Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogranicznik prądu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ważnym zagadnieniem projektowania i eksploatacji sieci elektroenergetycznych jest zmniejszenie zagrożeń wywoływanych przez zwarcia wielkoprądowe. Zastosowanie urządzeń ograniczających ewentualne prądy zwarcia umożliwia obniżenie poziomu wymaganej wytrzymałości zwarciowej elementów systemu, zapewniając redukcję nakładów inwestycyjnych i remontowych. Obecnie coraz lepsze perspektywy zyskują urządzenia oparte na elementach nadprzewodzących.
2
Content available remote Bezstykowy hybrydowy ogranicznik prądów zwarciowych
PL
W artykule przedstawiono budowę bezstykowego hybrydowego ogranicznika prądów zwarciowych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych z uwzględnieniem zagadnienia jak najkrótszego wyłączania zwarcia poprzez odpowiedni dobór czasów sterowania tranzystorem IGBT.
EN
The article discusses the operation and main characteristics of contactless hybrid current limiter. The results from experiments which take into account the fastest short circuit removal by the IGBT’s on-time control was presented.
PL
Artykuł dotyczy udoskonalenia działa prototypu wyrzutni o oryginalnej konstrukcji, składającego się z modułu pneumatycznego, elektromagnetycznego modułu typu coilgun i elektromagnetycznego modułu typu railgun, nazwanej wyrzutnią hybrydową. Sprawdzono możliwość wykorzystania cewki z elektromagnetycznego cewkowego modułu napędowego dla potrzeb ograniczenia impulsu prądowego, powstającego w elektromagnetycznym szynowym module napędowym hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym. Ze względu na to, że podczas „wystrzału” źródło zasilania jest rozładowywane w sposób impulsowy, w obwodzie rozładowywania wyrzutni szynowej występuje udar prądu (rzędu setek kiloamperów). Udar ten stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia termicznego oraz mechanicznego wyrzutni szynowej. Dlatego też pokazano możliwości zastosowania ogranicznika zewnętrznego, jak również ogranicznika wewnętrznego dla celów ograniczenia prądu rozruchowego.
EN
The article deals with a prototype of a hybrid launcher consisting of a pneumatic module, on electromagnetic coilgun module and railgun module. Possibility of using coil from electromagnetic coil module was tested for purpose of limitation of current impulse. This impulse occurs in of the railgun launcher in hybrid electromagnetic launcher with pneumatic assist. Electromagnetic launcher discharges power source in an impulsive manner. It is reason of high value of the current flowing through the rails. It causes risk of damaging the railgun by thermal and mechanical effects. Because of that possibilities of applying external or internal limiter for inrush current limitation were shown.
4
Content available remote Nadprzewodniki w urządzeniach elektroenergetycznych
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze wspólnymi badaniami prowadzonymi pod kierunkiem Profesora Tadeusza Janowskiego w Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie we współpracy z Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii IPEIE, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej i w Centrum Doskonałości ASPPECT.
EN
Selected issues related to joint research conducted under the direction of Professor Tadeusz Janowski in the Laboratory of Superconducting Technology in Lublin in cooperation with the Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies and the Centre of Excellence ASPPECT have been presented.
5
Content available remote Metoda obrony przed efektem domina i blackoutem powodowanym przez efekt domina
PL
Przedmiotem artykułu jest nowa metoda obrony przed efektem domina, który w obecnym stanie techniki nieuchronnie prowadzi do blackoutu. Metoda obrony polega na rezygnacji z ochrony linii elektroenergetycznych przed przeciążeniem za pomocą wyłączników, a zamiast tego na zastosowaniu ochrony linii przed przeciążeniem za pomocą ograniczników prądu. Ogranicznik sugerowany do realizacji tej metody, może być instalowany do systemu elektroenergetycznego bez jakiegokolwiek wpływu na istniejący stan elementów systemu.
EN
A subject of the paper is a new method of power lines protection from cascade outages, which, at the present state of technology, lead inevitably to blackouts. The method of protection is based on a resignation of power lines protection from overloads with the used circuit breakers and instead of them an application of current limiters for power lines protection. The current limiter, which is suggested for a realization of this method, can be installed to a power system without any interference to the existing state of the elements of the power system.
7
Content available remote Numerical model of superconducting fault current limiter
EN
The paper presents numerical model (in FLUX2D) of resistive SFCL (Superconducting Fault Current Limiter) made using Bi-2212 bifilar coil (NEXANS) cooled by pool boiling cooling technique (liquid nitrogen 77 K). The USER SUBROUTINES of FLUX2D were used to define advanced temperature and current density relations of physical properties of calculated regions and thermal flux to liguid nitrogen.
PL
Przedstawiono model numeryczny (w FLUX2D) nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu rezystancyjnego. Ogranicznik ten w postaci cewki bifilarnej z nadprzewodnika Bi-2212 chłodzony jest techniką w kąpieli ciekłego azotu (77 K). Do zdefiniowania skomplikowanych zależności właściwości obszarów obliczeniowych i strumienia ciepła w funkcji temperatury i gęstości prądu wykorzystane zostały procedury użytkownika programy FLUX2D.
PL
Odkrycie w 1986 roku zjawiska nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego stworzyło możliwość budowy maszyn i urządzeń elektrycznych charakteryzujących się zerową opornością i pracujących w temperaturze ciekłego azotu. Podstawową trudnością było opanowanie technologii wykonywania przewodów z nadprzewodników wysokotemperaturowych, gdyż są to materiały ceramiczne, a więc charakteryzują się kruchością i brakiem podatności na obróbkę mechaniczną. W pracy omówiono rozwijane obecnie technologie wytwarzania przewodów na bazie nadprzewodników wysokotemperaturowych. Podano wymagania jakie powinny być spełnione, aby takie przewody zostały zastosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych. Sformułowano kryterium o charakterze techniczno-ekonomicznym pozwalające na ocenę zasadności budowy nadprzewodzących kabli przesyłowych energii elektrycznej. Omówiono ekologiczne aspekty zastosowania nadprzewodnictwa w energetyce.
EN
High temperature technology will make a substantial impact on the processes of electric power generation, transmission, distribution and use. The paper describes the technologies applicable to production of HTS flexible tapes and wires. The potential applications of HTS superconductivity in power engineering are discussed. The optimization criterion for HTS cables has been formulated. The ecological aspects of the technology use are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.