Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lens
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono projekt układu doświadczalnego do badania materiałów w silnych, impulsowych polach magnetycznych. Do wytwarzania pola wykorzystano ogniskowanie wiązek mikrofal w układzie złożonym z magnetronów albo wirkatorów oraz falowodów, soczewek i zwierciadeł parabolicznych. Wykonane obliczenia pokazały możliwość otrzymania pól magnetycznych o indukcji 9,64 T w obszarze o rozmiarach 10 mm oraz 967 T w obszarze o rozmiarach 0,1 mm. Przedyskutowano zalety i wady proponowanego układu i oceniono jego wykonalność.
EN
The experimental setup to research of materials in the pulsed high magnetic fields is presented. Focusing of the microwave beams in the system composed of magnetrons or vircators, and waveguides, parabolic lenses and mirror is exploited in the setup. Executed computation shows possibilities obtaining of the magnetic.
EN
The propagation of X-ray waves through an optical system consisting of many X-ray refractive lenses is considered. Two differential equations are contemplated for solving the problem for electromagnetic wave propagation: first – an equation for the electric field, second – an equation derived for a complex phase of an electric field. Both equations are solved by the use of a finite-difference method. The simulation error is estimated mathematically and investigated. The presented results for equations show that in order to establish a high accuracy computation a much smaller number of points is needed to solve the problem of X-ray waves propagation through a multi-lens system when the method for the second equation is used. The reason for such a result is that the electric field of a wave after passing through many lenses is a quickly oscillating function of coordinates, while the electric field phase is a quickly increasing, but not oscillating function. Therefore, a very detailed difference grid, which is necessary to approximate the considered electric field can be replaced by not such a detailed grid, when computations are made for the complex wave of the electric field. The simulation error of both suggested methods is estimated. It is shown that the derived equation for a phase function allows efficient simulation of propagation of X-rays for the multi-lens optical system.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w dziedzinę nieobrazujących układów optycznych wykorzystywanych w układach nadążnych za pozornym ruchem Słońca; dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy i techniki z tej dziedziny oraz przedstawia konkretny przypadek wykorzystania soczewki Fresnela w układzie nadążnym o kształcie sferycznym. W pierwszej części opisano zagadnienie jakim jest refrakcja (załamanie) promieniowania słonecznego występujące w układach optycznych stosowanych m.in. w energetyce, w dalszej części dokonano analizy dostępnych dziś, w rozwiązaniach komercyjnych, nieobrazujących układów optycznych wykorzystujących soczewki Fresnela, w trzeciej, ostatniej, części przedstawiono metodologię wyznaczenia geometrii takiej soczewki dla układu optycznego o kształcie sferycznym, w celu jego zastosowania w urządzeniu nadążnym za pozornym ruchem Słońca przy jednoczesnej minimalizacji zjawiska aberacji sferycznej. W przeprowadzonych badaniach przyjęta została stała wysokość pierścienia (karbu) w zmienna dla dwóch zakresów zależnych od liczby pierścienia p. W pracy wykorzystano zjawisko załamania światła słonecznego występującego na granicy dwóch ośrodków o różnej gęstości (prawo Snell’a) przy czym na modelowanej soczewce występują dwa punkty załamania zarówno na zewnętrzna jak i na wewnętrznej (karbowanej) powierzchni. Przedstawione wyniki analizy zamodelowanego układu optycznego, w środowisku RayTracing, świadczą o poprawności wykonania programu obliczeniowego oraz o odpowiednim odwzorowaniu wyznaczonych parametrów w projekcie zrealizowanym w środowisku graficznym. Jak założono w projekcie położenie ogniska przypadło w środku (hemi)sfery czyli f=R.
EN
This article provides an introduction to the topic of non-imagining optics used in the sun trackers; gives a review of the current state of the art in this field and presents the specific case study of the spherical shaped Fresnel lens. The first part defines law of refraction of the solar radiation occurring in the optical systems used in ia. energy industry; in the second part analysis of already commercialized optical systems based on nonimagining Fresnel lens is carried out; and in the third and final, section the design methodology for the spherical shaped Fresnel lens to avoid spherical aberration, dedicated to the sun trackers, is presented. The fixed values of height of the notches w are assumed, 1 mm for the notches p from 1 to 100 and 2mm for the notches p from 101 to 150. The final geometry of the lens is based on calculating solutions to Snell’s law along the lens surfaces wherein refraction is occurring in two points simultaneously: outer and inner lens surfaces. Finally, analysis of the modeled lens in ray tracing environment has been carried out. Its results confirm correct calculation of lens geometry. As assumed the focal point has been observed in the center of hemisphere f=R.
