for the urban population. Health problems arising from such outdoor recreational activities are better understood today and may improve survival in case of accidents if sufficient awareness of clinical staff is established. The purpose of this paper is to shed light on this physiological phenomenon by investigating the connection between the physics associated with lightning strikes and the physiological response of the human body. From the results a minimum safety-distance from different trees species is derived. Flat rooted trees are more dangerous than tap rooted trees. In the worst case it may be considered safe if a distance of at least 25 meters to tree trunks is maintained.
PL
Turystyka piesza jest popularnym sposobem spędzania wolnego czasu, szczególnie dla mieszkańców miast. Problemy zdrowotne wynikające z tej aktywności są dobrze poznane, ale w szczególnych przypadkach wiedza o zagrożeniu może być pomocna i może się przyczynić do zwiększenia szans na przeżycie. Celem tej publikacji jest pokazanie związku pomiędzy wyładowaniem piorunowym a reakcją organizmu ludzkiego. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono bezpieczny odstęp od drzew podczas wyładowań piorunowych. Drzewa z systemem poziomym systemem korzeniowym stwarzają większe zagrożenie niż drzewa z systemem palowym. W najgorszym przypadku bezpieczny odstęp od pnia drzewa wynosić powinien co najmniej 25 metrów.
EN
The relationship between the F2-layer critical frequency and solar wind parameters during magnetic storm sudden commencement (SSC) and main phase periods for intense (IS) and very intense (VIS) class of storms is investigated. The analysis covers low- and mid-latitude stations. The effects of ionospheric storm during SSC period is insignificant compared to the main phase, but can trigger the latter. The main phase is characterized by severe negative storm effect at both latitudes during VIS periods while it is latitudinal symmetric for IS observations. The IS reveal positive/negative storm phase in the low-/mid-latitudes, respectively. Ionization density effect is more prominent during VIS events, and is attributed to large energetic particle and solar activity input into the earth magnetosphere. However, ionospheric effect is more significant at the low-latitude than at the mid-latitude. Lastly, ionospheric storm effect during a geomagnetic storm may be related to the combinational effect of interplanetary and geomagnetic parameters and internal ionospheric effect, not necessarily the solar wind alone.
PL
Artykuł prezentuje częstość występowania oraz przebieg roczny ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, mających wpływ na funkcjonowanie rolnictwa we wschodnich części Pobrzeża Słowińskiego i Pojezierza Pomorskiego w latach 2001–2010. Przeanalizowano średnie miesięczne ekstremalne i absolutne ekstremalne wartości temperatury powietrza i temperatury przy gruncie, liczbę dni przymrozkowych, mroźnych i gorących, liczbę dni z opadem silnym (≥ 10 mm), z pokrywą śnieżną, z wiatrem silnym i bardzo silnym (o prędkości odpowiednio ≥ 10 i ≥ 15,0 m·s–1) oraz z gradem i burzą.
EN
The paper presents the incidence and annual course of extreme weather conditions affecting the functioning of agriculture in the eastern part of Pomeranian Lake District in the years 2001–2010. The mean monthly extreme and absolute extreme temperatures and ground temperatures, the number of freeze, frost and hot days, the number of days with precipitation exceeding ≥ 10 mm, the number of days with snow, with strong and very strong winds (with wind speed exceeding 10 and 15 m·s–1), and number of days with hail and storm were analyzed.
8
Content available Burze w Hornsundzie (SW Spitsbergen)
PL
W pracy opisano przypadki burz zanotowane w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie w latach 1983-2012. W tym okresie zaobserwowano zaledwie siedem dni z burzą. Z każdym zaobserwowanym zjawiskiem wyładowań atmosferycznych powiązano przebieg wybranych elementów meteorologicznych oraz sytuację synoptyczną i typ cyrkulacji. Burze w Hornsundzie obserwowano jako epizody z co najwyżej kilkoma wyładowaniami atmosferycznymi. Zjawiska te związane były zazwyczaj z aktywnymi frontami chłodnymi napływającymi z południa i południowego-zachodu. Uzupełnieniem opisu burz są relacje osób, które przeżyły burze na Spitsbergenie.
EN
The thunderstorms are very rare phenomena in polar regions. This paper present an analysis of occurrence of atmosphere lightning observed at Polish Polar Station Hornsund (Spitsbergen) over the last 30 years (1983-2012). During this period only seven thunderstorms occurred (20 December 1984, 5 March 1985, 9 September 1985, 26 March 1990, 24 November 1993, 5 and 8 August 1997). For each cases a course of meteorological parameters, synoptic situations and type of circulation were described. Thunderstorms at Hornsund are in most cases a short event with a few lightning. This phenomena were usually caused by strong cold front, which comes from south and southwest.
10
Content available remote Personal behaviour during thunderstorms
EN
The study seeks to provide an explanation of why days with thunderstorms are less frequent at the close of June and the beginning of July in Poznań. Use was made of daily data from the Poznań- Ławica weather station of the Institute of meteorology and Water management (IMGW) from the years 1961-1990 on the occurrence of days with thunderstorms and diurnal means of air temperature and vapour pressure. The results of the study suggest that one of the immediate causes of the lower frequency of days with thunderstorms at the close of June and the beginning of July in Poznań in the period concerned is the increase in the number of days with mean diurnal temperature and vapour pressure lower than the lowest means of those meteorological elements for days with thunderstorms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.