Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnał bioelektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisane zostały wybrane zagadnienia związane z identyfikacją zakłóceń zarejestrowanych wraz z sygnałem bioelektrycznym z mięśni człowieka. Zaprezentowany algorytm wykrywania zakłóceń dotyczy identyfikacji składowych w widmie sygnału, które pochodzą od sieci energetycznej i urządzeń elektrycznych pracujących w otoczeniu obiektu badań. Realizacja założonego celu identyfikacji zakłóceń została wykonana poprzez opracowanie algorytmu i napisanie programu do analizy wyników pomiarów. Na przykładzie wybranych plików z wynikami pomiarów przeprowadzone zostały testy działania algorytmu identyfikacji i napisanej w środowisku Matlab aplikacji.
EN
In the paper, the selected problems that are associated with the identification of interferences registered with a bioelectrical signal of human muscles. The presented algorithm detects interferences related to the identification component in the spectrum of the signal. These disturbances are from the power network as well as any electrical equipment. The algorithm has been designed and a software for analysis of measurement results has been made. Using the selected files concerning the results, operation tests on the algorithm and Matlab application were realized.
PL
W artykule opisane zostały wybrane zagadnienia związane z identyfikacją artefaktów EKG zarejestrowanych wraz z sygnałem bioelektrycznym z mięśni człowieka. Napisany został program do przetwarzania wyników pomiarów. Program wykorzystuje dane zapisane w pliku tekstowym. Algorytm aplikacji realizuje identyfikację składowych zespołu QRS. Wykonywane są operacje uśredniania sygnału w odpowiednio dobranych oknach czasowych. Na przykładzie wybranych plików z wynikami pomiarów przeprowadzone zostały testy działania algorytmu identyfikacji artefaktów i napisanej w środowisku Matlab aplikacji.
EN
In the paper, the selected problems that concern the identification of ECG artifacts recorded in a bioelectrical signal of human muscles. A special program has been written to process the measurement results. The program uses the data that have been saved in a text file. The presented algorithm detects interferences related to the identification of the QRS component. Identification of the QRS components was performed by the algorithm. Signal averaging operations are realized in properly selected time windows. Using the selected files concerning the results, operation tests on the algorithm and Matlab application were realized.
PL
Celem badań było przeprowadzenie pomiarów sygnału mioelektrycznego czterech mięśni powierzchniowych lewej kończyny górnej, biorących udział w ruchach zginania-prostowania w stawie łokciowym w płaszczyźnie strzałkowej. Rejestrację elektromiogramów (EMG) odprowadzono z: głowy długiej oraz bocznej mięśnia trójgłowego ramienia, głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia i mięśnia ramienno-promieniowego. Wykazano, iż metoda może zostać wykorzystana do oceny funkcjonowania wybranych mięśni.
EN
The aim of the study was to perform measurements of the sEMG signal for the analysis of the four surface muscles of the left upper limb participating in the flexion-extension movements at the elbow in the sagittal plane. Electromyography signal was measured and registered from the long head and lateral head of the triceps of the arm, the long head of the biceps and muscle brachioradialis. It has been shown that this method can be used to evaluate functioning of selected muscles.
PL
Celem pracy była ocena zmian amplitudy sygnału bioelektrycznego mięśnia czworogłowego uda, rejestrowanego podczas maksymalnego skurczu izometrycznego {maximum voluntary contraction - MVC) przed i po serii testów funkcjonalnych. Badaniu poddano 22 osoby zakwalifikowane do zabiegu endoplastyki stawu kolanowego. Zaobserwowano wzrost wartości amplitudy sygnału bioelektrycznego poszczególnych głów mięśnia czworogłowego podczas maksymalnego skurczu izometrycznego (MVC) po wykonanych testach funkcjonalnych. Mogłoby to świadczyć o zmęczeniu mięśnia i konieczności uwzględnienia tego efektu w procedurach normalizacji zapisu EMG oraz podczas interpretacji wyników lub modyfikacji metodyki prowadzonych testów funkcjonalnych.
EN
The aim of this paper was the evaluation of the change of the bioelectrical signal amplitude of the guadriceps femoris muscle traffic recorded during the maximal voluntary isometric contraction (MVC test) before and after functional tests are conducted, which could influence the analysis and interpretation of the normalized bioelectrical signal. The research was conducted at the Orthopaedics and Musculoskeletal Traumatology Department at the, Silesian Medical University in Katowice. Twenty-two people with gonarthrosis underwent the clinical evaluation and were qualifited for the endoplastic surgery. The EMG was used register the tension of the quadriceps femoris muscle MyoTrace (Noraxon, USA). It has been observed, the amplitude value executed after the functional test increase statiscially with respect of the conducted. However, not all of the examinet quadriceps femoris muscle showed significant differences. It could prove the muscle’s fatigue and the necesity of considering this effect in the normalization procedures of EMG as well as during the interpretation of the results all the modification of the methodology of the conduction functional tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.