Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  redukcja szumów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Nonlinear Nonlocal Algorithm for Video Filtering
EN
Video sequences are frequently contaminated by noise throughout the acquisition process, resulting in considerable degradation of video display quality. In this paper, we present a novel method of video filtering. The proposed filter is developed from an optimization problem in which a Bayesian term and a noisy video sequence prior distribution are combined. The method begins by segmenting the video sequence into space-time blocks and then substituting each noisy block by a weighted average of non-local neighbor blocks. Gradient-based weights are used to dynamically adjust the edge preservation and smoothness of the reference block. The obtained formulation enables nonlinear filtering and, hence, preserving key features such as edges and corners while using the intrinsic Bayesian filtering framework. Experiments on different video sequences with varying degrees of noise show that the proposed method performs better than state-of-the-art video filtering approaches.
2
Content available remote Konstrukcja elektrometru wibracyjnego z identyfikacją znaku ładunku
PL
Artykuł przedstawia nietypowe rozwiązanie elektrometru wibracyjnego z detekcją synchroniczną służącego do pomiaru napięć statycznych w zakresie od 2,5 V do 10 kV lub pól elektrycznych o natężeniu od 120V/m. Rezystancja wejściowa przyrządu jest ograniczona jedynie upływnością izolacji elektrody wejściowej. Skonstruowany elektrometr umożliwia identyfikację znaku ładunku elektrycznego bez skomplikowanych układów fotoelektrycznych śledzących fazę ruchu elektrody drgającej. Funkcji określania znaku często nie posiadają nawet elektrometry laboratoryjne, np. elektrometr z młynkiem polowym typu MFM 200A. Przyrząd jest odporny na zakłócenia o częstotliwości 50 Hz oraz wyższej, więc może być stosowany w warunkach przemysłowych. Miernik ma autonomiczne zasilanie z baterii 6 lub 9V.
EN
This paper presents an unusual solution of a vibrating electrometer with synchronous detection for measuring static voltages in the range from 2.5 V to 10 kV or electric fields having intensity from 120 V/m. The input resistance of the instrument is limited only by the leakage of the input electrode. The electrometer constructed by the author also allows identification of the electrical charge sign (a synchronous detector to reduce noise and recover the field sign (positive or negative) without complicated photovoltaic systems that track the phase of the vibrating electrode, e.g. electrometer with field mill type MFM 200A. The instrument is resistant to interference of 50 Hz or higher, so it can be used in industrial conditions. The meter has autonomous power from 6 or 9 V batteries.
EN
Measurement of the sound absorption coefficient using an impedance tube is prone to errors due to various reasons. Conventionally minimising the errors requires additional hardware or proper calibration of many components used for measurement. This paper proposes a new error correction mechanism using a filtering technique. A low cost impedance tube was designed, developed and its performance was compared with a commercially available high cost tube. The errors which arose during the measurement of the sound absorption coefficient were minimised using different types of filters (low pass, band pass, LMS filtering). The purpose of the filter is to eliminate unwanted signals or noise which occur during the processing of analogue signals in the experiment. The system proposed was tested using various porous and non-porous functional textile materials and the results validated. A significant reduction in error was obtained at all frequency ranges with digital filters.
PL
Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku za pomocą tuby impedancyjnej jest podatny na błędy. Konwencjonalne minimalizowanie błędów wymaga dodatkowego sprzętu lub odpowiedniej kalibracji wielu komponentów używanych do pomiaru. W artykule zaproponowano nowy mechanizm korekcji błędów za pomocą techniki filtrowania. Zaprojektowano i opracowano stosunkowo tani sposób wykonania nowego rodzaju tuby impedancyjnej i porównano jej działanie z dostępną na rynku tubą. Błędy, które powstały podczas pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku zostały zminimalizowane za pomocą różnych rodzajów filtrów (dolnoprzepustowym, środkowoprzepustowym, filtracyjnym LMS). Celem zastosowania filtra było wyeliminowanie niepożądanych sygnałów lub szumów, które występują podczas przetwarzania sygnałów analogowych podczas eksperymentów. Proponowany system został przetestowany przy zastosowaniu różnych porowatych i nieporowatych funkcjonalnych materiałów tekstylnych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że za pomocą filtrów cyfrowych można uzyskać znaczącą redukcję błędów we wszystkich zakresach częstotliwości.
EN
Precise detection of analyzed objects is crucial and the most important task in quantitative and qualitative image of the microstructure analysis. The most common image distortion is noise, artefacts and low contrast. In the paper, author on the example of poor quality image of the polyurethane-polystyren composite structure, obtained with the X-ray microtomograph, presented possible methods of noise reduction, contrast enhancement, and correction of detection errors on the binary image.
