Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Norwegia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W ciągu ostatnich 30 lat Chińska Republika Ludowa (ChRL) wdrożyła największy na świecie program projektowania i budowy dróg i mostów. Skoncentrował się on głównie w trzech strategicznych regionach kraju, w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy, środkowym i dolnym biegu Rzeki Perłowej oraz w deltach obu tych rzek. Nowe konstrukcje stały się ważnymi kanałami ekspansji ekonomicznej i społeczno-technologicznego rozwoju tych regionów.
3
Content available remote Norweski rekord tunelowy
PL
Ma 14,4 km, osiąga maksymalną głębokość 292 m i jest najdłuższym i najgłębiej położonym drogowym tunelem podmorskim na świecie. To norweski Ryfylketunnel łączący Hundvag z miejscowością Solbakk, fragment 19,5-kilometrowej drogi Ryfast.
PL
Norwegia ze względu na swoje położenie geograficzne, była, jest i będzie ważnym komponentem systemu bezpieczeństwa państw NATO. Jej bezpośrednie graniczenie ze Związkiem Radzieckim (obecnie Rosją) na przestrzeni ponad 170 km, wpływało i wpływa na to, ze rejon ten postrzegany był i jest, jako newralgiczny. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy doszło do podziału Europy i świata na dwa ugrupowania polityczno-militarne, rozpoczął się dynamiczny proces zbrojeń konwencjonalnych i jądrowych, a tym samym świat zmierzał do konfliktu zbrojnego i zagłady cywilizacji. Dziś już wiemy, że zimna wojna, nie przekształciła się w wojnę gorącą. Ten rejon, północnoeuropejski miał szczególne znaczenie. Dawał on możliwość radzieckiej flocie atomowej wyjścia na Ocean Atlantycki i dokonanie uderzenia jądrowego na USA i Kanadę. Chcą nie dopuścić do takiej sytuacji, stworzono Północnoatlantycki TDW, a w jego skład wchodziły min. norweskie siły morskie. Celem artykułu jest przybliżenie tej problematyki.
5
Content available remote Wyeliminowanie rysunków z projektu rozbudowy drogi ekspresowej w Norwegii
PL
W Norwegii, przy udziale polskiego biura projektowego, powstaje droga ekspresowa zaprojektowana oraz realizowana na podstawie modelu cyfrowego. W projekcie zrezygnowano z tradycyjnej dokumentacji papierowej i zredukowano liczbę rysunków do kilku sztuk zapisanych w chmurze internetowej. Zastosowano modelowanie parametryczne pozwalające uzyskać skomplikowaną geometrię obiektu. Usprawniono komunikację i koordynację wielobranżową dzięki autorskiej platformie wymiany danych. Wdrożono technologię BIM na budowie, rezygnując z list materiałowych oraz rysunków zbrojeniowych. W artykule opisano cykl projektowy jednej z czterdziestu konstrukcji mostowych na drodze ekspresowej E6, prezentując po kolei wszystkie jego etapy.
EN
In Norway, with the participation of the Polish design office, an expressway is designed and built based exclusively on digital models. Revolutionary approach was applied, bypassing traditional paper documentation and limiting the number of drawings and documents to only a few files stored in the cloud. Parametric modeling was used to obtain complicated geometry. Communication and coordination were improved thanks to the proprietary data exchange platform. BIM technology was implemented at the construction site, eliminating material lists and reinforcement drawings. This article describes the design cycle of one of the forty bridge constructions on the E6 expressway, presenting all stages step by step.
PL
W artykule przybliżono filozofię BIM i przeanalizowano rynek skandynawski na przykładzie Norwegii pod kątem poziomu wykorzystania technologii i cyfryzacji w budownictwie infrastrukturalnym, a także dokonano podsumowania rynku polskiego w tej dziedzinie.
8
Content available Elektryczne promy morskie na przykładzie Norwegii
PL
Norwegia jest światowym liderem wdrażania rozwiązań z zakresu e-mobilności (elektromobilności). W 2018 roku odbyła się ekspedycja naukowa projektu ELMAR w norweskich fiordach, podczas której zwizytowano wybrane promy pasażerskie oraz pasażersko-samochodowe. Zebrane przez autorów doświadczenia zostały przedstawione w artykule.
EN
When it comes to the implementation of e-mobility (electro-mobility) solutions, Norway is a world leader. The scientific expedition to the Norwegian fjords, organised as part of the ELMAR project in 2018, created an opportunity to visit selected passenger ferries and car and passenger ferries. The experience gained by the authors during that visit is presented in this article.
PL
Artykuł podejmuje problem miejsca i roli koncepcji zrównoważonego rozwoju w programach norweskich partii politycznych. Norwegia wydaje się szczególnie interesującym przypadkiem badań z racji wpływu, jaki Gro Harlem Brundtland, wieloletnia premier i przewodnicząca Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, odegrała w promocji zrównoważonego rozwoju w kraju i zagranicą. Autorka skupi się przede wszystkim na analizie deklaracji złożonych w partyjnych programach w wyborach parlamentarnych w 2013 r. oraz uwzględni praktykę kolejnych rządów: Partii Pracy (2005-2013) oraz Partii Konserwatywnej (2013-2017).
