Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article shows the mathematical method to determine the lateral stress on the shaft and toe resistance of pile using the new approach. The method was originally invented by Meyer and Kowalow for the static load test. The approximation curve was used for the estimation of both settlement curve and toe resistance curve of the pile. The load applied at the head of the pile is balanced by the sum of two components: the resistance under the toe of the pile and the skin friction. Therefore, the settlement curve is compilation of two factors: the skin friction curve and the resistance under toe curve. The analysis was based on the verification of the methods using laboratory experiments, that is, static load tests. The results of the research allowed to determine the relationship between parameters of the Meyer-Kowalow curve. On the basis of the relationships, it was possible to determine the skin friction and the toe resistance of the pile. Mathematical analysis of curve parameters allowed to determine the influence of the toe resistance on the settlement.
2
PL
Metoda określenia granicznych oporów pobocznicy i podstawy pala. Mobilizacja oporów pala wraz z osiadaniem na podstawie wyników próbnego obciążenia statycznego i parametrów krzywej aproksymującej Meyera i Kowalowa. Przykład oceny parametrów podłoża gruntowego na podstawie uzyskanego rozkładu. Opis współzależności pobocznicy i podstawy we współpracy pala z gruntem.
EN
The method of determining ultimate skin friction and toe resistance. Resistance mobilization of the pile with settlement based on the results of the static load test and parameters of the approximate curve of Meyer and Kowalow. An example of soil parameters determination based on the obtained curves using skin friction influence on ultimate toe resistance. Description of the interdependence of skin friction and toe resistance in cooperation with the surrounding soil.
EN
Transfer of axial force from the head of a pile to the surrounding soil by skin friction and toe resistance is still uncertain. The results of the static pile load test are usually presented as settlement curve. This curve can be divided into two components: skin friction curve and toe resistance curve according to the settlement. Laboratory research of pile load test was carried out in two schemes: with skin friction and without skin friction. The study proved that the toe resistance with and without skin friction is not the same. Skin friction influence on toe resistance due to settlement. This phenomenon is not usually taken into account, but very often has a significant impact on axially applied load transfer. In the paper results of laboratory pile load tests id, different schemes were presented.
PL
Przekazywanie pionowej siły osiowej przyłożonej w głowicy pala na otaczające podłoże gruntowe jest zagadnieniem wciąż nierozwiązanym i w wielu przypadkach budzącym wiele wątpliwości. Wynik próbnego obciążenia statycznego są zwykle przedstawiane na wykresie w postaci krzywej osiadania pala. Krzywa osiadania może być podzielona na dwie składowe krzywe: krzywą oporu pobocznicy i krzywą oporu podstawy pala w stosunku do osiadania głowicy pala. Badania laboratoryjne próbnych obciążeń statycznych zostały przeprowadzone na palach modelowych, w dwóch schematach obciążenia: z udziałem pobocznicy i bez udziału pobocznicy w przekazywaniu obciążenia przyłożonego w głowicy pala. Wyniki badań wskazują, że opór podstawy pala jest różny w zależności od schematu. W związku z tym istnieje zależność oporu podstawy i pobocznicy pala. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wraz z interpretacją.
PL
Opór pobocznicy jest kluczowym elementem w projektowaniu pali. Niewłaściwa interpretacja oporu pobocznicy pala może być przyczyną przeszacowania nośności pala. Przedstawiono analizę formowania się oporu pobocznicy przy podstawie pala opartą na wynikach badań laboratoryjnych.
EN
Skin friction is the main part of pile capacity design. Wrong interpretation of skin friction may cause overestimation of pile load capacity. Paper presents analysis of skin friction mobilization near to the toe of the pile, based on results of laboratory research. The relationship between toe resistance and skin friction during static pile load test was analysed.
PL
Przedstawiono problem doboru parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych w stanie bardzo luźnym przy projektowaniu nachylenia skarp. Omówiono możliwość występowania zjawiska kontraktancji w luźnych porowatych gruntach piaszczystych. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań laboratoryjnych. Omówiono także wpływ zmiany kąta tarcia wewnętrznego na bezpieczne nachylenie skarp.
EN
Paper presents problem of proper geotechnical parameters for designing slope stability, especially build from loose sands excavated from the river. Paper shows also the contractive and dilative properties of loose porous sands and its geotechnical parameters influence for slope stability.
PL
Procedura aproksymacji wyników próbnego obciążenia statycznego za pomocą metody Meyera i Kowalowa. Badania modelowe próbnych obciążeń statycznych pali. Wyznaczenie parametrów krzywej aproksymującej dla wyników przeprowadzonych obciążeń pali w skali laboratoryjnej. Wyznaczenie rozkładu oporów na pobocznicę i pod podstawą pala. Przedstawienie mobilizacji naprężenia na pobocznicy i pod podstawą pala w kolejnych stopniach obciążenia pala.
EN
The approximation procedure for the test results of the static load test by the Meyer and Kowalow method. Model static pile load tests. The determination of parameters of the curve approximating for results of the laboratory pile load test. The determination of the load distribution on the skin friction and a resistance under the base of the pile. The presentation of the stress mobilisation on the skin and resistance under the base of the pile in subsequent stages of the pile load test.
PL
Analiza i zastosowanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do obliczeń osiadania podstawy kolumny betonowej. Porównanie przebiegu i wartości obliczonego i pomierzonego osiadania kolumny betonowej. Metoda wyznaczenia rozkładu składowych naprężenia na pobocznicę i pod podstawę kolumny.
EN
Analysis and application of static plate formula for the calculation of settlement concrete column toe. Comparison of the calculated and measured values of settlement of concrete columns. Method for determining the friction stress distribution on the skin of the column and the resistance at the toe.
PL
Matematyczna metoda wyznaczenia maksymalnych naprężeń stycznych na pobocznicy pala w oparciu o badanie statyczne i wyniki badań podłoża gruntowego. Charakter mobilizacji oporu na pobocznicy i po podstawą pala. Opis osiadań mobilizujących maksymalny opór na pobocznicy. Wyznaczenie maksymalnych wartości oporu pod podstawą i na pobocznicy oraz nośności granicznej badaniego pala.
EN
The mathematical method of determining the maximum shear stress on skin of the pile based on static load test and soil investigations. The nature of the mobilization of skin friction and resistance under the toe of the pile during static load test. Settlement description corresponding to the maximum skin friction. Determination of the maximum resistance value under the toe and on the skin of the pile and ultimate bearing capacity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.