5
Content available remote Computational complexity and numerical optimization of adaptive Kuwahara filter
EN
Adaprive Kuwahara filter produces very interesting results and significantly improves the efficiency and performance of the original algorithmin the context of noise reduction without blurring the edges. This document contains the experimental and theoretical comparison of the computational complexity of the modified algorithm and the consideration of optimization methods.
PL
Mikrofalowy sygnał satelitarny dociera na Ziemię z umieszczonych na satelitach transponderów, znajdujących się w przypadku systemów geostacjonarnych w odległości ok. 35786 km od powierzchni Ziemi (gdy stacja naziemna znajduje się w punkcie podsatelitarnym) do ok. 41679 km (gdy stacja naziemna znajduje się w strefie podbiegunowej). Tak usytuowane satelity są praktycznie nieruchome względem Ziemi, a w związku z tym sygnał transmitowany za ich pośrednictwem można odbierać z użyciem nieruchomych, zorientowanych na stałe anten. Wpływa to na znaczną redukcję kosztów budowy systemu. Ponieważ usytuowanie satelity w stosunku do Ziemi jest stabilizowane, powszechnie korzysta się z umieszczonych na satelitach kierunkowych anten o dużym zysku energetycznym, który pozwala zrekompensować straty wynikające z dużej odległości satelity od stacji naziemnej. Kierunek ustawienia anteny odbiorczej (azymut) zależy od położenia satelity oraz współrzędnych geograficznych miejsca odbioru. Te same parametry decydują o ustawieniu anteny w pionie (elewacja). Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu niedokładności ustawienia anteny na moc fali nośnej na wyjściu konwertera LNB oraz współczynnik przydatności systemu G/T w warunkach czystego nieba, jak również podczas opadów deszczu.
EN
One of the parameters to characterize the properties of the antenna is the antenna mispointing. This article aims to analyze the impact of antenna mispointing on the quality of reception of satellite signals in rainy and non-rainy weather. Of interest is the maximum antenna deflection expected due to wind loading and the methods that may be employed to keep it below a value that would cause the antenna mispointing (except in rare instances). In practice we can use a noise floor detector which is coupled to a received radio communications link signal or the predicted and modelled data obtained from the laboratory station in accordance with ITU-R recommendations. The exact values of elevation angles and azimuth can be calculated from appropriate concepts or by using specific software.
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczną tendencję do szybkiego spadku współczynnika szumów NF (ang. Noise Figure) produkowanych konwerterów LNB. Standardowe konwertery zintegrowane oraz konwertery z falowodem stosowane w polaryzatorach i feedhornach posiadają współczynniki szumów o wartości nieprzekraczającej 1,2-1,3 dB. Na rynku dostępne są również konwertery o znacznie niższym współczynniku szumów 0,5-0,6 dB. Warto podkreślić, że niekorzystne warunki pogodowe przekładają się na jakość odbioru sygnałów satelitarnych, zatem w celu minimalizacji ryzyka przerw w transmisji sygnałów istnieje potrzeba skutecznej redukcji szumów konwertera LNB. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu szumów konwertera LNB w zakresie od 0,3 dB do 1 dB na jakość odbioru sygnału satelitarnego w oparciu o modelowane dane ze stanowiska laboratoryjnego. Otrzymane w ten sposób wyniki można z powodzeniem wykorzystać do szczegółowej analizy budżetu łączy satelitarnych, dzięki czemu przy założonym współczynniku szumów konwertera LNB możliwe staje się określenie wpływu innych parametrów (np. ustawienia anteny, strat całkowitych w łączu, apertury anteny, sprawności anteny) na parametry jakościowe odbiorczych sygnałów satelitarnych.
EN
One of the parameters to characterize the properties of the antenna is noise figure. The noise figure of LNBs is a measurement of how sensitive the LNB is or how much noise the LNB will add to the signal you may be intending to receive. In recent years we can observe a dynamic tendency to fast decrease of the noise figure of LNBs. Standard converters and waveguide converters used in polarizers and feedhorns have noise ratios of no more than 1.2-1.3 dB. Nowadays the converters with much lower noise figure about 0.5-0.6 dB, are also available on the market. The purpose of this article is to analyze the impact of noise figure of LNBs on the reception of satellite signals on the basis of modelled data from the laboratory station.
EN
The article presents selected objective and subjective methods to assess the quality of voice services in telephone communication. The authors described the impact of the line and acoustic echo phenomena and ambient noise on the functions of telephone communication systems with respect to the speakerphone mode. Additionally, they discussed the possibilities to apply digital technology to improve the quality of voice services in telephone communication and alarm systems.
