Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapobieganie zanieczyszczeniom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Importance of energy management in foundries
EN
Pollution prevention is preferable to reliance on end-of-pipe pollution control. Since we look at the environment in the global sense, it is irrelevant that the emissions reductions occur at the electrical generating station rather than at the site of the efficiency improvements. In foundries as a part of an energy intensive industry, energy accounting is necessary to determine where and how energy is being consumed and how efficient is the energy management system. The main aim of energy management should define the areas of high energy use, energy waste and should point out areas in which energy saving can be accomplished. Energy management is very important as it deals with adjusting and optimizing energy, using systems and procedures so as to reduce energy requirements.
PL
Globalne spojrzenie na problemy środowiskowe pozwala stwierdzić, że zmniejszenie emisji wynikające ze zmniejszenia zużycia energii ma miejsce w elektrowniach a nie odnosi się do miejsc gdzie bezpośrednio wprowadzane są usprawnienia. Głównym celem zarządzania energią jest określenie obszarów, w których występuje duże zużycie energii, gdzie dochodzi do dużych strat energii oraz wskazanie takich gdzie oszczędności energii będą możliwe do realizacji. Odlewnie należące do energochłonnych gałęzi przemysłu wymagają kontroli zużycia energii, aby można było określić gdzie, w jaki sposób energia jest wykorzystywana oraz jak efektywny jest system zarządzania energią. Przedstawiono niektóre aspekty zużycia energii w odlewni oraz wskazano główne obszary gdzie dochodzi do strat energii oraz możliwości wprowadzania usprawnień. Wskazano jak zarządzanie energią wpływa na kierunki i efektywność zużycia energii a procedury wynikające z tego systemu umożliwiają ograniczenie zapotrzebowania na energię.
3
Content available remote Environmental management systems - opportunities, barriers, perspectives
EN
The intention of this paper is to provide necessary information on environmental management systems, ISO 14001 and EMAS, to make an objective assessment of their value for improving organisation's environmental performance. Environmental management systems have their roots in the environmental strategy for pollution prevention. Consequently, they are relatively new instruments that were developed as the direct business response to the challenge of sustainable development. Compromising environmental protection, though, and economic growth could be sometimes a very tricky task.
PL
Systemy zarządzania środowiskowego, ISO 14001 i EMAS, stanowiące wolitywny instrument samoograniczania oddziaływania na środowisko przez jego instytucjonalnych użytkowników, zyskują coraz większe zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorstw. Swymi korzeniami sięgają one strategii zapobiegania zanieczyszczeniom i są bezpośrednią odpowiedzią biznesu na potrzebę zintegrowanego rozwoju. Doświadczenie pokazuje jednak, iż proces integrowania rozwoju ekonomicznego z jednoczesnym minimalizowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko może być niezwykle trudnym zadaniem. Dlatego też każda organizacja, opierając się na realistycznej ocenie potrzeb rynku, licząc się z określonymi szansami, ale i zagrożeniami posiadania systemu zarządzania środowiskowego i będąc świadomą różnic między nimi, powinna indywidualnie podjąć decyzję o ich wdrożeniu lub nie.
5
Content available remote Ecotechnology and pollution prevention of environment
EN
The report presents methodology of theoretical approach in analysis of environmentally safe technologies and their parameters. The development of complex analysis ecotechnology system parameters is based on studies of conventionally separated parts of industrial plant in their sequences in the technological processes and their energy and materials inputs and outputs, searching optimised intersystem communications between them. As a result it is possible to obtain the most appropriate complex and complete ecologically safe resources saving and pollution preventing solution for industrial object in general.
PL
Artykuł przedstawia metodologię teoretycznego podejścia do analizy bezpiecznych dla środowiska technologii i ich parametrów. Rozwój złożonych parametrów w analizie systemu ekotechnologii oparty jest na badaniu konwencjonalnie rozdzielonych części zakładu przemysłowego w ich kolejnych procesach technologicznych, energii, materiałach wyjściowych oraz produkcji i poszukiwaniu optymalnego systemu komunikacji między nimi. Wyniki tych badań umożliwiają uzyskanie kompletnej i ekologicznie bezpiecznej oszczędności zasobów oraz rozwiązanie zapobiegania zanieczyszczeniom przez przemysł w ujęciu ogólnym.
PL
Przemysł odlewniczy w najbliższej przyszłości zmuszony będzie skupić swoje działania na realizacji zasad zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC), co wymagać będzie wielkiego wysiłku finansowego, ale może przynieść odlewniom wymierne korzyści. Potwierdza to przykład Huty MAŁAPANEW S.A. w Ozimku, która realizowała zadania zapobiegawcze w ramach Programu Czystszej Produkcji. Efektem podjętych działań było ograniczenie uciążliwości zakładu dla środowiska, ale także osiągnięcie znacznych efektów ekonomicznych i wzrost konkurencyjności.
EN
The foundry industry will be forced to concentrate its activities in the nearest future on the realization of the rules of the Integrated Pollution Prevention and Confinement (IPPC), what will require a considerable financial effort, but can bring measurable advantages to the foundries. This can be confirmed by the example of the Metallurgical Works MAŁAPANEW S. A. in Ozimek which has been realized preventive tasks in the scope of the Program of Cleaner Production. As results of the undertaken activities the reduction of arduousness of the works for the environment as well as a considerable economic effects and increase of the competitiveness can be mentioned.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.