Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  controller design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The linear parameter varying (LPV) approach has proved to be suitable for controlling many non-linear systems. However, for those which are highly non-linear and complex, the number of scheduling variables increases rapidly. This fact makes the LPV controller implementation not feasible for many real systems due to memory constraints and computational burden. This paper considers the problem of reducing the total number of LPV controller gains by determining a heuristic methodology that combines two vertices of a polytopic LPV model such that the same gain can be used in both vertices. The proposed algorithm, based on the use of the Gershgorin circles, provides a combinability ranking for the different vertex pairs, which helps in solving the reduction problem in fewer attempts. Simulation examples are provided in order to illustrate the main characteristics of the proposed approach.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia związane z projektowaniem sterownika mikroprocesorowego dedykowanego do obsługi modułowego dwukierunkowego przekształtnika prądu stałego z izolacją galwaniczną w postaci podwójnych mostków aktywnych (DAB). W zależności od potrzeb, układ ten może pracować w konfiguracji równoległej lub szeregowo-równoległej zapewniając jednocześnie większą niezawodność, dzięki możliwości pracy z redundancją n+1. Realizacja pełnej funkcjonalności tego przekształtnika wymaga dużej liczby sygnałów cyfrowych i odpowiedniej mocy obliczeniowej, dlatego do jego obsługi opracowano sterownik w układzie programowalnym (FPGA). W rezultacie uzyskano bardzo ciekawe możliwości kontrolera, nieosiągalne w klasycznych układach mikroprocesorowych.
EN
In this paper a design process of digital controller dedicated to bidirectional modular DC//DC converter with galvanic isolation with dual active bridge (DAB) was presented. Depending of the application, proposed system may work as parallel (IPOP) or series-parallel (ISOP) configuration and provide higher reliability – thanks to redundancy n+1. Realization of all features of this converter needs the large number of control signals and a huge performance, therefore digital controller was implemented in programmable logic array (FPGA). Finally, a very good performance of the controller was obtained, which was unable to reach by other microcontrollers.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania stabilizatorów systemowych urządzeń FACTS. Dyskusja została skoncentrowana wokół wyboru struktury, transmitancji stabilizatora systemowego urządzenia FACTS. Ponadto zawarto analizę dotyczącą wskaźników jakości wykorzystywanych w procesie optymalizacji parametrów stabilizatora systemowego. Analiza została wzbogacona poprzez wyniki badań symulacyjnych wybranych wskaźników jakości regulacji dla prostego układu testowego generator sieć sztywna.
EN
The selected problems of FACTS-based stabilizer design are presented in this paper. The discussion is focused around the choice of structure and transfer function of the robust stabilizing controller. Practical tips for the selection of stabilizer transfer function type are provided. An analysis concerning performance index used in process parameter optimization is also presented. The analysis is extended by performing a few additional tests using selected performance indices on a simple generator - infinite bus model, the results of which are included in this paper.
EN
In this paper, the design of sensorless induction motor speed controller using the concept of multirate output feedback discrete-time sliding mode control technique is proposed. The nonlinear model of the motor is linearized at its operating point and the multirate output feedback discrete time sliding mode control using output samples is designed and the same is applied to nonlinear model of the motor at its operating (equilibrium) point. This method does not require the complete states of the system for feedback and is easily implementable.
PL
Przedstawiono dwa sposoby projektowania regulatora PID dla procesów aperiodycznych z opóźnieniem, istotnie różne - regulatora odpornego, gwarantującego w oparciu o kryterium Nyquista stabilność w obecności ograniczonych perturbacji nieznanego obiektu, przy znanym modelu nominalnym, oraz regulatora gwarantującego założone przeregulowanie, przy aproksymacji obiektu zastepczymi transmitancjami inercji I i II rzędu z opóźnieniem. Przedstawiono też przybliżony sposób identyfikacji tych aproksymacji. Metody mogą być także wykorzystane w regulatorach samonastrajających PID.
EN
Two approximate methods for design of PID controllers for aperiodic processes with time delay are presented. The first method is based on the Nyquist stability criterion, and yields a robust controller that ensures system stability in the presence of constrained perturbations experienced by the unknown process with the known nominal model. The second method yields a controller that ensures a specified overshoot while the controlled process is approximated by first and second order time lags with time delay. An approximate method for identification of these models is also presented. The methods considered are also suitable for being used for self-tuning of PID controllers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.