PL
Przedstawiono wybrane metody oceny jakości usług głosowych w telefonii z uwzględnieniem metod subiektywnych i obiektywnych. Opisano wpływ zjawiska echa akustycznego i liniowego oraz hałasu otoczenia na funkcjonowanie systemów łączności telefonicznej z uwzględnieniem trybu głośnomówiącego. Omówiono możliwości zastosowania techniki cyfrowej dla poprawy jakości usług głosowych w kopalnianych systemach łączności telefonicznej i alarmowej.
EN
The presented investigations are continuation of earlier researches performed in the Institute of Turbomachinery (Lodz University of Technology, Poland). The main aim of this paper is to investigate the acoustics properties of the chosen configuration of a flow set–up consisting of two coaxial counter–rotating rotors. Description and analysis of measurements are presented. As a consequence, conclusions about possibility of noise reduction of such a system are presented. According to the EU Directives, the main areas of application are multi–purpose helicopters with two coaxial counter–rotating rotors, drones and future passenger–aircrafts with next–generation aeroengines.
10
Content available Tempo 30 – Noise Reduction and Synergy Effects
EN
This article describes a noise reduction method applied in the German-speaking realm in Europe, the so-called Tempo 30 (T30) restriction that limits vehicular speed to 30 km per hour, and differentiates between T30 arrangements and T30 Zones in Germany. Further, it analyses the expected levels of noise reduction, possible improvements in air quality, decrease in accident casualties, and levels of citizen acceptance and awareness of T30 regulation. It does so based on data from literature research and face-to-face interviews with Berlin residents. Further, it looks at the discussion for and against T30 and discusses the possible transfer of T30 policies and practices beyond the German speaking area, in particular to Bulgaria.
11
EN
The complexity of noise mapping and action planning, the free interpretation of Article 8.7. (Action plans – Public Participation) and Article 9.2. (Information to the Public – Information about Noise Action Plans) of the Directive 2002/49/EC Environmental Noise Directive (END), the lack of a statement about public participation within the achievement of END tasks, and difficulties with the general public’s understanding of the noise maps and action plans requires a discussion about the willingness and opportunities of citizens to provide additional information and feedback about noise issues to the city authorities; as well as about their participation in the establishment of noise action plans. The aim of this paper is to find out the level of citizens’ participation motivation within the noise action planning. The research goals are achieved through the organization and conduct of face-to-face interviews to study the readiness of citizens to participate online in surveys about noise, to use smart phone applications in order to measure noise pollution, and to provide the results to city authorities. The results are compared with similar participation level studies of earlier online discussions about noise. The report concludes with a proposal for optimization of public participation, via a horizontal participation model, in the noise action planning.
12
Content available remote Applications of Savitzky-Golay Filter for Seismic Random Noise Reduction
EN
This article utilizes Savitzky–Golay (SG) filter to eliminate seismic random noise. This is a novel method for seismic random noise reduction in which SG filter adopts piecewise weighted polynomial via leastsquares estimation. Therefore, effective smoothing is achieved in extracting the original signal from noise environment while retaining the shape of the signal as close as possible to the original one. Although there are lots of classical methods such as Wiener filtering and wavelet denoising applied to eliminate seismic random noise, the SG filter outperforms them in approximating the true signal. SG filter will obtain a good tradeoff in waveform smoothing and valid signal preservation under suitable conditions. These are the appropriate window size and the polynomial degree. Through examples from synthetic seismic signals and field seismic data, we demonstrate the good performance of SG filter by comparing it with the Wiener filtering and wavelet denoising methods.
EN
Traffic is the most widespread source of environmental noise. Railway noise has become increasingly common in urban areas in the past few decades. Therefore environmental requirements for railway operations regarding noise are becoming very strict and will become even tighter in future. In the present paper we present actual track-based field test performed on Slovenian Railways. The significant noise reduction (up to 30dBA) was achieved by the application of CHFC material on the rail using CL-E1 top anti noise system.
DE
Der Verkehr ist die am weitesten verbreitete Quelle von Umgebungslärm. Eisenbahnlärm nahm in den letzten Jahrzehnten in städtischen Gebieten immer mehr zu. Aus diesem Grund wurden die Umweltanforderungen für den Bahnverkehr bezüglich des Lärms immer strenger und werden in der Zukunft noch höher. In der vorliegenden Arbeit stellen wir den tatsächlichen Track-basierten Feldversuch auf der Slowenischen Bahn dar. Die deutliche Lärmreduzierung (bis 30 dBA)wurde durch die Anwendung von CHFC-Material auf der Schiene mithilfe des Cl-E1 Antirauschsystems erreicht.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie wybranych metod redukcji zakłóceń w radioizotopowych pomiarach przepływu dwufazowego ciecz-cząstki stałe w rurociągach. Zaproponowane metody filtracji funkcji korelacji wzajemnej wykorzystują dyskretną transformatę falkową oraz jądrowy estymator Nadaraya-Watsona. Otrzymane wyniki estymacji czasu opóźnienia i prędkości cząstek stałych charakteryzują się mniejszymi niepewnościami niż w przypadku klasycznej filtracji cyfrowej.
