Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Investigation and experiment of a symmetrically unidirectional patterns antenna
EN
An investigation of symmetrically unidirectional beam antenna accomplished by a probe-feed open-rectangular waveguide with two-stacked-coupling aperture is proffered. The proposed antenna is capable to adjust the asymmetrically bidirectional beam to a symmetrically unidirectional beam by mean of the impact of two-stacked-coupling aperture. The geometry of the proposed antenna consists of a radiating rectangular waveguide (at the middle) vertically jointed to the two one-open-end waveguides of an identical widthwise on top and underneath the radiating section. The radiating open rectangular waveguide is stimulated by a probe together with a matching circular disc. All parameters of the presented antenna are analyzed by using an electromagnetic microwave simulator. Apparently, it produces symmetrical unidirectional beam over the 15 dB return loss frequency band of 2.4–2.5 GHz with maximum gain of 7.09 dBi. The experiment was set and performed to verify the simulation. Obviously, experimental results are reasonably in excellent agreement with the simulation ones.
PL
Zaproponowano badanie anteny z symetryczną wiązką jednokierunkową, zrealizowanej za pomocą otwartego prostokątnego falowodu zasilanego sondą z aperturą sprzęgającą z dwoma stosami. Proponowana antena jest w stanie przestawić wiązkę asymetrycznie dwukierunkową na wiązkę symetrycznie jednokierunkową za pomocą uderzenia dwupiętrowej szczeliny sprzęgającej. Geometria proponowanej anteny składa się z promieniującego prostokątnego falowodu (w środku) pionowo połączonego z dwoma falowodami z jednym otwartym końcem o identycznej szerokości na górze i pod sekcją promieniującą. Promieniujący, otwarty prostokątny falowód jest stymulowany przez sondę wraz z dopasowanym okrągłym dyskiem. Wszystkie parametry prezentowanej anteny są analizowane za pomocą symulatora mikrofal elektromagnetycznych. Najwyraźniej wytwarza symetryczną jednokierunkową wiązkę w paśmie częstotliwości strat powrotnych 15 dB w zakresie 2,4–2,5 GHz z maksymalnym wzmocnieniem 7,09 dBi. Eksperyment założono i przeprowadzono w celu weryfikacji symulacji. Oczywiście wyniki eksperymentalne są w miarę doskonale zgodne z wynikami symulacyjnymi.
2
Content available remote Design of a compact wideband circular monopole antenna for 5G applications
EN
A circular monopole antenna incorporated with notched slots and modified partial ground plane for 5G applications is demonstrated in this paper. The proposed antenna is fed by a 50 Ω tapered microstrip line, and printed on a FR4 substrate material with relative permittivity of 4.3 and height of 1.6 mm. All suitable parameters have been accomplished to attain the 10 dB return loss bandwidth over 2-6 GHz.This antenna produces a stable omnidirectional pattern with minimum and maximum gains of 2.04 dBi and 4.67 dBi, respectively over the interested band. In addition, the proposed design was fabricated and the prototype was verified to have comparable S-parameters and radiation patterns with that of the simulated results. Evidently, simulated results are reasonably in excellent agreement with the experimental results.
PL
Przedstawiono promieniową antenę z wbudowaną szczeliną I zmodyfikowaną płytką do zastosowań w sieciach 5G. Antena jest drukowana na podłożu FR4 o wysokości 1.6 mm. Antena charakteryzuje się wielokierunkowością przy paśmie ponad 2.4 GHZ. Przedstawiono wyniki badania anteny.
EN
An investigation of an ultra-wideband rectangular monopole with circular ring antenna for wireless communication systems is reported. The antenna is designed, simulated, invented, and tested experimentally. It operates over frequency range of 2.56-13 GHz with a return loss of 10 dB. The dimensions of designed antenna is 40 mm × 40 mm with an electrical size of 0.34λ× 0.34λ at 2.56 GHz frequency. It is fed by a 50-Ohm coplanar waveguide and printed on a single side FR-4 substrate with a relative permittivity of 4.3 and a thickness of 1.6 mm. This designed antenna exhibits bidirectional radiation patterns over the entire impedance bandwidth with more than 2.8 dB peak gain for the entire frequency range. The simulation results are reasonably in good agreement with the experimental results.
