Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  disruption of production process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Kastomizacja jako czynnik ryzyka organizacyjnego
PL
Produkcja zindywidualizowanego wyrobu na życzenie jednostkowego klienta wiąże się nie tylko z problemem utrzymania ciągłości działalności systemu produkcyjnego, ale też ze szczególną organizacją procesu produkcyjnego. Może to spowodować zwiększenie ryzyka, którego skalę można ocenić, prowadząc analizę porównawczą. Autorzy ukazują zakłócenia wynikające w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa produkcyjnego o wysokim stopniu kastomizacji, a także przedstawiają wpływ na założone plany produkcyjne. W wyniku przeprowadzonych badań zaprezentowano kategorie zakłóceń raportowanych jako tzw. czasy nieplanowane, a także ich odsetek w kontekście działalności systemu produkcyjnego i potencjalne przyczyny.
EN
The production of an individualized product at the request of an individual customer is associated not only with maintaining the continuity of the production system, but also with the proper organization of the production process. The authors show the disturbances resulting from the production system of a manufacturing company with a high degree of customization, and also present the impact on the planned production plans. As a result of the research, the categories of disturbances reported as so-called unplanned times, as well as their percentage in the context of the production system’s operation and potential causes.
PL
Prowadzenie ścian z wysoką koncentracją wydobycia odbywa się w warunkach niepewności, co wymaga traktowania planowanego wydobycia jako wielkości oczekiwanej. Zakłócenia w prowadzeniu ścian z powodu technologicznych, technicznych czy organizacyjnych generują straty i są przyczyną wzrostu kosztów wydobycia. Najbardziej uciążliwe zagrożenia są spowodowane zakłóceniami technologicznymi, i tak naprawdę są one konsekwencją braku rozpoznania warunków prowadzenia eksploatacji. Problemy związane z oceną ryzyka, z akceptacją skutków tego ryzyka, z akceptacją skutków tego ryzyka stanowią przedmiot rozważań autora.
EN
Drivage of longwalls with high concentration of faces takes place under conditions of uncertainty, what requires to treat the planned output as the expected quantity. Disruptions in walls drivage because of technological, technical or organizational reasons cause loses and are the cause of mining cost increase. The most burdensome hazards are caused by technological disruptions and really they are a consequence of the lack of mining conditions recognition. The problems connected with evaluation of the hazard, with acceptance of this hazard results are the subject of the author.s considerations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.