Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social factors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest wskazanie na nowe obszary badań i aplikacji logistyki miasta, związane ze zmieniającym się sposobem funkcjonowania współczesnych miast, jak również wskazanie tych wyłaniających się obszarów, których wcześniej nie przewidywano oraz przeprowadzenie rozważań na temat ich związków z koncepcją logistyki.
EN
The aim of this article is to point to new areas of research and application of city logistics related to the changing way of functioning of modern cities, as well as to indicate those emerging areas that were not previously foreseen and to reflect on their relationship with the concept of logistics.
2
Content available Biopsychospołeczne znaczenie hiperfagii
PL
Nadmierne łaknienie jest zaburzeniem charakteryzującym się gwałtownym pochłanianiem bardzo dużych ilości pożywienia oraz równoczesną niemożnością przerwania napadu żarłoczności. Wbrew obiegowym opiniom hiperfagia nie jest tożsama z bulimia nervosa. W hiperfagii nie występują działania kompensacyjne po napadzie głodu (np. wywoływanie wymiotów, nadmierne ćwiczenia fizyczne, zażywanie środków przeczyszczających). Piśmiennictwo alarmuje o zwiększającej się skali problemu nadmiernego jedzenia. Ze względu na te doniesienia postanowiono przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. Niniejsza praca stanowi przegląd piśmiennictwa odnoszącego się do biologicznych, psychologicznych oraz społecznych uwarunkowań hiperfagii.
EN
Excessive eating is a disorder characterized by the rapid consumption of large quantities of food and, at the same time, the inability to stop the attack of overeating. Contrary to popular belief hyperphagia is not identical to bulimia nervosa. In the course of hyperphagia there are no compensatory measures taken after the hunger attack (e.g. induced vomiting, excessive exercise, use of laxatives). Academic literature warns of the increasing scale of the problem of excessive eating. In response to these reports, it was decided to look more closely at this phenomenon. This paper is a review of the literature relating to the biological, psychological and social determinants of hyperphagia.
3
Content available remote Modern shopping malls in the USA and Europe - outline
EN
The shopping centers in the USA have undergone the process of evolution in accordance with the economic and social growth. The biggest impact on their emergence and further growth in the first part of the 20th century was exerted by the popularization of cars, changes in the density of urban and suburban populations, expansion of the commercial media (television, radio, glossy magazines) which facilitated access to wide public and different social groups and opportunities for creating needs, for advertising and developing brands. In comparison with the USA, shopping malls in Europe developed in relatively different conditions: density of population, more urbanized areas, characteristic compact settlements of towns and cities - all these factors imposed other architectural solutions on designers and investors. The first malls sprang up in France and England in the form of shopping passages and commercial streets with stands and stores covered by one roof at the end of the 18th century. Modern multi-spatial malls in North America and Europe do not much differ in terms of their spatial aspects. The differences stem from the cultural conditions and involve, in most cases, their specific functional program, but not the functioning manner. It should be emphasized that both in North America and in Europe, the impact of multi-spatial shopping malls on the surrounding space is increasing.
PL
Centra handlowo-usługowe w Stanach Zjednoczonych ewoluowały (i nadal ewoluują) adekwatnie do rozwoju gospodarczego i społecznego. Na powstanie i funkcjonowanie centrów handlowych na kontynencie północnoamerykańskim największy wpływ miało pojawienie się, a w przeciągu I połowy XX. wieku rozpowszechnienie nowego środka komunikacji - samochodu, zmiany koncentracji populacji mieszkańców miast i przedmieść, pojawienie się komercyjnych mediów (telewizji, radio, kolorowych magazynów), za pomocą których uzyskano dostęp do szerokich warstw społecznych i możliwość efektywnego kreowania potrzeb, reklama, a także powstanie marek produktów. Centra handlowo-usługowe współczesnej Europy powstawały, w stosunku do centrów w Stanach Zjednoczonych, w nieco innych warunkach; większa gęstość zaludnienia, wyższy stopień rozwoju urbanistycznego oraz charakterystyczna, gęsta zabudowa miast wymusiły na projektantach i inwestorach poszukiwanie innych rozwiązań architektonicznych. Pierwsze współczesne centra handlowe zaczęły powstawać we Francji i w Anglii w formie pasaży, czyli uliczek handlowych z kramami i sklepami, przekrytych zadaszeniem, już pod koniec XVIII wieku, natomiast nowoczesne wielkokubaturowe centra handlowo-usługowe Ameryki Północnej i Europy pod względem przestrzennym różnią się od siebie obecnie w stosunkowo niewielkim stopniu. Występujące pomiędzy nimi różnice związane są z uwarunkowaniami kulturowymi i dotyczą one przede wszystkim ich szczegółowego programu użytkowego, a w mniejszym stopniu sposobu funkcjonowania. Podkreślić należy, iż zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie, wpływ centrów handlowo-usługowych na otoczenie stale rośnie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.