Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ singularny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The present study proposes a new explicit nonlinear scheme that solves stiff and nonlinear initial value problems in ordinary differential equations. One of the promising features of this scheme is its fourth-order convergence with strong stability having an unbounded region. A modern approach for relative stability growth analysis is also presented under order stars conditions. The scheme is also good in dealing with singular and stiff type of models. Comparing numerical experiments using various errors, including maximum absolute global error over the integration interval, absolute error at the endpoint, average error, norm of errors, and the CPU times (seconds), shows better performance. An adaptive step-size approach seems to increase the performance of the proposed scheme. The numerical simulations assure us of L -stability, consistency, order, and rapid convergence.
PL
W pracy podano kryteria punktowej zupełności i punktowej degeneracji układów liniowych dyskretnych singularnych niecałkowitego rzędu. Pokazano, że przy zastosowaniu pewnych przekształceń, można oceny punktowej zupełności lub degeneracji dokonywać stosując kryteria jak dla układów standardowych niecałkowitego rzędu. Rozważania zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
The paper presents a problem of pointwise completeness and pointwise degeneracy of selected class of singular linear discrete-time systems. It has been shown that after decomposition of considered system into two independent systems: regular (standard) fractional system and closely singular system (with a nilpotent matrix N) pointwise completeness and pointwise degeneracy conditions can be formulated in reference to standard fractional discrete-time system. Proposed approach is possible if the matrix N = 0. The considerations are illustrated by a numerical example.
EN
In this paper, stabilizing problems in control design are addressed for linear discrete-time systems, reflecting equality constraints tying together some state variables. Based on an enhanced representation of the bounded real lemma for discrete-time systems, the existence of a state feedback control for such conditioned stabilization is proven, and an LMI-based design procedure is provided. The control law gain computation method used circumvents generally an ill-conditioned singular design task. The principle, when compared with previously published results, indicates that the proposed method outper forms the existing approaches, guarantees feasibility, and improves the steady-state accuracy of the control. Furthermore, better performance is achieved with essentially reduced design effort. The approach is illustrated on simulation examples, where the validity of the proposed method is demonstrated using one state equality constraint.
PL
W pracy rozpatrzono określoną klasę liniowych dodatnich singularnych układów dyskretnych z jednym opóźnieniem zmiennych stanu o kanonicznych postaciach macierzy stanu. Podano analityczną postać rozwiązania równania stanu oraz rozpatrzono problemy punktowej zupełności i osiągalności. Sformułowano definicje oraz podano warunki konieczne i wystarczające względnej punktowej zupełności oraz względnej osiągalności. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN
The paper considers a class of linear singular positive discrete-time systems with unit delay with canonical forms of state matrices. An analytical form of the solution of the state-equation is derived and the problems of pointwise completeness and reachability are considered. The definitions of relative pointwise completeness and relative reachability are introduced and necessary and sufficient conditions are given. The considerations are illustrated by example.
PL
Podano proste warunki konieczne i wystarczające odpornej stabilności liniowych dodatnich singularnych układów dyskretnych z dwoma opóźnieniami o kanonicznych postaciach macierzy stanu.
EN
Simple necessary and sufficient condition for the robust stability of singular positive discrete-time linear system with two delays and with state-space matrices in the canonical forms has been given.
6
Content available remote An equivalent matrix pencil for bivariate polynomial matrices
EN
In this paper, we present a simple algorithm for the reduction of a given bivariate polynomial matrix to a pencil form which is encountered in Fornasini-Marchesini’s type of singular systems. It is shown that the resulting matrix pencil is related to the original polynomial matrix by the transformation of zero coprime equivalence. The exact form of both the matrix pencil and the transformation connecting it to the original matrix are established.
7
Content available remote Rozkład strukturalny macierzy transmitancji układu singularnego
PL
Wprowadzono pojęcie pary cyklicznej (E,A) oraz pojęcie macierzy normalnej dla singularnych (detE=0) układów dyskretnych opisanych równaniami Ex(i+I)=Ax(i)+Bu(i), y(i)=Cx(i)+Du(i), E.A ∈ R(n,xn), B ∈R(n,xm), C ∈ R(p,xn), D ∈ R(p,xm). Wykazano, że: 1)Macierz odwrotna [E(z)-A]-I jest normalna wtedy i tylko wtedy, gdy para (E,A) jest cykliczna; 2) Macierz transmitancji T(z)=C[E(z)-A]-I B+D=P(z)/d(z) jest normalna wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian d(z) jest równy wielomianowi McMillana tej macierzy; 3) Macierz transmitancji T(z) jest macierzą normalną wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje jej rozkład strukturalny, czyli daje się przedstawić w postaci T(z)=[Q(z)R(z)/d(z)]+G(z), gdzie Q(z) jest wielomianową macierzą kolumnową, R(z) -wielomianową macierzą wierszową, a G(z) macierzą wielomianową. Podano procedurę wyznaczania rozkładu strukturalnego macierzy T(z), którą zilustrowano przykładem numerycznym.
