Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strefa ruchu uspokojonego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
30-lecie wprowadzenia na obszarze krakowskiego śródmieścia pierwszej w Polsce strefy uspokojenia ruchu wraz obowiązkiem wnoszenia opłat za parkowanie wydaje się być dobrą okazją do uporządkowania informacji dotyczących terytorialnego rozwoju strefy płatnego parkowania w latach 1988 – 2018. W artykule przytoczono historyczny kontekst wdrożenia systemu płatnego parkowania wraz ze strefą uspokojenia ruchu, chronologicznie uporządkowano kolejne rozszerzenia zasięgu strefy płatnego parkowania. Terytorium strefy w kolejnych etapach czasowych zaprezentowano na rysunkach z mapą śródmieścia Krakowa. Uzupełnieniem są ważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania strefy, jak np. bieżące wysokości stawek opłat za parkowanie, godziny obowiązywania strefy, czy też sposób wnoszenia obowiązującej opłaty.
EN
The 30th anniversary of implementation traffic calming zone in the area of Krakow's downtown, seems to be a good opportunity to structure information on the territorial development of the paid parking zone in the years 1988 - 2018. This article shows historical context of the implementation of the paid and traffic calming system. The subsequent extension of the paid parking zone has been chronologically arranged. The territory of the zone in subsequent time stages is presented in the drawings with the map of the city center of Krakow. This is complemented by selected important information about rules of the zone's operation, such as the current rates of parking fees, duration of the zone, or method of payment.
2
Content available remote Nawierzchnie drogowe w strefach ruchu uspokojonego
PL
Nawierzchnie drogowe są bardzo ważnym elementem publicznych przestrzeni miejskich i kształtowania stref ruchu uspokojonego. Obok swojej podstawowej funkcji ruchowej, w zależności od klasy ulicy i jej charakteru, mogą znacznie poprawić estetykę przestrzeni. Nawierzchnie w połączeniu z elementami małej architektury mają szczególne znaczenie w przestrzeni miejskiej. W przypadku odpowiedniego zastosowania elementów małej architektury i zieleni ulicznej dla wielu użytkowników nawierzchnia jest najłatwiej dostrzegalnym elementem wdrażanych rozwiązań.
EN
Road pavements are a very important element of public urban spaces and shaping traffic calming zones. In addition to its basic traffic function, depending on the street class and its character, they can significantly improve the aesthetics of space. The role of the pavement in combination with the elements of small architecture has a special meaning as it is “the floor” of street interiors. Appropriate development in the elements of small architecture and street greenery, causes that for many users the surface is the most easily visible element of the implemented solutions and has a synergistic effect on the perception by users.
PL
Jednym z działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zapewnienie fizycznej ochrony człowieka przed bezpośrednimi zagrożeniami, jakie wynikają z ruchu pojazdów po drogach. Prędkość pojazdów to jeden z głównych czynników, który związany jest z zagrożeniem wypadkami. Na czynnik ten można wpływać poprzez zastosowanie fizycznych środków uspokojenia ruchu drogowego. W poniższym opisie przedstawiono wyniki badań wpływu zastosowania fizycznych środków uspokojenia ruchu i wprowadzenia strefy ruchu uspokojonego na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Badania prędkości pojazdów wykonano na odcinku drogi wojewódzkiej nr 824 w Puławach, gdzie zastosowano fizyczne środki uspokojenia ruchu w postaci bram wjazdowych, wyniesionych powierzchni skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz zmiany przekroju poprzecznego z wykorzystaniem wybrukowanego pasa dzielącego.
EN
One of the aspects of road traffic safety is ensuring that pedestrians and cyclists are physically protected from motor-vehicle traffic. Motor-vehicles speed is one of the main causes of accidents. It can be influenced by using physical traffic calming measures. In the following description there are results of study examining the influence of traffic calming measures on pedestrians and cyclists safety. A study of motor-vehicles speed was 2155 conducted on regional road no 824 in Puławy. There are physical traffic calming measures applied such as entrance gates, cobbled road dividers and lifted pedestrian crossings and crossroads surface.
PL
Nadmierna prędkość pojazdów jest głównym czynnikiem sprawczym wypadków drogowych i w Polsce każdego roku kosztuje życie ponad 1.500 osób. Skutecznym sposobem na zapobiegnie wypadkom i obrażeniom pośród uczestników ruchu drogowego jest kompleksowe wprowadzanie uspokojenia ruchu. W ramach pilotażowego projektu "Miasteczko Holenderskie" w Puławach powstał innowacyjny obszar ruchu uspokojonego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zademonstrowanie zarządcom dróg bezpiecznych rozwiązań z zakresu inżynierii drogowej w miastach. Na przykładzie projektu "Miasteczko Holenderskie" opisano metodyczne podejście do planowania i wdrażania uspokojenia ruchu oraz przedstawiono najbardziej charakterystyczne rozwiązania inżynieryjne zastosowane w projekcie.
EN
Excessive vehicle speed is a major contributory factor in road crashes and each year claims over 1.500 lives in Poland. Traffic calming when implemented in a comprehensive manner is effective in preventing road traffic injuries in towns and villages. As part of the pilot Dutch Town Project in the city Puławy an innovative traffic calming area was created with the double aim of improving road safety and showcasing safe street engineering to road managers. Using the Dutch Town Project as an example the article describes methodical approach to planning and implementation of a traffic calming and presents the most typical measures applied in the scheme.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.