Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mazowsze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przy okazji omawiania w ramach naszego cyklu kolejnej, osiemnastej już huty leśnej, należy przyznać, że gdy rozpoczynałyśmy to przedsięwzięcie w 2018 r., chyba żadna z nas nie miała do końca pełnej świadomości, jak rozległe jest to zagadnienie i jak mocno związane jest z historią gospodarczą, społeczną i polityczną regionu oraz z genealogią i migracjami jego mieszkańców. Wstępne rozpoznanie które pozwoliło na wskazanie w przybliżeniu 170 hut leśnych działających od końca XVIII do połowy XIX w., oraz około 80 hut wielkoprzemysłowych zakładanych na tym terenie od 2. połowy XIX stulecia, wymaga bezustannej weryfikacji. Zachowane dokumenty archiwalne ujawniają stopniowo kolejne nazwy „hut szklanych” wraz z nazwiskami rodów szklarskich. Prowadzone przez nas kwerendy dostarczają stopniowo coraz więcej materiału szklanego – zarówno w postaci zidentyfikowanych sygnatur działających wytwórców, jak i wytwarzanych przez nie wyrobów.
PL
W tekście przedstawiono działania konserwatorskie na Mazowszu. Omówiono prace podejmowane przy najważniejszych grupach zabytków: zabudowie miejscowości uzdrowiskowych, architekturze drewnianej, militarnej, kolejowej. Przedstawiono także działania na rzecz ochrony i promocji architektury średniowiecznej i nowożytnej i prace podejmowane w kierunku określenia zasobu i wypracowania zasad ochrony architektury modernistycznej. Wskazano, że mimo narzuconych prawnie ograniczeń wojewódzki konserwator zabytków może być aktywnym uczestnikiem systemu ochrony zabytków oraz wykonawcą polityki państwa dotyczącym narodowego dziedzictwa. Może też bardzo sprawnie łączyć zrównoważony rozwój z ochroną konserwatorską oraz z przystosowaniem ich do zmieniających się potrzeb życia.
EN
This paper presents conservation activities in Mazovia. It describes the work carried out in the most important groups of monuments including timber, military and railway architecture and medieval and modernist architecture. It presents the activities undertaken to protect and popularise medieval and modern architecture, and the work conducted to determine the heritage and work out the principles for protecting the modernist architecture. It was pointed out that, despite the legally imposed restrictions, the Voivodeship Heritage Conservator can be an active participant in the monument protection system, as well as the executor of the state policy regarding national heritage. This person can also effectively combine sustainable development with conservation protection and adapt these to changing needs.
PL
ROHLIG SUUS Logistics rozpoczyna budowę największego na rynku operatorów logistycznych obiektu magazynowo-przeładunkowego do obsługi logistycznej Warszawy i regionu Mazowsza.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.