Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Profesor, członek Polskiej Akademii Nauk, wychowawca młodzieży akademickiej, członek honorowy PTETiS, świetny organizator.
PL
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. inż. Henryka Tuni, który odszedł 5 kwietnia 2023 r., kilka dni po swoich 98. urodzinach.
PL
Artykuł ma na celu przybliżyć sylwetkę Samuela Dunikowskiego, naukowca, wychowanka i doktoranta prof. Kazimierza Drewnowskiego. Po studiach pracował naukowo w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć Politechniki Warszawskiej. Przez dwa lata był we Francji na wyjeździe naukowym. Wystąpił z odczytami na międzynarodowych zjazdach elektrotechnicznych. Był członkiem czynnym komisji i organów SEP. W roku akademickim 1938/1939 uzyskał habilitację i zaczął wykładać na Politechnice Warszawskiej. Wraz z karierą naukową rozwijał działalność przemysłową w Rudzkim Gwarectwie Węglowym. Rozwój jego bujnej kariery zatrzymała śmierć w czasie kampanii wrześniowej.
EN
The article aims to present the profile of Samuel Dunikowski, scientist, pupil and doctoral student of prof. Kazimierz Drewnowski. After graduation, he worked as a researcher at the Department of Electrical Measurement and High Voltage at the Warsaw University of Technology. He was on a research trip in France for two years. He gave lectures at international electrotechnical conferences. He was an active member of SEP committees and bodies. In the academic year 1938/1939 he obtained his habilitation and began to lecture at the Warsaw University of Technology. Along with his scientific career, he developed industrial activities in Rudzki Coal Grooming. The development of his lush career was stopped by death during the September campaign.
PL
W artykule przedstawiłem przebieg mojej współpracy z śp. docentem dr. inż. Zbigniewem Białkiewiczem w dziedzinie historii elektrotechniki, a w szczególności dotyczącej opracowywania biogramów wybitnych polskich elektrotechników. Omówiono krótko wspólne publikacje oraz zbiory archiwalne przekazane przez Z. Białkiewicza Pracowni Historycznej SEP w Opolu.
EN
The article presents the course of my cooperation with Dr. Zbigniew Białkiewicz in the field of the history of electrical engineering, in particular regarding the development of biographies of outstanding Polish electrical engineers. Common publications and archival collections donated by Z. Białkiewicz to the Historical Laboratory of SEP in Opole were briefly discussed.
PL
W artykule zaprezentowano sylwetki wybitnych elektrotechników, których okrągłe rocznice urodzin przypadają w 2022 r.: Brunona Abakanowicza (170 rocznica), wynalazcy, pioniera trakcji elektrycznej i przedsiębiorcę elektrotechnicznego; Stanisława Olszewskiego (170 rocznica), światowego pioniera spawalnictwa, współwynalazcę spawania łukowego oraz zgrzewania oporowego elektrycznego; Juliusza Lilienfelda (140 rocznica), wynalazcę, światowego pioniera badań nad półprzewodnikami, twórcę idei tranzystora; Mariana Hoffmanna (100 rocznica), hydroenergetyka, Prezesa Honorowego i założyciela Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, wybitnego działacza społecznego.
EN
The article presents the profiles of outstanding electrical engineers, whose birthday anniversaries fall in 2022: Bruno Abakanowicz (170th anniversary), inventor, pioneer of electric traction and electrotechnical entrepreneur; Stanisław Olszewski (170th anniversary), a world pioneer in welding, co-inventor of arc welding and electric resistance welding; Juliusz Lilienfeld (140th anniversary), inventor, world pioneer of semiconductor research, creator of the idea of the transistor; Marian Hoffmann (100th anniversary), hydropower engineer, Honorary President and founder of the Society for the Development of Small Hydroelectric Power Plants, an outstanding social activist.
PL
Artykuł ma na celu przybliżyć sylwetkę Samuela Dunikowskiego, naukowca, wychowanka i doktoranta prof. Kazimierza Drewnowskiego. Po studiach pracował naukowo w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć PW. Przez dwa lata przebywał na wyjeździe naukowym we Francji. Wystąpił z odczytami na międzynarodowych zjazdach elektrotechnicznych. Był członkiem czynnym komisji i organów SEP. W roku akademickim 1938/39 uzyskał habilitację i zaczął wykładać na PW. Wraz z karierą naukową rozwijał działalność przemysłową w Rudzkim Gwarectwie Węglowym. Rozwój jego bujnej kariery zatrzymała śmierć w czasie kampanii wrześniowej. Słowa kluczowe: historia elektrotechniki, biogramy, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny.
