Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emulsje asfaltowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metody wytwarzania różnych rodzajów kationowych emulsji asfaltowych. Zaprezentowano proces rozpadu emulsji występujący na kruszywie, następujący podczas pracy z emulsją, a także technologie, w których na szeroką skalę stosowane są kationowe emulsje asfaltowe.
EN
The article presents methods of producing various types of cationic bituminous emulsions. The emulsion disintegration process on the aggregate, that follows when working with the emulsion, as well as the technologies in which cationic asphalt emulsions are applied on a large scale are presented.
PL
Firma Flukar jako beneficjent unijnego projektu LIFE realizuje wysoce zaawansowane pod względem technicznym i ekologicznym przedsięwzięcie, mające na celu demonstrację innowacyjnej technologii pozwalającej na uzyskanie emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych, charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-sczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w drogownictwie. Planowana jest budowa prototypowej i pilotażowej instalacji składającej się z współdziałających czterech węzłów technologicznych.
EN
The Flukar company, as a beneficiary of the EU LIFE project, implements highly technically and ecologically advanced project aimed to demonstrate functioning of innovative technology of producing bitumen emulsion modified with polymer recyclate and mineral nanofillers, with improved parameters of durability and adhesion compared with currently used in road construction. It is planned to build a prototype and pilot plant composed of four processing nodes.
3
Content available Emulsje asfaltowe
PL
W artykule wyjaśniono pojęcia emulsja oraz emulsja asfaltowa. Przedstawiono emulgatory używane do wytwarzania emulsji asfaltowych, ich podział zależnie od tego, jaki ładunek elektryczny ma część hydrofobowa, oraz przykładowe zastosowanie. Zaprezentowano oznaczenie kationowych emulsji asfaltowych w zależności od zamierzonego wykorzystania oraz krajowe rodzaje kationowych emulsji asfaltowych wraz z zalecanym zastosowaniem.
EN
The article clarifies the definition of: emulsion and bitumen emulsion. It presents emulsifiers used in the preparation of bitumen emulsions, their division depending upon which electric charge has a hydrophobic portion and their exemplary applications. Determination of cationic bituminous emulsions, depending on their intentional use and domestic types of cationic bituminous emulsions together with the recommended use are presented.
4
Content available remote Związania międzywarstwowe konstrukcji drogowych
PL
Druga już edycja konferencji „Emulsje asfaltowe w drogownictwie”, zorganizowana przez ICSO Chemical Production Spółka z o.o., podobnie jak i w ubiegłym roku, była znakomitą okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami emulsyjnymi oraz z pracami nad dalszym ich rozwojem, jak i do dyskusji o bieżących problemach dotykających dość mocno producentów emulsji asfaltowych. W konferencji, która odbyła się w dniach 24−26 marca 2004. w Ustroniu w ośrodku „Daniel”, wzięli udział przedstawiciele wszystkich wytwórni emulsji asfaltowych w kraju, jak również przedstawiciele firm wykonawczych, stosujących emulsje asfaltowe.
6
Content available remote Drogowe normy europejskie. Badania emulsji asfaltowych
7
EN
A procedure for stabilization-solidification (S-S) of salt and ash from a waste incinerator by aqueous asphalt emulsions was developed. The procedure consists in mixing waste with an anionic, slow setting emulsion whereby a partial coating of waste particles with asphalt binder is obtained. The dough-like mixture thus formed is subsequently provided with an asphalt coating by means of spraying with an anionic, rapid setting emulsion. The asphalt coating is impermeable and presents a secondary immobilizing barrier effectively preventing any pollutant getting leached by aqueous solutions. Leachability tests performed on the specimens of stabilized salt, stabilized ash, and on an asphalt-coated glass body, as blank test, show very low values of parameters being determined. In addition, the values of these parameters for both wastes and blank test are the same and thus convincingly demonstrate both the efficiency and universal applicability of the elaborated S-S procedure. Ecotoxicity tests indicate the toxicity of both stabilized wastes is reasonably low, as opposed to the very high leachate toxicity of these wastes when untreated.
PL
Opracowano metodę stabilizacji-zestalania soli i popiołu z pieca do spopielania odpadów za pomocą z wodnych emulsji asfaltowych. Metoda ta polega na mieszaniu wymienionych odpadów z anionową, powoli zestalającą się emulsją, dzięki czemu cząsteczki odpadów zostają częściowo pokryte asfaltem. Utworzona w ten sposób ciastowata mieszanina jest następnie pokrywana asfaltem wskutek spryskiwania jej anionową, wolno zestalającą się emulsją. Nieprzepuszczalna warstwa asfaltu stanowi wtórną barierę immobilizacyjną efektywnie zapobiegającą wypłukiwaniu zanieczyszczeń prze roztwory wodne. Testy wypłukiwania, którym poddano próbki stabilizowanej soli, stabilizowanego popiołu, a także pokryte asfaltem szklane ciało (ślepa próba), wykazały bardzo niskie wartości oznaczonych parametrów. Co więcej, wartości tych parametrów zarówno w przypadku odpadów, jak i ślepej próby są takie same, a więc przekonująco świadczą o efektywności i uniwersalności opracowanej procedury. Testy ekotoksyczności wykazały, że toksyczność obu stabilizowanych odpadów jest rzeczywiście mała w przeciwieństwie do bardzo dużej nieoczyszczonych odpadów.
8
Content available remote Produkcja drogowych emulsji asfaltowych w Polsce
PL
Zastosowanie emulsji asfaltowych w utrzymaniu i wykonywaniu nawierzchni asfaltowych wzrasta bardzo szybko: 1993 r. -26.000 ton, 1999 r. - 81.000 ton. Różne rodzaje emulsji są coraz lepiej wykorzystywane w zróżnicowanych technologicznie robotach nawierzchniowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.