EN
The paper presents application of selected methods for noise reducing in the radioisotope measurements of liquid-solid particles flow in a pipeline. The proposed methods for smoothing of the cross-correlation function use discrete wavelet transform, and Nadaraya-Watson kernel estimator. Obtained results of time delay and velocity of the solid phase estimation have lower uncertainties in comparison with a conventional digital filtering.
PL
W artykule przedstawiono algorytm redukcji szumów w nagraniach dźwięku, wykorzystujący podział sygnału dźwiękowego na składowe harmoniczne i stochastyczne. Tego rodzaju podział sygnału na składowe pozwala na obniżenie poziomu szumów w nagraniu przy ograniczeniu występowania zjawiska znanego jako musical noise. Proponowany algorytm został przetestowany przy użyciu kilku sygnałów, w tym fragmentu rzeczywistego nagrania zapisanego na nośniku magnetycznym. Przedstawione zostały wyniki testów oraz zarysowane zostały kierunki dalszych badań.
EN
This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.
PL
W artykule opisano autorski algorytm usuwania szumu typu pieprz i sól, który porównano z wybranymi, opisanymi w literaturze metodami filtracji zobrazowań radarowych. Zaprezentowano materiał porównawczy ilustrujący efekty przetwarzania.
EN
The paper describes an algorithm for removing salt and pepper noise. It is compared with the different filtration methods of radar imagery described in the literature. Reference material illustrating processing effects, are presented.
EN
Monitoring the concentration of radon gas is an established method for geophysical analyses and research, particularly in earthquake studies. A continuous radon monitoring station was implemented in Jooshan hotspring, Kerman province, south east Iran. The location was carefully chosen as a widely reported earthquake-prone zone. A common issue during monitoring of radon gas concentration is the possibility of noise disturbance by different environmental and instrumental parameters. A systematic mathematical analysis aiming at reducing such noises from data is reported here; for the first time, the Kalman filter (KF) has been used for radon gas concentration monitoring. The filtering is incorporated based on several seismic parameters of the area under study. A novel anomaly defined as “radon concentration spike crossing” is also introduced and successfully used in the study. Furthermore, for the first time, a mathematical pattern of a relationship between the radius of potential precursory phenomena and the distance between epicenter and the monitoring station is reported and statistically analyzed.
18
Content available remote The bionic approach in noise reduction of the fluid machinery
EN
At the present time minimization of the noise emission is an important issue. The most difficult is reducing source noise, but this is an important issue and must be considered in the design of future devices. Bionics is a novel approach to developing designs and products by taking inspiration from nature. Our studies about the aerodynamic noise of blades are inspired by owls. In this study the aeroacoustical parameters of wings the different species of owls were connect with their geometrical parameters. Thanks to this will be possible to design the “acoustically friendly” blade of fan.
EN
We present a balun LNA with noise and distortion cancellation using double feedforward. A common-gate and a common-source stage are combined, and their resistive loads are replaced by transistors biased close to saturation to allows low supply voltage, without gain degradation. The proposed feedforward boosts the LNA gain and reduces the noise figure (NF). Simulation results with a 130 nm CMOS technology show that the gain is up to 24 dB and the NF is below 3.2 dB. The total power dissipation is 2.25 mW, leading to an FoM of 6.4 mW-1 with 0.6 V supply.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania dyskretnej transformaty falkowej w przetwarzaniu sygnału ciśnienia zarejestrowanego w komorze spalania silnika. W szczególności skupiono uwagę na opisaniu techniki przycinania falkowego, którą można wykorzystać w celu redukcji szumów pomiarowych. W analizie wykorzystano sygnał o znanych parametrach energii oraz określonej amplitudzie wysokoczęstotliwościowych oscylacji ciśnienia charakterystycznej dla zjawiska stuku w silniku. Oceniono zmianę tych parametrów w zależności od rodzaju falki, którą wykorzystano w celu redukcji szumów pomiarowych.
EN
Paper presents the discrete wavelet transform in processing of pressure signal recorded in engine combustion chamber. In particular the wavelet shrinking technique was described for reducing of signal noise. In showed analysis the signal with known parameters of energy and maximum amplitude of knock oscillation was used. Variations of these parameters in relation to selected wave used in present analysis were also discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.