PL
Przedstawiono szerokopasmową antenę z pierścieniem do bezprzewodowej komunikacji. Antena była zaprojektowana, był wtkonany jej model I przedstawiono wyniki testów. Antena pracuje w paśmie 2.56 – 13 GHz, ze stratami 10 dB. Wymiary anteny to 40 × 40 mm.
EN
In this study, a design of high gain reflector antenna for point to point communications is reported. A probe-fed waveguide aperture with four-stacked-coupling aperture is employed to be a primary illuminated parabolic reflector antenna. By varying distance between the primary and secondary antennas, its gain can be raised. An EM simulator has been used in the process. It is found that this proposed antenna provides an excellent symmetrical sharp beam with a low side lobe level as well as low cross-polarization. In addition, this proposed antenna produces a high gain of 26.9 dBi with S11 < -15 dB from 0.88fc to 1.06fc. All simulation results are reported and discussed in the paper.
PL
Przedstawiono projekt anteny z reflektorem o dużym wzmocnieniu do komunikacji point to point. Zastosowano falowód z czterema sprzężeniami oraz reflektor paraboliczny. Przez zmianę odległości między antenami wzmocnienie może się zmieniać. Ten problem rozwiązuje symulacja.
EN
A circular monopole antenna with modified partial ground plane for ultra wideband (UWB) applications is investigated in this paper. The proposed antenna is fed by a 50 Ω tapered microstrip line, and printed on a FR4 substrate with relative permittivity of 4.3 and height of 1.6 mm. All optimal parameters have been achieved to accomplish S11 better than -10 dB with a nearly omnidirectional pattern and maximum gain of 3.83 dBi over 3.1-10.6 GHz. In addition, antenna prototype was fabricated and conducted experiment to verify the simulation. Apparently, simulated results are in very good agreement with the experimental results.
PL
W artykule przedstawiono badania szerokopasmowej anteny ze zmodyfikowaną konstrukcją. Osiągnięto wzmocnienie 3.83 dBi w paśmie 3.1 – 10.6 GHz. Porównano wyniki symulacji z badaniami wykonanego modelu.
EN
This paper presents a gain improvement of dual-band antenna for 2.45/5.5 GHz WLAN applications. The radiating element of the proposed antenna consists of a circular disc monopole with circular-slot laid on FR-4 substrate and backed by a partial ground plane. This partial ground plane is modified to improve its radiation performance. This proposed antenna operates over the frequencies of 2.4-2.485 GHz and 5.15- 5.825 GHz with nice radiation characteristics and magnitude of S11 better than -10 dB. An EM simulator has been used in the design and simulation. In addition, an experimental validation was set and measured to compare with the simulated results. All numerical results will be reported and discussed in the paper.
PL
W artykule opisano dwupasmową antenę do pasma2.45/5.5 GHz I sici WLAN. Antena składa się z okrągłego dysku i okrągłej szczeliny. Częściowo uziemione podłpoże poprawia właściuwości radiacyjne.
EN
This paper presents a design and measurement of symmetric bidirectional pattern antenna implemented by using a probe-fed open-ended rectangular waveguide (OERW) vertically attached with four-stacked-coupling-aperture (FSCA). For the OERW without FSCA, it provides asymmetric beam in forwards and backwards directions. With the effect of FSCA, that asymmetry is amended to be symmetry, and propagates the WLAN frequency band of 2.4–2.5 GHz with the return loss better than 10 dB, and maximum gain of 7.04 dBi. A prototype antenna was fabricated and measured. Obviously, the preliminary measured results are very reassuring, and reasonably in good agreement with simulation results.
PL
W artykule zaprezentowano projekt I badania symetrycznej, dwukierunkowej anteny wykorzystującej otwarty prostokątny falowód pionowo usytuowany z czterema sprzężonymi aperturami. Umożliwa ona asymetrię strumieni w przód i w tył. Antena obsługuje sieci WLAN o częstotliwości 2.4-2.5 GHz z maksymalnym wzmocnieniem 7.04 dB.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.