Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LQ problem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper describes full-order observer for a two-mass electric drive with a flexible shaft. The following state variables: the load machine speed, load torque (disturbance) and torsional torque are estimated. Optimization of the observer is based on the LQ problem. The selection of Q matrix in a performance index is determined by observability condition for LQ problem. This approach leads to minimal nonzero elements in the weight matrix. The Bode diagrams for designed observers are shown and analyzed. The experimental results confirm the usefulness of presented method in the industrial applications.
PL
W większości przypadków do modelowania układów napędowych przyjmuje się pewne uproszczenia polegające na założeniu absolutnej sztywności połączeń pomiędzy silnikiem a maszyną roboczą. Wówczas mechaniczną część układu napędowego można traktować jako jedną masę zastępczą. Otrzymany model matematyczny układu 1-masowego może być dla pewnych zastosowań przemysłowych niewystarczająco dokładny. Ponadto, prędkość maszyny roboczej, moment obciążenia i moment skręcający jest trudno zmierzyć. Oznacza to konieczność odtworzenia tych sygnałów. W artykule opisano obserwatora pełnego rzędu dla napędu z połączeniem sprężystym. Następujące zmienne stanu: prędkość maszyny roboczej, moment obciążenia (zakłócenie) oraz moment skręcający są odtwarzane. Optymalizacja obserwatora jest oparta na problemie LQ. Wybór macierzy Q we wskaźniku jakości jest zrealizowany na podstawie macierzy obserwowalności. Charakterystyki Bodego prezentowanych obserwatorów zostały przedstawione i przeanalizowane. Wyniki eksperymentalne potwierdzają przydatność metody w zastosowaniach przemysłowych.
EN
In this paper an active multimodal beam vibration reduction via one actuator is considered. The optimal actuator distribution is analyzed with two methods: an exact mathematical principles and the LQ problem idea. It turned out that the same mathematical expressions are derived. Thus, these methods are equivalent.
PL
W artykule przedstawiono optymalizację parametryczną regulatora PI w przestrzeni stanu. W procesie optymalizacji wykorzystano konwersję transmitancyjnego matematycznego modelu do równania stanu i problem liniowo-kwadratowy (LQ). Omówiono reprezentację układu regulacji jako systemu jednopętlowego. Przedstawiono optymalizację dla napędu z silnikiem obcowzbudnym oraz dla napędu z silnikiem indukcyjnym (metoda DTC-SVM).
EN
In this paper the PI controller parametric optimization in state-space is presented. The conversion from transfer-function to statespace mathematical model and linear-quadratic (LQ) control problem is used in optimization process. Representation of the control system as one-loop system is discussed. Optimization for drive with separately excited DC motor and drive with induction motor (DTC-SVM method) is presented.
4
PL
Przedstawiono dyskretyzację problemu LQ. Omówiono zagadnienie obserwacji momentu obciążenia. Wykorzystano dualizm do przekształcenia zadania obserwacji do zadania sterowania. Zaproponowano strukturę obserwatora uniezależnioną od rodzaju silnika. Zamieszczono badania symulacyjne obserwatora przy różnych macierzach wag wskaźnika jakości. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych na stanowisku z 18kW silnikiem obcowzbudnym.
EN
LQ problem discretization is presented. The problem of load torque observation is discussed. Transformation form observation task to control task based on duality. Type motor independent observer structure is proposed. Simulation research for different matrices of performance index are inserted. Experimental results from laboratory position with 18kW separately excited motor are presented.
PL
Artykuł przedstawia sposób sterowania układem 2-masowym za pomocą dwóch metod: regulacji kaskadowej oraz proporcjonalno-całkowej LQ. Jest to układ regulacji o zmiennej strukturze. W pierwszej części artykułu omówiono oraz przeprowadzono symulacje komputerowe układu 2-masowego z regulacją kaskadową wykorzystującą dodatkowe sprzężenie zwrotne od różnicy prędkości silnika i obciążenia. Również omówiono oraz zasymulowano układ 2-masowy z regulacją LQ dla rozwiązania ciągłego. W drugiej części artykułu przedstawiono układ regulacji o zmiennej strukturze. Dokonano analizy przebiegów symulacyjnych zaproponowanego układu oraz zamieszczono wnioski końcowe.
EN
The paper concerns the control of the two-mass system. Proportional plus integral LQ method and the cascade control is considered. In last method the control signal is completed by additional feedback of angular speed. The variable structure control system is presented in the finał section of this paper, simułation results are included.
6
Content available remote Metody numeryczne rozwiązania problemu LQ dla napędu prądu stałego
PL
Przedstawiono model matematyczny napędu prądu stałego w jednostkach względnych. Omówiono problem liniowo-kwadratowy (LQ). Zaprezentowano numeryczne metody rozwiązania algebraicznego równania Riccatiego (ARE). Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla pięciu różnych macierzy wag wskaźnika jakości.
EN
Mathematical model of DC drive is presented. The drive model in per unit (p. u.) values is considered. Linear-quadratic (LQ) problem is discussed. Numerical methods in solution of the algebraic Riccati equation (ARE) is considered. The results of numerical computations for five different weight matrices of performance index is presented.
7
Content available remote The LQ controller synthesis problem: an operator case
EN
The aim of this paper is to provide a new, direct approach to the classical LQ problem with an infinite time horizon. In our approach, the LQ problem is formulated as a parametric optimization problem of a special type, and then analysed by the methods presented in our earlier papers (Grabowski, 1990; 1993). The results simplify the well-known theory presented in (Curtain and Pritchard, 1978, Sec. 4.4; Zabczyk, 1976).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.