EN
The article addresses the problem of the place and role of the concept of sustainable development in the programmes of the Norwegian political parties. Norway seems to be a particularly interesting case study because of the impact of Gro Harlem Brundtland, Norwegian Prime Minister and Chair of the World Commission on Environment and Development, has played in the promotion of sustainable development in the country and abroad. The author will focus mainly on the analysis of the declarations made in the party programmes in the parliamentary elections in 2013 and include the practice of successive governments: Labour Party (2005-2013) and the Conservative Party (2013-2017).
10
Content available Aquifer thermal energy storage (ATES)
EN
Aquifer Thermal Energy Storage uses aquifers as the storage of heat or cold. Thermal energy is transferred by extracting groundwater from the aquifer. ATES is the most economic and energy efficient alternative of the Underground Thermal Energy Storage (UTES) applications. The paper gives a review of ATES systems and examples and recommendations suitable for Poland.
PL
Metoda ATES polega na magazynowaniu ciepła lub chłodu w podziemnych zbiornikach wodnych. Energia cieplna jest następnie odzyskiwana podczas eksploatowania wody z takich zbiorników. Pod względem ekonomicznym i energetycznym ATES jest najbardziej efektywną metodą podziemnego magazynowania energii cieplnej (ang. UTES – Underground Thermal Energy Storage). Artykuł zawiera przegląd systemów ATES, przykłady i rekomendacje przydatne dla Polski.
PL
W niniejszym artykule postanowiono ocenić oprogramowanie stosowane do projektowania dróg w Norwegii i porównać je do polskich warunków. Wszelkie informacje i materiały zostały zamieszczone na podstawie wieloletniego doświadczenia jednej z największych firm projektowych w Norwegii – Multiconsult.
PL
Jak wiadomo, każdy z krajów ma swoją, zazwyczaj niepowtarzalną, specyfikę projektowania dróg. Poniższy artykuł dotyczy tworzenia projektów drogowych w Norwegii. Omówiony został zakres zagadnień od ogólnej charakterystyki pracy, przez software, aż po dostarczaną dokumentację. Całość została napisana na podstawie doświadczenia polskiego Design Center, norweskiej firmy Multiconsult.
PL
Gdy warunki geologiczne są zmienne, a siatka sondowań czy odwiertów badawczych stosunkowo rzadka, zdarza się, że trzeba korygować zaprojektowane rozwiązanie w zależności od rzeczywistych warunków gruntowych poprzez tzw. aktywne projektowanie. Tak też było na budowie w Norwegii, gdzie wdrożono nieprzewidziane wcześniej działania.
EN
Follo Line Project is one of the greatest currently conducted infrastructural project in Norway; its investor is a state-owned company responsible for the national railway infrastructure, Jernbaneverket. This undertaking includes building 22 kilometres of a new railway tracks between Oslo and Ski - the line will go through the tunnel for 20 kilometres out of 22. The author presents the project, analysing the necessary geotechnical works.
14
Content available Budynek na plusie
EN
The aim of the study is to investigate trends in selected hydroclimatic indices using novel and conventional tools, for future climate projections in the twenty-first century. Selected quasi-natural Norwegian and Polish catchments are used as a case study. The projected flows are provided by GR4J rainfall-runoff conceptual model, coupled with an ensemble of climate model projections from EURO-CORDEX initiative. The trends are analysed using conventional Mann–Kendall and modified Mann–Kendall statistical approaches, a time–frequency approach based on discrete wavelet transform (DWT) and the dynamic harmonic regression (DHR) method. Of all methods applied the DHR gives the most conservative trend estimates. Trends depend on the specific hydroclimatic character and flow regime of the catchment. The results confirmed that in catchments with a rainfall-driven flood regime, an increase in the amount of precipitation is followed by increased flows, with strong seasonal changes, whereas, in catchments with a snow-driven flood regime, despite an increase of mean annual flow, decrease in annual maximum flow is observed. Generally, positive trend is the most dominant in all catchments studied and the methods were consistent in detection of trend except in seasonal trend test.
EN
A decrease of flood damages in the future requires not only adaptation to flood caused by present day climate, but also climate change effects on floods should be taken into account. The paper illustrates the need to take into account changing climate conditions in flood adaptation strategies and to apply in practice the concept of integrated water resource management (IWRM). IWRM is based on a number of policy instruments, economic instruments, political signals, and also, on the effects of climate change on floods and collaboration across national, regional and local administrative units. The guidelines for a country adaptation to floods in a changing climate are outlined. A comparison of the adaptive capacities in Poland and Norway is used to illustrate the need for the implementation of proposed guidelines to assure flood risk management under climate change in a sustainable way.
17
Content available PORR buduje tunele w Norwegii
PL
Spółka PORR Nordic Construction Norge (PNC Norge) uzyskała od Nordland Fylkeskommune / Statens Vegvesen zlecenie na budowę 5,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 17 w gminie Nordland. Trasa ma przebiegać przez dwa tunele. Wartość kontraktu opiewa na ok. 340 mln koron norweskich (ok. 36,3 mln €).
