Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hertz model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą podejścia symultanicznego i sekwencyjnego wykorzystywanego w modelowaniu zjawiska zderzenia w układach wielobryłowych. Zaproponowano układ, na podstawie którego przeprowadzona została analiza. Metodę symultaniczną oraz sekwencyjną wykorzystano do wyznaczenia prędkości ciał układu po zderzeniu. Rezultaty te odniesiono do wyników otrzymanych z symulacji zaimplementowanej na podstawie stworzonego modelu w dziedzinie czasu. Przedstawiono otrzymane wartości liczbowe dla przykładowego zestawu parametrów. Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań symulacyjnych wyciągnięto wnioski.
EN
In the article a comparative analysis of sequential and simultaneous approach in collision modeling has been conducted. The analysis has been based on a proposed system. A simultaneous and sequential approach has been used to calculate velocities of the bodies after collision. Those results has been compared with the results obtained from a simulation implemented basing on a model created in a time domain. The results obtained for an exemplary set of parameters have been given. Basing on the conducted simulations a summary has been made.
2
Content available remote Mechanizm pękania ceramicznych materiałów balistycznych
PL
Praca niniejsza opisuje akustyczny mechanizm niszczenia ceramicznych tworzyw balistycznych w efekcie uderzenia pociskiem. W zaprezentowanych rozważaniach bierze się pod uwagę generację fali akustycznej w obszarze pancerza ceramicznego spowodowaną penetracją pocisku. W tak prezentowanym podejściu rola okresowych naprężeń w pancerzu ceramicznym staje się najistotniejszą z punktu widzenia procesów niszczenia pancerza. Poczynając od dynamicznego zagadnienia Hertza problem efektywności pancerza ceramicznego jest dyskutowany w oparciu o analizę parametrów akustycznych materiału ceramicznego, z którego pancerz wykonano. W konkluzji akustyczna impedancja i jej geometryczny rozkład w obszarze pancerza stają się podstawą do dyskusji efektywności ochronnej pancerza ceramicznego. Ostateczna konkluzja jest także sugestią odnośnie metody poprawienia efektywności osłonowej pancerza ceramicznego, jak też dowolnego pancerza sztywnego.
EN
This paper describes an acoustical mechanism of ballistic ceramics fragmentation under the projectile impact. Presented considerations take into account the generation of acoustic waves in a body of ceramic armor by a penetrating projectile. In presented approach, the role of periodic stresses in the armor ceramics is recognized as crucial for their failure. Starting from the dynamic Hertz problem, the ceramic armor effectiveness is discussed in terms of acoustical parameters of ceramic materials. We conclude that the acoustical impedance and its geometrical distribution are essential for the ceramic armor protective properties. Final conclusion suggests a way to improve the ballistic effectiveness of ceramics and any armor as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.