Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote LED Driving Circuits Without Feedback
EN
In many contemporary LED lamp applications specialized controllers can stabilize the luminous flux of LED lamp at ordered level or change its value according to the selected algorithm. The properties of LED devices allow to control the luminous flux in open loop system. That simplified control technique can be matched to the applied LED driving circuit. The article contains some examples of realizations, using digital technique, especially microcontrollers, FPGA devices and specialized integrated drivers. The features of each realization are pointed, too.
PL
Wiele współczesnych zastosowań oświetleniowych lamp LED wykorzystuje specjalizowane sterowniki do uzyskiwania pożądanej jasności ich świecenia, stałej lub zmiennej w czasie. Właściwości LED umożliwiają regulacją ich strumienia świetlnego w układzie otwartym. Upraszcza to konstrukcję różnych obwodów sterujących. Artykuł zawiera przegląd szeregu takich rozwiązań, ze wskazaniem ich cech użytkowych.
2
Content available remote The Comparison of the Pulse and Constant-current LED Driving
EN
The number of LED devices in lighting steady increases. More often, the user looks for lighting devices integrated with dimming functions. It causes the usage of the appropriate control circuits, built-in the lighting device. The article compares two control methods: popular PWM control and constant-current driving. The attention is given to energy efficiency and the interaction with living organisms of both mentioned methods.
PL
Liczba zastosowań LED w technice świetlnej stale rośnie. Coraz częściej użytkownikowi zależy na funkcji regulacji strumienia świetlnego emitowanego przez oprawę LED. Wymusza to stosowanie odpowiednich układów sterowania. Artykuł porównuje wybrane cechy dwóch metod: popularnej modulacji PWM oraz sterowania stałoprądowego. Zwrócono uwagę na efektywność energetyczną tych metod oraz ich interakcję z otoczeniem – żywymi organizmami.
3
Content available remote Wybrane aspekty impulsowego i stałoprądowego sterowania diodami LED
PL
Liczba zastosowań diod LED w technice świetlnej stale rośnie. Coraz częściej użytkownikowi zależy na funkcji regulacji strumienia świetlnego emitowanego przez oprawę LED. Wymusza to stosowanie odpowiednich układów sterowania. Artykuł porównuje wybrane cechy dwóch metod: popularnej modulacji PWM oraz sterowania stałoprądowego. Zwrócono uwagę na efektywność energetyczną tych metod oraz ich interakcję z otoczeniem – żywymi organizmami.
EN
The number of LED devices in lighting steady increases. More often, the user looks for lighting devices integrated with dimming functions. It causes the usage of the appropriate control circuits, built-in the lighting device. The article compares two control methods: popular PWM control and constant-current driving. The attention is given to energy efficiency and the interaction with living organisms of both mentioned methods.
4
Content available remote Regulacja barwy diod LED RGB przy zasilaniu impulsowym
PL
Diody POWER RGB LED jako źródła światła są coraz chętniej stosowane tam, gdzie wymagana jest regulacja barwy emitowanego światła. Dostępność trzech niezależnie sterowanych diod składowych R, G i B daje duże możliwości użytkowe. Artykuł przedstawia wyniki badań nad sterowalnością tych diod przy użyciu sygnałów PWM. Zwrócono przy tym uwagę na możliwość uzyskania pożądanej barwy i jasności emitowanego światła, bez konieczności stosowania sprzężenia zwrotnego.
EN
POWER RGB LEDs working as lighting devices are more often used in applications demanding the control of emitting light. The accessibility of three independently driving component LEDs R, G and B gives a great application possibilities. The article presents the results of tests on PWM controllability of RGB LEDs. During those tests the possibilities of achieve the needed colour and luminance of emitting light were taken into account.
PL
Możliwość regulacji jasności źródła światła jest mile widzianą cechą użytkową. Ponieważ wydajność diod LED zależy od szeregu czynników, uzyskanie precyzyjnej regulacji ich strumienia świetlnego wymaga złożonych układów ze sprzężeniem zwrotnym. Jest to jednak rozwiązanie wyraźnie podnoszące koszt stosowania opraw z diodami LED. Dlatego w wielu zastosowaniach, nie wymagających wysokiej precyzji w utrzymaniu zadanej wartości strumienia świetlnego, odchodzi się od stosowania kosztownych układów ze sprzężeniem zwrotnym na rzecz tańszych obwodów sterowania w tzw. układzie otwartym. Artykuł przedstawia kilka wybranych koncepcji układów sterowania jasnością diod LED bez sprzężenia zwrotnego. Zwrócono przy tym uwagę głównie na technologie cyfrowe, bazujące na strukturach programowalnych i mikrokontrolerach. Podejście takie wynika z dużych możliwości funkcjonalnych oferowanych przez tego typu układy.
