Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PSpice program
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp i cel: W pracy przedstawiono opis i symulacje stanu nieustalonego w obwodzie elektrycznym szeregowym RLC. Pokazano zastosowanie metody równań różnicowych do rozwiązywania równania różniczkowego drugiego rzędu w programie MathCAD. Materiał i metody: W wyniku zastosowania metody równań różnicowych wskazano na możliwość przejścia od równań różniczkowych liniowych drugiego rzędu o stałych współczynnikach. Zastosowano metodę analityczno-numeryczną. W analizie numerycznej użyto program MathCAD. Wyniki: Otrzymano jednakowy kształt przebiegu krzywej prądu nieustalonego przy wyznaczaniu metodą równań różnicowych drugiego rzędu i równaniem różniczkowo-całkowym z wykorzystaniem przekształcenia odwrotnego Laplace’a. Ponadto otrzymane kształty prądów nieustalonych w rozpatrywanym obwodzie elektrycznym zweryfikowano w programie numerycznym PSpice Wniosek: Stosując zarówno metodę równań różnicowych i metodę przekształceń Laplace’a otrzymuje się jednakowe przebiegi prądu nieustalonego w funkcji czasu.
EN
Introduction and aim: Some description and simulation of the transient in RLC circuit have been presented in this paper. Also has been shown the application of the Laplace transform to solve the differential equation. Material and methods: By using the Laplace transformation to the option of the transition from linear differential equations of the second order with constant coefficients to the algebraic equations. The analytical and numerical methods have been used in the considerations. In numerical analysis, a reversed Laplace transform was applied by using the MathCAD program. Results: It has been obtained the same curve shape of the transient current at the determination by the second-order differential equation (classical solution) and the different-integral equation by using the inverse Laplace transform. In addition, the obtained shapes of transients in the considered electrical circuit were verified in the numerical program PSpice Conclusion: By applying both the Laplace transform method and the analytical method, the same transient currents are obtained as a function of time.
2
Content available Numerical analysis of parametric circuits
EN
The purpose of the paper is to present numerical calculations for circuits with switched capacitors and inductances. Computer simulations have been carried out for an exemplary circuit using PSpice software. Then the analysis has been performed for the circuit according to the numerical algorithm.
3
Content available remote Modelowanie pojemności tranzystorów GaAs oraz SiC MESFET w programie PSPICE
PL
W pracy przeprowadzono ocenę dokładności modeli pojemności tranzystora MESFET wbudowanych w programie PSPICE, poprzez porównanie wyników symulacji oraz dostępnych w literaturze przedmiotu wyników pomiarów tranzystorów MESFET, wykonanych z arsenku galu oraz węglika krzemu. Pokazano, że wbudowane modele pojemności rozważanego tranzystora nie zapewniają satysfakcjonującej dokładności. Ponadto, na przykładzie wybranego modelu zaproponowano jego modyfikacje, wpływające na poprawę zgodności wyników pomiarów i symulacji charakterystyk pojemnościowo-napięciowych.
EN
In this paper the capacitances of the MESFET models built-in in PSPICE are considered. The simulated and measured values of capacitances of GaAs-MESFET and SiC-MESFET are compared. Due to the observed discrepancies between the devices simulated and measured characteristics, modification of the drain-source capacitance of the Curtice model, improving its accuracy is proposed and tested.
4
Content available remote Modelling the changes of saturation voltages in high-power operational amplifiers
EN
A modification of the macromodel of operational amplifiers is proposed to icorporate a relationship between saturation voltages and output current. Such modification improves the macromodel accuracy over a wide range of load, power supply voltage and input signal amplitude variations. The modification consists in changing the EMF values of two autonomous sources in the initial macromodel and adding a resistor or a non-linear controlled source, its parameters having been derived from the relevant data sheets by applying the least squares method. A sample modification is shown for a macromodel of the OPA512 high-power operational amplifier, applicable in the PSpice program. Accuracy and applicability of the modified macromodel have been evaluated.
5
Content available remote Analytical approximation of minor hysteresis loops
EN
Analytical description of symmetrical hysteresis loops can be used for the approximate description of minor unsymmetrical loops, corresponding to additional small periodic changes of field intensity. The small loops in the shape of two parabolic arcs are based on the recoil lines, whose inclination depends on the slope of main magnetization curve at a given point. The results are close to experimental data and simulations in PSpice program.
PL
Analityczny opis symetrycznych pętli histerezy zastosowano do przybliżonego przedstawienia niesymetrycznych, cząstkowych pętli histerezy, odpowiadających dodatkowym, okresowym zmianom natężenia pola. Pętle dodatkowe w postaci dwu parabolicznych łuków są oparte na prostych powrotu, których nachylenie uzależniono od pochodnej podstawowej krzywej namagnesowania w danym punkcie. Wyniki obliczeń są bardzo zbliżone do danych doświadczalnych i symulacji uzyskanych za pomocą programu PSpice.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.