Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  territorial logistic support system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zadania sił zbrojnych i realia gospodarki rynkowej stały się powodem zmian w organizacji systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Powstały nowe ogniwa logistyki wykonawczej – wojskowe oddziały gospodarcze, których zadaniem jest zabezpieczenie funkcjonowania wojsk przebywających stale lub czasowo w ich rejonach odpowiedzialności. Celem artykułu było wskazanie możliwości wsparcia wojsk biorących udział w operacjach prowadzonych na terenie kraju przez terytorialny system zabezpieczenia logistycznego. Przeprowadzone analizy wskazują, że o powodzeniu zabezpieczenia logistycznego decyduje wiele czynników, które z jednej strony określają potrzeby (m.in. charakter i rozmiar operacji oraz ilość jej uczestników), a z drugiej wskazują możliwości (takie jak posiadany wojskowy potencjał logistyczny, wsparty infrastrukturą cywilną w rejonie operacji oraz możliwe do wykorzystania zasoby logistyczne zgromadzone przez państwo).
EN
The tasks of the armed forces and the realities of the market economy have led to changes in the organisation of the Polish Armed Forces’ logistics systems. As a result, new executive logistic cells were formed, Military Support Units, to support the functioning of troops staying permanently or temporarily in their areas of responsibility. The aim of the article is to identify ways the territorial logistics support system can to support troops involved in domestic operations. Analyses indicate that the success of logistic support depends on many factors which, on the one hand, determine needs including the nature and size of the operation and the number of participants but, on the other, suggest such possibilities as military logistics capabilities, civilian logistics infrastructure in the area of operations and the use of national logistical resources.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) realizujących zadania poza granicami kraju. Celem opracowania jest identyfikacja zadań, jakie terytorialny system zabezpieczenia logistycznego realizuje na rzecz kontyngentów wojskowych uczestniczących w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Autor przedstawia dostępne opcje organizacji zabezpieczenia logistycznego PKW, w tym rozwiązania logistyki wielonarodowej. Następnie opisuje rolę poszczególnych elementów systemu logistycznego SZ RP w zakresie wsparcia PKW, poddając szczególnej analizie zadania realizowane przez jednostki terytorialny system zabezpieczenia logistycznego, tj. regionalne bazy logistyczne i wojskowe oddziały gospodarcze.
EN
The article concerns the problems of the logistic support of Polish military contingents (PMC) performing tasks outside the country. The aim of the study is to identify the tasks that the territorial logistic system performs for military contingents participating in multinational operations outside the country. The author presents available options of the organization of logistic support of PMC, including multinational logistics solutions. Then describes the role of the individual elements of the logistics system of Polish Armed Forces in the support of PMC, subjecting specific analysis tasks carried out by the units of territorial logistic support system i.e. regional logistic bases and military support units.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.