Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring konstrukcji dachów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono konieczność wyboru pomiędzy tłumieniem względnie dużych szumów sensorów MEMS (rozdzielczością pomiaru) a zużyciem energii z baterii zasilających węzły sensoryczne dla zastosowań w IoT. Zaproponowano dwa niekonwencjonalne rozwiązania tego problemu pozwalające radykalnie zmniejszyć zużycie energii przy zachowaniu parametrów filtracji (rozdzielczości pomiaru).
EN
The need to choose between the damping of relatively high noise of MEMS sensors (measurement resolution) and the energy consumption from batteries powering sensor nodes for IoT applications is presented. Two unconventional solutions to this problem have been proposed allowing to radically reduce energy consumption while maintaining filtration parameters (measurement resolution).
PL
Przedstawiono problemy pionowego i poziomego laserowego pomiaru przemieszczenia pionowego konstrukcji dachów. Przedstawiono wrażliwość pomiaru poziomego na zmiany położenia osi optycznej lasera. Omówiono problemy korekcji błędów wynikających z tej wrażliwości, w szczególności zwrócono uwagę na różnice pomiędzy pojęciami pomiaru i monitorowania.
EN
The problems of vertical and horizontal laser measurement of vertical displacement of roof construction are presented. The vulnerability of the horizontal measurement to changes in the position of the laser optical axis is presented. Problems of correcting errors resulting from this vulnerability are discussed, in particular, attention is paid to the differences between the concepts of measurement and monitoring.
PL
W artykule omówiono możliwości realizacji inklinometru z czujnikiem MEMS dla systemów monitorowania obciążenia konstrukcji. Określono wartości parametrów, które powinien mieć inklinometr aby dawał jakość monitorowania obciążenia konstrukcji dachowych porównywalną z otrzymywaną przy stosowaniu dalmierzy laserowych. Określono, że wykorzystanie czujnika SCA103T w takim inklinometrze wymaga stosowania zewnętrznej kompensacji temperaturowego dryftu offsetu. Przedstawiono wyniki badań modelu inklinometru z czujnikiem SCA103T firmy Murata potwierdzające możliwość realizacji takiego inklinometru.
EN
The article discusses the feasibility study of inclinometer with MEMS sensor for monitoring systems of the structures loading. Parameters, which should have an inclinometer to give quality of roof structures load monitoring comparable to obtained by the use of laser range finders are defined. It has been determined that the use of the SCA103T sensor in such inclinometer require using of external offset temperature drift compensation. The research results of inclinometer model with Murata SCA103T sensor confirming the feasibility of such inclinometer are presented.
PL
W artykule omówiono budowę Inklinometrycznego Urządzenia Pomiarowego (czujnika inklinometrycznego) przeznaczonego do monitorowania wytężenia stalowych konstrukcji dachów obiektów wielkopowierzchniowych. Przedstawiono sposób korekcji dryftu temperaturowego czujnika oraz sposoby montażu do elementów konstrukcji. Pokazano również przykładowe wyniki pomiaru z monitorowanego obiektu.
EN
The article discusses the design of the Inclinometer Measuring Device (inclinometer sensor) designed to monitor the variable load of steel roof structures of large objects. It explaines how the correction of sensor’s temperature drift is done. It shows the ways of mounting the sensor to the structures. It also presents examples of the measurement results from the monitored structures.
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania inklinometrów wykorzystujących czujniki MEMS do monitorowania poziomu wytężenia stalowych konstrukcji dachów obiektów budowlanych. Czujniki MEMS, ze względu na swoje właściwości metrologiczne i przystępne ceny, pozwalają tworzyć ekonomicznie uzasadnione systemy monitoringu dostarczające wiarygodnej informacji o wytężeniu konstrukcji dachu. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania inklinometrów MEMS i porównano je z innymi czujnikami pozwalającymi na realizację skutecznego monitoringu konstrukcji dachów.
EN
In the following article there is discussion about using MEMS inclinometers for monitoring systems of steel roof construction. MEMS sensors due to their metrological properties and interesting prices are good choice for creating economically rational and reliable monitoring systems providing reliable information about roof straining. In this article there is description of usage MEMS inclinometers and comparison of such sensors with other type sensors, which can be used to create reliable roof monitoring systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.