EN
Many contemporary LED lamp applications offer the possibility of brightness control. Specialized controllers have to stabilize the luminance flux of LED the lamp at ordered level or change its value according to the selected algorithm. The classical controller uses the feedback to compare current value of controlled quantity with its ordered value. But the properties of LED devices allow to control the luminous flux open loop system. That simplified control technique can be matched to the applied LED driving circuit. The article contains some examples of realizations, using digital technique, especially microcontrollers, FPGA devices and specialized integrated drivers. The features of each realization are pointed, too.
6
Content available remote Constant-current driving of the RGB LED
EN
LED RGB driving circuit should allow to stabilise the chosen colour of light according to the changing working conditions. Usually it is done by the PWM control of the monochrome diode components. Some new integrated circuits widen the methods of LED control. Those ICs, working under processor control, realise the constant-current supplying of LED diodes. The paper contains the description of main properties of such integrated circuits and some results of realised research works on their application features.
PL
Układy sterujące diodami LED RGB powinny umożliwiać stabilizowanie barwy emitowanego światła przy zmieniających się warunkach zewnętrznych. Zwykle wykorzystuje się do tego sygnały PWM. Nowoczesne układy scalone umożliwiają zastosowanie także sterowania stałoprądowego. Artykuł zawiera prezentację wybranych układów tego typu, ich cech użytkowych i właściwości aplikacyjnych.
7
Content available remote Constant-current driving of the LEDs' group
EN
Some LED applications need parallel driving of the groups of diodes. The article presents few selected chips designed to constant-current LED driving. The paper contains the description of main properties of those integrated circuits and some results of realised research works on their application features. Because the presented devices have SPI interface, they can be controlled by supervising microcontroller. The paper also contains the proposal of automotive application, as the component of modern vehicle electrical system.
PL
Artykuł prezentuje kilka wybranych układów scalonych przeznaczonych do stałoprądowego sterowania diodami LED. Obok prezentacji cech użytkowych tych układów, zawarto także wybrane wyniki badań aplikacyjnych, związanych z wykorzystaniem interfejsu SPI do ich sterowania przez mikrokontroler. Artykuł zawiera również propozycję aplikacji układów tego typu w nowoczesnej instalacji elektrycznej samochodu.
8
Content available Stałoprądowe sterowanie grupowe diodami LED
PL
W niektórych zastosowaniach diod LED wymagane jest jednakowe sterowanie całych grup diod. Użycie wielu, nawet identycznych obwodów sterujących podnosi koszt urządzenia, zwiększa jego wymiary i obniża niezawodność. Dlatego na uwagę zasługują rozwiązania umożliwiające jednoczesne sterowanie pracą wielu elementów LED. Artykuł prezentuje przykłady, seryjnie produkowanych układów scalonych mających właśnie takie możliwości. W pracy zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań wybranych parametrów prezentowanych układów. Opisano również ich dodatkowe funkcje, realizowalne w połączeniu z nadrzędnym mikrokontrolerem. Artykuł zawiera również propozycje aplikacji prezentowanych rozwiązań między innymi w technice motoryzacyjnej, w tym budowy inteligentnych komponentów samochodowej instalacji oświetleniowej.
EN
Some LED applications need parallel driving of the groups of diodes. Using many, even identical driving circuits increases cost, overall dimensions and decreases operational reliability. Therefore the integrated circuits, which allow control the work of many LED diodes should be taken into account. The article presents few selected chips designed to constant-current LED driving. The paper contains the description of main properties of those integrated circuits and some results of realised research works on their application features. Because presented devices have SPI-slave interface, they can be controlled by supervising microcontroller. The paper also contains the proposal of automotive application, as the component of modern vehicle electrical system.
9
Content available Stałoprądowe sterowanie diodą RGB
PL
Układ sterowania wyświetlaczem z diodami RGB powinien umożliwiać z jednej strony emisję wybranej barwy emitowanego światła, a z drugiej – jej stabilizację w różnych warunkach pracy. Polega to na zapewnieniu właściwych proporcji pomiędzy prądami płynącymi przez składowe elementy diody. Przez szereg lat powyższe zadania realizowano w oparciu o drivery mocy sterowane sygnałami PWM. Nowoczesne układy scalone pozwalają przejść na tryb stałoprądowy. Upraszcza to zadania realizowane przez mikrokontroler nadzorujący wyświetlacz. Pozostaje mu jedynie wyznaczanie proporcji pomiędzy składowymi prądami diody i ewentualna ich korekcja, uwzględniająca zmienne warunki jej pracy. Artykuł prezentuje możliwości wybranych układów scalonych Texas Instruments, które w połączeniu z mikrokontrolerem umożliwiają sterowanie diod LED wraz z kompensowaniem niekorzystnych wpływów czynników zewnętrznych.
