Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flowering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article shows the results of research on high-yielding varieties of common bean ( Phaseolus vulgaris L.), growth and development of plants under the conditions of western forest-steppe. Moreover, it establishes the duration of the vegetation period, formation of elements of bean plant productivity that provides the appropriate level of seed yield, which depends on the cultivar and sowing methods. Sowing in the usual way with wide row spacing of 15 cm provided the highest yield of Mavka variety on the level of 1.78 t ha-1. As a result of sowing in the usual way with wide row spacing of 30 cm Bukovynka variety had the highest yield – 1.72 t·ha-1, and as a result of the wide-row planting method with wide row spacing of 45 cm it was – 1.76 t·ha-1.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących odmian fasoli zwykłej ( Phaseolus vulgaris L.), wzrostu i rozwoju roślin w warunkach zachodniego lasostepu. Ponadto, określa czas trwania okresu wegetacyjnego, tworzenie się elementów składających się na wydajność roślinną, która dostarcza odpowiedniego poziomu plonu nasion w zależności od odmiany i metod siewu. Siew zwykły z szerokim 15-centymetrowym rozstawem dał najwyższy plon odmiany Mavka i był on na poziomie 1,78 t·ha-1. W wyniku siewu zwykłego z szerokim 30-centymetrowym rozstawem, odmiana Bukovynka osiągnęla najwyższy plon rzędu – 1,72 t·ha-1 a w wyniku siewu szerokiego z rozstawem wynoszącym 45 cm, plon wyniósł 1,76 t·ha-1.
EN
The research was conducted in the growth chambers and in a greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Pulawy. Faba bean var. Nadwislanski was cultivated in Mitscherlich pots. An experimental factor was air temperature during flowering: optimal and higher. After flowering pots with plants were transferred from growth chambers to the greenhouse where they stayed up to full maturity. Too high temperature at flowering caused decrease of leaf area, leaf greenness index, plant height and changed the course of some phenological phases of faba bean. High temperature decreased yield which resulted from a lower number of pods per plant, number of seeds per pod and a lower mass of a thousand seeds.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu wysokiej temperatury w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków na wzrost, rozwój i plonowanie zróżnicowanych genotypów bobiku. Badania prowadzono w fitotronach oraz w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Wysiewano bobik odmiany Nadwiślański. Czynnikiem doświadczenia była temperatura powietrza w okresie kwitnienia: optymalna (noc: 14˚C, dzień: 24˚C) oraz podwyższona (noc: 18˚C, dzień: 30˚C). Następnie wazony z roślinami przeniesiono do hali wegetacyjnej i utrzymywano je do dojrzałości pełnej. Przez cały okres wegetacji utrzymywano wilgotność gleby na poziomie 60 % ppw. Zbyt wysoka temperatura w okresie kwitnienia powodowała redukcję powierzchni liściowej i zmniejszenie wysokości roślin oraz zmianę przebiegu niektórych faz fenologicznych bobiku. Rośliny, które przetrzymywane były w warunkach podwyższonej temperatury, znacznie wcześniej kończyły kwitnienie i rozpoczynały zawiązywanie strąków oraz dojrzewały o kilka dni wcześniej niż rośliny rosnące w optymalnej dla bobiku temperaturze powietrza. Wysoka temperatura zmniejszała plon co było konsekwencją mniejszej liczby strąków na roślinie i liczby nasion w strąku oraz istotnego zmniejszenia masy 1000 nasion.
PL
Celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu kompostów uzyskanych z drewna poużytkowego na wzrost i kwitnienie pelargonii rabatowej (Pelargonium zonale) 'Andria'. W badaniach zastosowano dwa warianty kompostów otrzymanych z drzewnych odpadów poużytkowych, oznaczone symbolami OPA i OPB. Rośliny uprawiano w podłożach składających się z kompostów i torfu wysokiego w różnych kombinacjach objętościowych. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że rodzaj podłoża wywarł istotny wpływ na wzrost i kwitnienie pelargonii rabatowej. Większe dawki kompostu (100% i 75%) w podłożu powodowały zahamowanie wzrostu roślin w porównaniu z kontrolą. Dawki mniejsze (25%) dawały wyniki porównywalne w stosunku do kontroli, zwłaszcza w przypadku roślin nawożonych pogłównie.
EN
The aim of this study was to identify the effect of composts obtained from post-consumer wood waste on the growth and flowering of zonal pelargonium (Pelargonium zonale) 'Andria'. Two types of composts, marked OPA and OPB, were used in the research. Plants were grown in media consisting of composts and high peat in various combinations by volume. Analyzing the results it was fund that type of medium has a major impact on the growth and flowering of zonal pelargonium. Higher doses of compost (100% and 75%) in the substratum inhibited the growth of plants compared to control plants, whereas lower doses (25%) gave results comparable to control plants, especially for plants fertilized during the vegetation period.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.