EN
The notion of a cyclic pair of matrices (E,A) and of the normal matrix are introduced for singular (detE=0) discrete-time systems described by Ex(i+I)=Ax(i)+Bu(i), yi=Cx(i)+Du(i), E,A ∈ R(n,xn), B ∈ R(n,xm), C ∈ R(p,xn), D ∈ R(p,xm). It is shown that: 1) The inverse matrix [Ez- A]I is normal if and only if the pair (E,A) is cyclic; 2) The transfer matrix T(z)=C[Ez- A]-I B+D=P(z)/d(z) is normal if and only if the polynomial d(z) is equal to the McMillan polynomial of T(z), 3) The transfer matrix T(z) is normal if and only if there exists its structure decomposition, i.e. it can be written in the form T(z)=[Q(z)R(z)/d(z)]+G(z), where Q(z) is a column polynomial matrix, R(z) is a row polynomial matrix and G(z) is a polynomial matrix. A procedure for computation of the structure decomposition of T(z) is given and illustrated by a numerical example.
EN
The relationship between the singular compartmental systems and the electrical circuits is addressed. Models of singular compartmental linear continuous-time and discrete-time systems are introduced. Solutions of the singular models in terms of the Drazin inverse of the models matrices are given. Necessary and sufficient conditions for the singular systems to be compartmental are established. A notion of P-equivalence is introduced and conditions for the P-equivalence of the compartmental and asymptotically stable positive system are derived. It is shown that the electrical circuits R, L and R, C type can be used to model the compartmental systems. If the electrical circuit of R, L type (or P, C) contains at least one mesh composed only of resistances (one node with only resistances) then it is the singular compartmental system that can be reduced to standard one.
PL
Przedmiotem artykułu jest związek między singularnymi układami kompartmentalnymi i obwodami elektrycznymi. Wprowadzono modele ciągłe i dyskretne singularnych układów kompartmentalnych. Korzystając z odwrotności macierzy Drazina podano rozwiązania tych modeli singularnych. Sformułowano i udowodniono warunki konieczne i wystarczające, przy spełnieniu których wprowadzone modele stają się układami kompartmentalnymi. Wprowadzono pojęcie P-równoważności. Podano warunki, przy spełnieniu których asymptotycznie stabilny układ dodatni jest P-równoważny układowi kompartmentalnemu. Wykazano, że obwody elektryczne typu R,L lub R,C mogą być modelami układów kompartmentalnych. Jeżeli obwód typu R,L (typu R,C) zawiera przynajmniej jedno oczko złożone z samych rezystancji (węzeł z gałęziami zawierającymi tylko rezystancje) wtedy obwód ten jest singularnym układem kompartmentalnym, który może być zredukowany do standardowego układu kompartmentalnego.
PL
Wykazano, że: 1. macierz transmitancji układu zamkniętego złożonego z układu syngularnego, obserwatora doskonałego pełnego lub zredukowanego rzędu oraz członu proporcjonalnego w pętli sprzężenia zwrotnego, nie zależy od parametrów tego obserwatora doskonałego. 2. Zasada seperowalności jest również prawdziwa dla układów singularnych z obserwatorami doskonałymi pełnego i zredukowanego rzędu. Zasada ta pozwala dokonać niezależnie syntezy obserwatorów doskonałych oraz doboru macierzy sprzężeń zwrotnych tak, aby układ zamknięty miał pożądane właściwości dynamiczne.
EN
It is show that: 1. The transfer matrix of the closed-loop system (consisting of a singular systems, perfect observer and state feedback gain matrix is independent of the perfect observer. 2. The separation principle is also valid for singular systems with perfect observer. The separation principle allow us to choose the state feedback gain matrix so that, the closed-loop system has desired poles and separately design the perfect observer.
10
Content available remote Infinite eigenvalue assignment by an output feedback for singular systems
EN
The problem of an infinite eigenvalue assignment by an output feedback is considered. Necessary and sufficient conditions for the existence of a solution are established. A procedure for the computation of the output-feedback gain matrix is given and illustrated with a numerical example.
EN
The question how the classical definition of the Smith zeros of an LTI continuous-time singular control system S(E,A,B,C,D) can be generalized and related to state-space methods is discussed. The zeros are defined as those complex numbers for which there exists a zero direction with a nonzero state-zero direction. Such a definition allows an infinite number of zeros (then the system is called degenerate). A sufficient and necessary condition for nondegeneracy is formulated. Moreover, some characterization of invariant zeros, based on the Weierstrass-Kronecker canonical form of the system and the first nonzero Markov parameter, is obtained.
EN
Two related problems, namely the problem of the infinite eigenvalue assignment and that of the solvability of polynomial matrix equations are considered. Necessary and sufficient conditions for the existence of solutions to both the problems are established. The relationships between the problems are discussed and some applications from the field of the perfect observer design for singular linear systems are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.