EN
LED RGB driving circuit should allow to emit the chosen colour of light and to stabilise it according to changing working conditions. It is realised by the control the value of the monochrome component currents. Usually that task is achieved using multi-channel PWM circuits, which are controlled by supervising microcontroller. But new integrated circuits widen the methods of LED control. Those chips, also working under microprocessor control, realise the constant-current supplying of LED diodes. In addition, we can control each of the sixteen output currents individually in over 120 steps from 0 to maximum value. The paper contains the description of main properties of such integrated circuits and some results of realised research works on their application features.
10
Content available remote Wielokanałowa rejestracja zdarzeń przy pomocy mikrokontrolera FPSLIC
PL
Jednym z zadań pomiarowych jest rejestracja ciągu zdarzeń w czasie. Zagadnienie to staje się niebanalnym, gdy należy odnotowywać szybko następujące po sobie zjawiska. Ponieważ niewiele mikrokontrolerów posiada wbudowane peryferia umożliwiające realizację tego typu zadań, wskazane jest użycie dodatkowych obwodów zewnętrznych. Innym możliwym rozwiązaniem jest zastosowanie układów FPSLIC, zawierających w jednej obudowie rdzeń mikrokontrolera i matrycę FPGA. W artykule przedstawiono opis koncepcji realizacji rejestratora zdarzeń w oparciu o taki właśnie układ.
EN
Logging the fast occurring events is a specific problem. Typical microcontrollers haven't built-in peripherals, which can realise this task without software aid. Therefore additional, external logic devices are necessary. But if we use Atmel FPSLIC microcontroller, containing AVR-RISC core and FPGA matrix, we will be able to place almost the complete measurement equipment in single chip. The article presents an example of such solution.
PL
Programowanie sterowników wbudowanych polega na wykorzystaniu standardowych języków i narzędzi programowania. Zadanie sterowania sekwencyjnego realizowanego przez sterownik może być w różny sposób zaimplementowane w wybranym środowisku programowania. W zależności od tego uzyskuje się programy różniące się między sobą szybkością pracy i zapotrzebowaniem na pamięć operacyjną. Parametry te stają się istotne przy doborze optymalnej konstrukcji systemu mikroprocesorowego sterownika. Praca zawiera porównanie efektywności różnych wariantów oprogramowania tego samego zadania sterowania.
EN
Programming of embedded microcontrollers is based on usage of the standard programming languages and tools: from machine-level symbolic instructions to high-level languages - mainly C. One of the typical control task, which is usually implemented in microcontroller software, is logic sequential control. Programme implementation of that task depends on: used programming language and its possible syntax. Sometimes we can also use dedicated aiding system, which generates software implementation of the control task from its formal description to insert it into controller software. Usage of different programming languages and techniques causes that control software can work slower or faster and needs less or more operating memory. The time and memory complexity of the control software decide about the controller hardware and are important, when this hardware should be optimal. The article contains the comparison of time and memory efficiency of the exemplary control task according to usage of different programming languages, techniques and even programming tools. Conclusions pointed in the paper can be useful for microcontroller designer and programmer.
PL
Stosowane obecnie konstrukcje torów pomiarowych promieniowania optycznego zawierają fotodetektory, najczęściej fotodiody półprzewodnikowe w postaci matrycy elementów. W artykule omówiono parametry konwerterów światło-częstotliwość TSL235R, TSL238. Podano charakterystyki czułości widmowej i zależność częstotliwości wyjściowej od temperatury pracy konwertera.
EN
Designs of measurement chains of optical radiation, used at present include photodetectors, semiconductor photodiodes, in the form of matrices of elements. The paper discusses parameters of the TSL235R and TSL238 light-to-frequency converters. Spectral sensitivity responses and dependence of output frequency on converter operation temperature are presented.
PL
Artykuł przedstawia oprogramowanie wspomagające programowanie niestandardowych sterowników binarnych. Graficzny edytor automatów sterujących opiera się na wcześniej opracowanej i prezentowanej już metodzie. Program pracuje w środowisku Windows i umożliwia: opisanie pracy sterownika odpowiednim grafem przejść, zdefiniowanie słowa wejściowego i wyjściowego automatu oraz przygotowanie jego opisu w składni tekstowego języka opisu lub od razu docelowego języka programowania mikrosterownika.
EN
The article presents software tools for programming of the non-standard binary controllers. Graphical editor of the controlling automata is based on earlier worked-out and presented method. Programme works in Windows environment and allows: to describe the controller action by appropriate transition graph, to define automata input and output words, to receive the automata description in syntax of special description language or directly in syntax of chosen microprocessor programming language.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.