18
Content available Norweski sukces polskich inżynierów
PL
PORR Polska Infrastructure SA finalizuje jeden ze swoich czterech prestiżowych projektów w Norwegii. 24 października 2015 r. został oficjalnie otwarty 19-przęsłowy most Tresfjord nad Morzem Norweskim. Inwestycja była realizowana wspólnie ze spółką Implenia.
EN
PORR Polska Infrastructure SA is currently completing one of its three prestigious projects in Norway. On 24 October 2015, the 19-span Tresfjord bridge over the Norwegian Sea was officially opened. This project was developed together with Implenia.
Mosty
|
2016
|
nr 6
22--23
PL
Polscy inżynierowie mogą pochwalić się nie tylko znakomitymi realizacjami mostowymi na terenach naszego kraju, ale także za granicą. Realizowane przez firmę PORR Polska Infrastructure obiekty mostowe w Norwegii są tego idealnym przykładem.
PL
Jednym z kluczowych elementów kolejnych strategii biznesowych Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) jest rozszerzenie działalności poszukiwawczo-wydobywczej firmy poza granice Polski. Uzyskanie dostępu do złóż zagranicznych pozwala na rozbudowę potencjału własnych zasobów oraz wyjście spółek GK na rynki zagraniczne. Artykuł szczegółowo omawia zakres prac prowadzonych przez specjalistów PGNiG SA na koncesjach za granicą oraz przybliża zagadnienia związane z geologią poszczególnych regionów. Przykładem wspomnianej aktywności jest działalność PGNiG Upstream International na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka eksploatuje tam złoża ropne i ropno-gazowe (Skarv, Morvin, Vale i Vilje, a niebawem również Gina Krog i Snadd), prowadzi także prace poszukiwawcze w sąsiedztwie eksploatowanych złóż oraz w rejonach słabiej rozpoznanych geologicznie. Innym przejawem aktywności firmy jest jej działalność w Danii (Południowa Jutlandia) i Niemczech (Południowa Bran-denburgia), gdzie poszukiwania skupiają się na, dobrze znanym polskim geologom, poziomie zbiornikowym dolomitu głównego (Ca2). W poziomie tym PGNiG SA odkryło, udokumentowało i udostępniło do produkcji dwa największe złoża ropno-gazowe w Polsce (BMB i LMG). W Pakistanie z kolei PGNiG SA z powodzeniem prowadzi poszukiwania na, zlokalizowanej w prowincji Sindh, koncesji Kirthar, gdzie od niedawna trwa eksploatacja złoża Rehman, a w nieodległej perspektywie czasowej do produkcji zostanie włączone nowoodkryte złoże Rizq. Całość uzupełnia działalność w Libii i Egipcie. Prace poszukiwawcze prowadzone w Libii przez POGC Libia BV koncentrują się w basenie naftowym Murzuq na obszarze koncesyjnym 113 i trwają nadal, mimo ogłaszanego stanu siły wyższej, w praktyce zawieszającego prace polowe. W Egipcie PGNiG SA prowadziło poszukiwania na koncesji Bahariya, zlokalizowanej w północnej części egipskiej Pustyni Zachodniej, jednak niesatysfakcjonujące wyniki prac skłoniły do opuszczenia tego kraju.
EN
Among the key elements of the PGNiG Group business strategies is the expansion of exploration and production activities outside Poland. Gaining access to foreign deposits allows for the expansion of the potential of own resources and entering foreign markets. The article provides both a detailed description of the scope of works carried out by PGNiG SA specialists at licenses located abroad, and information of issues related to the geology of individual regions. Operations carried out by PGNiG Upstream International on the Norwegian continental shelf are an example of the activities. The company operates oil as well as oil and gas deposits (Skarv, Morvin, Vale, Vilje, and soon, also Gina Krog and Snadd), and carries out exploration works in the vicinity of the operated deposits, as well as in the areas that are less recognized from the geological point of view. Another forms of the company activities are operations in Denmark (South Jutland) and Germany (South Brandenburg) where the research focuses on the Main Dolomite (Ca2) reservoir level that is well-known to the Polish geologists. Two of the largest oil and gas deposits in Poland (BMB and LMG) have been discovered, documented and developed for the production by PGNiG SA at this level. In Pakistan, in turn, PGNiG SA successfully conducts exploration at the Kirthar license, located in the Sindh Province, where exploitation of the Rehman deposit has recently been launched; the exploitation of the newly discovered Rizq deposit will also be launched in the near future. Operations are complemented by activities in Libya and Egypt. The exploration works conducted in Libya by POGC Libya BV are focused in the Murzuq petroleum basin at concession area no. 113, and are continued despite the announced force majeure state that, in practice, means holding up the field works. PGNiG SA has conducted exploration works at the Bahariya license located in the northern part of the Egyptian Western Desert, however, unsatisfactory results led the company to leave this country.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.