Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień z zakresu problematyki międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o liczne źródła, autorka wyraża przekonanie, że wyzwania związane ze współczesnym międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi - są duże i wyjątkowo aktualne. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz opisano determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym. W dalszej kolejności przedstawiono problem wielokulturowości w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Cechy i umiejętności menedżerów pracujących w firmach międzynarodowych to kolejne zagadnienie omówione w artykule. Opisano również kwestie związane z misjami zagranicznymi w nawiązaniu do problematyki ekspatriacji i repatriacji. W ostatniej części artykułu wskazano główne wyzwania, przed jakimi stoją współczesne organizacje w obszarze międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The aim of this article is an analysis selected issues in international human resource management. On the basis of numerous sources that the author to cite, expresses the conviction that the challenges of contemporary international human resources management - are very large and exceptionally up to date. In the first part of the article attention was paid to understanding the concept of international human resource management and the determinants of International HRM. Further chapter described the problems related to multiculturalism in international human resource management. Managers’ features and skills in international companies is another problem presented in the article. The issues related to foreign missions in the context of expatriation and repatriation are also described. In the last part of the article pointed out the main challenges in the contemporary organizations in the area of international human resource management.
EN
One of the characteristics of our times is the growing number of branches and subsidiaries which multinational companies establish in the host countries. Many multinational companies must therefore solve the issue of human resource management in their branches and subsidiaries. One of the problems of international human resource management is the extent to which some human resource management practices are transferred and to what extent are they adapted to the conditions of the host country. In order to investigate this issue, the research presented in the article was conducted. The aim of the research was to determine the factors, which influence the transfer of selected HR practices in recruitment and employee selection. Knowledge of these factors is a prerequisite for the correct decision of a multinational company regarding the transfer of HR practices.
PL
Jedną z cech charakterystycznych naszych czasów jest rosnąca liczba oddziałów i podmiotów zależnych, które wielonarodowe firmy lokują w krajach przyjmujących. Wiele wielonarodowych firm musi, zatem rozwiązać problem zarządzania zasobami ludzkimi w swoich oddziałach i spółkach zależnych. Jednym z problemów międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi jest zakres, w jakim niektóre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi są przenoszone i w jakim stopniu są one dostosowane do warunków kraju przyjmującego. W celu zbadania tej kwestii, przeprowadzono badania zaprezentowane w artykule. Celem badań było określenie czynników, które mają wpływ na przenoszenie wybranych praktyk HR w rekrutacji i selekcji pracowników. Znajomość tych czynników jest koniecznym warunkiem dla prawidłowej decyzji w wielonarodowej firmie w zakresie transferu praktyk HR.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.