PL
W Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej rozwijana jest technologia optycznych czujników zbliżeniowych. W pracy przedstawione zostały modele światłowodów zakończonych kulistymi mikrosoczewkami zbudowane w dwóch programach komputerowych: OSLO EDU i MATLABIE. W pracy pokazano wyniki dotyczące symulacyjnego wyznaczania ogniskowych takich soczewek. Uzyskane wyniki porównane zostały z wynikami uzyskanymi podczas pomiarów.
EN
The concept of fiber optics proximity sensors is developed in Department of Semiconductor and Optoelectronics Devices of Lodz University of Technology. This paper consists of models of optical fibers which are ended with microlenses created in two computer programs: OSLO EDU and Matlab. Both programs enable us to simulate the focal length of these lenses. Results of all simulations and real life experiment are compared in the table.
5
Content available remote Wpływ geometrii oprawy soczewkowej LED na jej parametry świetlne
PL
W artykule, na przykładzie soczewkowej oprawy o ograniczonym rozsyle strumienia świetlnego, przestawiono wyniki symulacji wpływu zmiany typu diody LED na krzywą światłości oprawy oraz wpływu niedokładności montażu na zmianę parametrów świetlnych oprawy. Przeprowadzono pomiary modelu zaprojektowanej oprawy wraz ze zmianą parametrów świetlnych w wyniku niedokładnego montażu elementów układu świetlno-optycznego.
EN
In the article the results of stimulations of the influence of changing the type of LED affect on a beam shape of the luminaire and the impact of misalignments on the beam shape are presented. The measurements of the designed luminaire model with the different light distribution parameters due to inaccurate assembly of the light-optical system have been presented.
EN
Roughness of surface of Intraocular Lens plays an important role, which can provide important information on the interaction between the surface of the implanted lens and lens capsule, among others. Although surfaces appear smooth to the naked eye, they are quite rough at the microscopic levels. The paper presents a technique for measuring surface roughness using AFM. It was found that the size of the scan area does not significantly affect the two standards parameters describing the surface roughness profile (Sa and Sq), however, significantly affect the parameters describing the shape irregularities (Ssk and Ska).
7
Content available remote A theoretical model of the human eye based on ultrasound and corneal data
EN
The purpose of this study was to create a theoretical model of the eye based on a comparison of the real spherical equivalent of the eye and the calculated value of the axial refraction. The main contribution of this model is that it enables calculation of the equatorial plane of the lens for accurate assessment of the IOL position for a spherical eye model. The Gullstrand model of the eye was used as the source eye model and this was modified for the purposes of this study. The axial refraction of the final model of the eye was compared with the spherical equivalent. The accuracy of the developed model was statistically confirmed using statistic tests. Individual calculation of the axial refraction using it shows that IOL calculation is possible without any general statistical presumptions. It permits the calculation of variables with an accuracy accepted by inferential statistics. The accuracy of this theoretical eye model however, is limited by extreme values of variables - an extreme value provides a less accurate result.
8
Content available remote Soczewki dla opraw z diodami LED o dużej mocy
EN
High power LED diodes are characterized by the Lambertian luminous intensity curve, which is undesirable as far as uniform lightning for the target surface and the glare limitation are concerned. In order to obtain the luminous intensity curve assuring uniform lightning on the target surface, it is necessary to utilize lenses, which will dissipate the axial fraction of the luminous flux emitted by the diode. The presented luminous flux method for designing the general shape of such a lens provides means for obtaining the target luminous intensity curve for the given luminaire.
PL
Diody LED o dużej mocy posiadają lambertowski rozsył strumienia świetlnego, który jest niekorzystny zarówno pod względem możliwości równomiernego oświetlenia powierzchni roboczej jak i ograniczenia olśnienia. W celu osiągnięcia równomiernego oświetlenia w ograniczonym kącie należy zastosować soczewkę, która rozproszy przyosiową część strumienia świetlnego diody LED. Zaprezentowano metodę strumieniową projektowania kształtu soczewki zapewniającej uzyskanie założonej krzywej światłości oprawy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.