Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na wstępie niniejszego artykułu wykazano, że określane przez decydentów na różnych etapach rozwoju epidemii – wskaźniki obowiązującego tak zwanego dystansu społecznego są nieścisłe, nie uwzględniają w dostatecznym stopniu relacji przestrzennych, są niejasne w odbiorze społecznym, a także nie zawierają konkretnych rozwiązań praktycznych. W niniejszym opracowaniu podjęto zadanie nadania określeniu „dystans społeczny” cech ścisłych, definiowanych na bazie geometrii oraz podania rozwiązań w typowych przypadkach przestrzeni przebywania zbiorowości ludzkiej. Rozważono geometrię rozmieszczenia ludzi w różnych sytuacjach: zbiorowości stojącej w czasie koncertów lub uroczystości religijnych, ludzi siedzących w czasie posiłków w zbiorowych salach żywienia oraz uczestniczących w wykładach, widowiskach kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. W ostatniej wymienionej grupie przypadków, koncepcję budowy schematu rozmieszczenia ludzi musimy dostosować do istniejącej, arbitralnej siatki realnych miejsc sali wykładowej, sali teatralnej, kina lub stadionu. Artykuł zawiera praktyczne przykłady z komentarzami i oceną korzyści zarówno od strony zapewnienia bezpieczeństwa, jak również od strony efektywnego wykorzystania przestrzeni.
EN
At the beginning of this article, it was shown that the indicators of the current so-called social distance determined by decision-makers at various stages of the epidemic development are inaccurate, do not sufficiently take into account spatial relations, are unclear in public perception and do not contain specific practical solutions. Therefore, this study undertakes the task of giving the term „social distance” precise features, defined on the basis of geometry, and providing solutions in typical cases of the space of the human community. The geometry of the distribution of people in various situations of everyday life was considered: the community standing during concerts or religious ceremonies, sitting during meals in collective catering rooms and the community participating in lectures, cultural, entertainment or sports performances. In the latter group of tasks, the concept of building a people distribution scheme must be adapted to the existing, arbitrary grid of real places in a lecture hall, theater hall, cinema or stadium. The article contains some practical examples with comments and evaluation of benefits both in terms of ensuring safety and in terms of effective use of space.
2
Content available remote Służąc Polsce
3
Content available remote Inżynierski survival
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.