Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multi-attribute decision making
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper aims to propose a new multi-attribute decision making (MADM) method in complicated and fuzzy decision-making environment. To express both decision makers (DMs’) quantitative and qualitative evaluation information comprehensively and consider their high hesitancy in giving their assessment values in MADM process, we combine q-rung dual hesitant fuzzy sets (q-RDHFSs) with uncertain linguistic variables and develop a new tool, called the q-rung dual hesitant uncertain linguistic sets (q-RDHULSs). First, the definition, operations and comparison method of q-RDHULSs are proposed. Second, given the interrelationship among multiple q-rung dual hesitant uncertain linguistic variables (q-RDHULVs) we introduce some aggregation operators (AOs) to fuse q-rung dual hesitant uncertain linguistic (q-RDHUL) information based on the Muirhead mean, i.e. the q-RDHUL Muirhead mean operator, the q-RDHUL weighted Muirhead mean operator, the q-RDHUL dual Muirhead mean operator, and the q-RDHUL weighted dual Muirhead mean operator. To cope with MADM problems with q-RDHUL information, we propose a new method based on the proposed AOs. Afterwards, we apply the proposed method to an enterprise informatization level evaluation problem to verify its effectiveness. In addition, we also explain why our proposed method is more powerful and flexible than others.
PL
W instalacjach chłodniczych z reguły urządzenia są dobierane w taki sposób, aby można było zapewnić moc chłodniczą w okresach szczytowego obciążenia. To pozwala dostarczyć odpowiednią ilość chłodu w momencie największego zapotrzebowania na nie, jednak wiąże sią z dużym kosztem inwestycyjnym i eksploatacyjnym. Dlatego jednym z aktualnych trendów, prowadzących do obniżenia kosztów i oszczędności energii, jest wybór urządzenia chłodniczego, które zapewnia jedynie część wydajności szczytowej oraz zastosowanie magazynu energii z materiałem zmiennofazowym, mającego za zadanie dopełnienie mocy chłodniczej w okresie największego zapotrzebowania.
EN
Choquet integral, as an adequate aggregation operator, extends the weighted mean operator by considering interactions among attributes. Choquet integral has been widely used in many real multi-attribute decision making. Weights (fuzzy measures) of attribute sets directly affect the decision results in multi-attribute decision making. In this paper, we aim to propose an objective method based on granular computing for determining the weights of the attribute sets. To address this issue, we first analyze the implied preorder relations under four evaluation forms and construct the corresponding preorder granular structures. Then, we define fuzzy measure of an attribute set by the similarity degree between a special preorder pairs. Finally, we employ two numerical examples for illustrating the feasibility and effectiveness of the proposed method. It is deserved to point out that the weight of each attribute subset can be learned from a given data set by the proposed method, not but be given subjectively by the decision maker. This idea provides a new perspective for multi-attribute decision making.
4
EN
This short communication reviews the role of the TODIM method within behavioral decision theory and presents its genesis. Two important aspects of the method such as generalizing that method towards cumulative prospect theory and the choice of a reference point are further clarified.
EN
This paper presents a multi-attribute assessment of an indoor environment of dwelling-houses, since it depends on a number of criteria, like temperature, humidity, noise, etc. There are a number of works, where a comparison of indoor environment of different dwelling-houses are analysed and the best alternative is determined. Only a few works compare a present state of an indoor environment of dwelling-houses with standards, like the Lithuanian hygienic norm or ISO EN 7730. In this paper, a multi-attribute assessment of indoor environment of dwelling-houses based on the concept of the ideal indoor environment is presented. This concept defines an optimal indoor environment of a dwelling-house according to the Lithuanian hygienic norm and some other regulations presented in the paper and is introduced to determine the deviation of each alternative (an indoor environment of a dwelling-house) from the optimal values. In the case study the TOPSIS method is used for the MADM of an indoor environment of dwelling-houses in Naujoji Vilnia, Vilnius, Lithuania.
PL
Artykuł ten prezentuje wieloatrybutową ocenę środowisk wewnętrznych zamieszkałych domów. Zależy ona od wielu kryteriów, takich jak temperatura, wilgotność, hałas itp. Istnieje wiele prac, które porównują wewnętrzne środowiska różnych zamieszkałych domów i wybierają najlepszą możliwość. Tylko kilka z nich porównuje stan faktyczny środowisk wewnętrznych zamieszkałych domów z normami, takimi jak litewska norma "higieny" lub ISO 7730. W niniejszej pracy pokazano wieloatrybutową ocenę środowisk wewnętrznych domów zamieszkałych, opartą na koncepcji idealnego środowiska wewnętrznego. Koncepcja ta definiuje optymalne środowisko wewnętrzne domów zamieszkałych zgodnie litewską normą "higieny" i innymi regulacjami prezentowanymi w pracy i jest wprowadzona, aby wyznaczyć odchylenia każdej możliwości (środowiska wewnętrznego domów zamieszkałych) od wartości optymalnych. W analizowanym przypadku wykorzystano metodę TOPSIS do wieloatrybutowej oceny środowiska wewnętrznego domów zamieszkałych w Naujoji Vilnia w Wilnie na Litwie.
PL
Przyjmuje się, że jest racjonalna jednoczesna (w jednym zadaniu) optymalizacja maszyny oraz optymalizacja parametrów procesu jej eksploatacji. Sformułowano zadanie optymalizacji statycznej i zadanie optymalizacji dynamicznej oraz zadanie polioptymalizacji. Na podstawie krótkiego przeglądu metod rozwiązywania zadań optymalizacji dynamicznej wykazano dogodność dyskretyzacji zmiennych niezależnych, która umożliwia przekształcanie zadania optymalizacji dynamicznej na zadanie optymalizacji statycznej z wieloma zmiennymi decyzyjnymi, oraz w naturalny sposób umożliwia optymalizację parametrów procesu i maszyny w jednym zadaniu.
EN
A premise of this work is that, in design, it is reasonable to optimise parameters of a machine and control functions (or exploitation parameters) in one common optimisation task. Static and dynamic optimisation tasks are defined in the paper, and poly-optimisation task, as well. The last is a Multi-Attribute Decision Making (MADM) problem. On the basis of a concise survey of the dynamic optimization methods, it is argued that a discretisation of the decision space (i.e. the independent variables space) is an efficient way to transform a dynamic problem to a static optimisation problem, which is easier to resolve, even with many decision variables.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.