Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work stand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule scharakteryzowano stanowisko badawcze do pomiarów własności propagacji fal radiowych w środowiskach zamkniętych. Przedstawiono szczegółowy opis zarówno części nadawczej, jak i odbiorczej tego stanowiska, a następnie przedstawiono opis zamkniętych środowisk propagacyjnych, w których przeprowadzono badania pomiarowe. W artykule zaprezentowano opracowane scenariusze pomiarowe, na podstawie których została wykonana kampania pomiarowa w rzeczywistych warunkach propagacyjnych. Na koniec zaprezentowano wstępną analizę otrzymanych wyników badań pomiarowych.
EN
In article, the work stand to measurements of mechanism radio wave propagation in harsh environments was characterized. Detailed description of transmitting and receiving part of this stand and then description of selceted harsh environments was presented. In article, developed measurement scenarios which have been used in measurement campaign in real propagation conditions were described. At the end preliminary analysis of the results of the measurement has been elaborated.
PL
Hałas infradźwiękowy jest czynnikiem fizycznym powszechnie występującym w środowisku pracy kierowców, w szczególności kierowców autobusów miejskich. Badania prowadzone przez różne ośrodki wykazują, że hałas infradźwiękowy w tych pojazdach często przekracza wartości stanowiące kryterium uciążliwości wg polskiej normy PN-N-01338. Mimo że poziom hałasu infradźwiękowego w autobusach miejskich nie osiąga wartości, które świadczą o szkodliwym oddziaływaniu na organizm człowieka, liczne badania sugerują, że hałas ten może mieć wpływ na funkcje psychofizyczne. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu hałasu infradźwiękowego na sprawność psychofizyczną w zakresie psychomotoryki i procesów poznawczych w odniesieniu do wybranych cech uznanych za istotne dla bezpiecznego prowadzenia pojazdów.
4
Content available remote Koncepcja diagnozowania stanowiska pracy operatora ASR
PL
W pracy przedstawiono koncepcję analizy obciążenia pracą operatora ASR (automatycznego systemu rozrządzania) oraz wyniki przykładowej jej realizacji. W badaniach wykorzystano symulację staczania wagonów z górki rozrządowej.
EN
A concept of analysing workloads of an AMS operator and results of its sample implementation are presented. A simulation of carnage rolling down from a hump is employed in the research.
6
Content available remote Stanowisko robocze dla osoby niepełnosprawnej
EN
The main part of the stand is a framework carrying static loads. The loads are caused by motions of complex unit carrying loaded containers. The results of researches in which the finite element method was used (Abaqus program) and the results of tests with the use of extensometer are presented. The results testify about possibilities of stand modulation using typical beam and connecting members. The presented construction can be developed; especially dimensions and carrying load.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ryzyka subiektywnego na ruchomym stanowisku pracy w elektrowni cieplnej. Wnioski z badań posłużyły do sformułowania propozycji czynności ograniczających poziom ryzyka.
EN
In this article the results of a subjective hazard research at a movable work stand in a heal and power plant have been presented. The results of the research have served to formulate some proposals limiting the hazard level.
PL
Niniejszy referat zawiera opis parametrów opisujących sylwetkę badanego pacjenta w pozycji stojącej na podstawie obrazów uzyskanych z kamerki internetowej. Rejestracja sylwetki wykonana jest z widokiem z przodu i z tyłu pacjenta. Kamera jest umieszczona w urządzeniu projekcyjno-odbiorczym prążków mory. Wzbogacono w ten sposób możliwości wykorzystania systemu mory nie tylko w diagnostyce ortopedycznej i ortopedii lecz również w ergonomii. Na podstawie analizy obrazów mory i obrazów sylwetki badanych osób na wybranych stanowiskach pracy uzyskano wyniki wspomagające ocenę ergonomiczności tych miejsc pracy
9
Content available Oświetlenie a wypadki przy pracy
PL
Według danych statystycznych niedostateczne oświetlenie jest w Polsce jednym z częstszych zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i z każdym rokiem wzrasta o około 10%. Jednak w praktyce oświetlenie jest pomijane jako czynnik ryzyka oraz wypadków przy pracy. Analiza opisów wypadków przy pracy, których pośrednią przyczyną było niewłaściwe oświetlenie umożliwiła stworzenie czterech różnych modeli drzew zdarzeń i błędów. Wyniki badań wskazują, że oświetlenie powinno być uwzględnianie jako ważny czynnik przy analizie wypadków przy pracy.
EN
Inadequate lighting is one of the most f hazards at workstands and the number of new disclosed hazards related to this factor steadily increases (by about 10%) in Poland every year. However, practice shows that lighting is ignored as an occupational risk and accident factor. An analysis of the descriptions of accidents indirectly caused by inadequate lighting has made it possible to derive four different event and fault trees. The results show that lighting should be considered as an important indirect factor in occupational accidents.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.