EN
The article aims to present the profile of Samuel Dunikowski, scientist, pupil and doctoral student of prof. Kazimierz Drewnowski. After graduation, he worked as a researcher at the Department of Electrical Measurement and High Voltage at the Warsaw University of Technology. He was on a research trip in France for two years. He gave lectures at international electrotechnical conferences. He was an active member of SEP committees and bodies. In the academic year 1938/39 he obtained his habilitation and began to lecture at the Warsaw University of Technology. Along with his scientific career, he developed industrial activities in Rudzki Coal Grooming. The development of his lush career was stopped by death during the September campaign.
PL
Kazimierz Bisztyga (1922-2010), inż. elektryk, prof. dr hab., bardzo dobry organizator, świetny dydaktyk i wychowawca młodzieży.
PL
Józef Machowski (1930-1997) inż. elektryk, prof. dr hab., teoretyk i praktyk, wychowawca młodzieży akademickiej, gorący patriota, zasłużony działacz PTETiS, miłośnik sztuki - artysta – fotograf oraz malarz-amator.
PL
Anatol Gosiewski (1928-2005), prof. dr hab. teorii i zastosowań sterowania optymalnego, programowania oraz sterowania robotów i manipulatorów wykładowca, dydaktyk i organizator.
PL
W dniu 27 czerwca 2021 r. zmarł nagle kol. dr hab. inż. Krystian Leonard Chrzan, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, aktywny działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, sekretarz naukowy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Komisji Historycznej Oddziału Wrocławskiego, wieloletni członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 73 ds. urządzeń energetycznych o napięciu powyżej 1 kV oraz ograniczników napięć, członek SEP od 1981 r. Uczestnik Sympozjum Historii Elektryki.
PL
Inżynier elektryk, doktor habilitowany, profesor, specjalista metrologii elektrycznej, konstruktor, wykładowca, autor skryptów, artykułów i książki, działacz i członek honorowy PTETiS.
PL
Doc. mgr inż. Witold Kotowski – był projektantem laboratoriów, organizatorem zakładów uczelnianych, działaczem stowarzyszeniowym.
PL
Tadeusz Malarski był: inżynierem mechanikiem, doktorem fizyki, pionierem radiotechniki, profesorem Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej, ponadto świetnym organizatorem, obrońcą Ojczyzny (1918-1921), pierwszym dowódcą radiostacji we Lwowie i dowódcą radiostacji w Przemyślu, specjalistą w dziedzinie fizyki i chemii koloidów.
PL
Inżynier elektryk. Twórca wrocławskiej szkoły naukowej Materiałoznawstwa Elektrycznego i Elektrotechnologii. Pionier technologii materiałowej, wynalazca i znakomity organizator. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (PWr). Inicjator budowy dwóch gmachów Politechniki Wrocławskiej (D1 i D2) przy Pl. Grunwaldzkim, na byłym lotnisku Luftwaffe.
PL
Inżynier elektryk, pionier polskiej radiotelegrafii i radiotechniki, porucznik łączności, wykładowca, autor podręczników i artykułów naukowych. W latach 1919-1923 współorganizator radiotechnicznych placówek badawczych i przemysłu radiotechnicznego, kierownik Wojskowych Warsztatów Radiotelegraficznych w Forcie Mokotowskim w Warszawie, uczestnik Zjazdu Założycielskiego SEP (1919), członek założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Radiotechników Polskich (1921).
PL
W 2021 r. minie 150. rocznica urodzin Jana Rzewnickiego, jednego z pierwszych członków honorowych SEP. Wniósł on wielki wkład w tworzenie polskiego słownictwa elektrotechnicznego.
PL
Inżynier technolog, wybitny działacz gospodarczy w okręgu łódzkim, a po I wojnie światowej – ogólnopolski. Jeden z pionierów elektryfikacji Polski, współzałożyciel i dyrektor polskiego koncernu elektrotechnicznego Siła i Światło 5 grudnia 1918 r., poseł na Sejm II RP w latach 1922-1927.
PL
Inżynier architekt, entuzjasta radiotechniki, pionier polskiej radiofonii, spiker pierwszej polskiej audycji radiowej (1 lutego 1925 r.), dyrektor pierwszego radia w Polsce (PTR), propagator radia.
PL
Inżynier elektryk, jeden z pionierów polskiego przemysłu elektrotechnicznego, wybitny konstruktor maszyn i aparatów elektrycznych, działacz SEP, przemysłowiec. Pionier pojazdów o napędzie elektrycznym w Polsce.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.