Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agro-logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The work is aimed at analysing the state and prospects of implementing the export potential of the agrarian sector of Ukraine, the structure of which is based on the principles of transition from the abstract to the concrete. The study begins with the definition of factors that shape the export opportunities of the agrarian sector, namely: the quality of the factors of agricultural production (objects of labour, means of labour); the branch structure of agricultural production; the state of the systems of certification and quality control of export products; the diversification of markets; the access to financial resources; the level of the marketing support of export; the mechanisms of the realization of the state export policy; the state of development of agro-logistics. It has been proved that in the short term, the production components are not decisive in the processes of using and expanding the existing export potential of the national agrarian sector. In the modern conditions the state of logistics infrastructure is coming to the forefront. In the general problem of agro-logistics, the following levels are distinguished: micro-, meso-, macro-, and supranational. In each of them we have identified "the bottlenecks" of the process of building up export potential from the point of view of agro-logistics. The ways of increasing the export potential of the agrarian sector in Ukraine have been proposed. These include: the development of container transportation sphere; the creation of effective mechanisms for directing funds of united territorial communities for the development of regional logistics infrastructure; the reform of Ukrzaliznytsia (JSC „Ukrainian Railways”); the development of alternative variants of supply chains by improving the infrastructure of the automobile and river transport; the expansion of the representation of Ukraine in the world governmental and non-governmental organizations in order to protect the national trade interests; the formation of the system of training personnel capable of adapting to changing market conditions.
PL
Celem artykułu jest wskazanie roli i próba oceny agrologistyki w funkcjonowaniu agrobiznesu. Przedstawiono prawne i pozaprawne instrumenty mające wpływ na rozwój agrologistyki. Do prawnych instrumentów agrologistyki należą: rejestry zwierząt, transport zwierząt ,ochrona i transport roślin, grupy producentów rolnych, umowy kontraktacyjne oraz środki unijne. Lepsza organizacja logistyki może doprowadzić do obniżenia kosztów i podniesienia poziomu obsługi klientów. Agrologistyka jest istotnym czynnikiem poprawy konkurencyjności i efektywności agrobiznesu. Agrobiznes obejmuje wszystkie podmioty, które biorą udział w wytwarzaniu żywności i dostarczaniu jej do konsumenta.
EN
Purpose of this article is to indicate and attempt of evaluation agro logistics in agribusiness. The article introduces law and non-law aspects which have influence on agribusiness development. Law aspects consists: animals register, animals transportation, plants protection and transportation, groups of agro manufacturers and EU resources. Better logistics can cause lower expenses and better customer service. Agro logistics is an important issue in improvement of agribusiness competitiveness and efficiency. Agribusiness includes all objects which take a part in food production and food delivery to the consumer.
PL
W pracy autorzy prezentują problematykę związaną z efektywnym zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w agrologistyce. Badania zostaną ograniczone do jednego przykładu praktycznej implementacji tego typu rozwiązania w gospodarce. Jest to ważne zagadnienie, w czasach nam współczesnych, ze względu na ciągle zwiększającą się populację globalną (obecnie żyje na Ziemi 7 088 908 763 osób, a przyrost roczny wynosi 1,03). Tak szybki wzrost populacji globalnej generuje coraz większe potrzeby związane z produkcją żywności. Co więcej wydaje się celowe podkreślenie faktu, że ponad połowa zbiorów zbóż przypada na 4 kraje: Chiny, USA, Indie i Rosję. Ponadto tylko w USA i Rosji istnieją nadwyżki produkcji przeznaczane na eksport (produkcja zbóż w Chinach i Indiach w których mieszka około 1/3 całej populacji świata nie do końca pokrywa ich lokalny popyt). Sytuacja w zakresie wydajności produkcji rolnej zmienia się równie dynamicznie. Źródeł takiego stanu rzeczy należy upatrywać w wzajemnym oddziaływaniu na siebie różnego rodzaju czynników. Występują tutaj obok siebie czynniki o naturze prawnej, społecznej jak również typowo agrarnej (takie jak mechanizacja i automatyzacja, stosowanie nowych, bardziej wydajnych, odpornych na choroby i panujące warunki klimatyczne odmian, nawożenie, wapnowanie, nawadnianie/odwadnianie - regulacje gospodarki wodnej, środki ochrony czy też wyrównywanie powierzchni pól).
EN
The paper aims at presenting and analysing processes connected with the performance of selected agrotechnical operations with the usage of state-of-the-art ICT. The author focuses on the analysis of fertilization of cultivated fields in this respect. The research methods included empirical observation and the analysis of pertinent literature providing an overview of the application of selected technologies in practice. As a result of research the authors formulated conclusions, stressed the need to carry out further research and suggested research directions.
PL
W artykule przedstawiono zasady dotyczące zakładania i funkcjonowania grup producentów rolnych, które wpływają na usprawnienie zarządzania logistycznego na rynku owoców i warzyw. Rozważania skupiły się na uznanych grupach producentów rolnych, organizacjach producentów owoców i warzyw, umowach członkowskich i kontraktacji oraz zasada finansowania rynku owoców i warzyw.
EN
The article presents the rules of the establishment and operation of producer groups which help to improve the management of logistics on the fruit and vegetables market. The discussion focuses on the recognized groups of agricultural producers, organizations of fruit and vegetables producers, member and farming contracts and the principle of financing the fruit and vegetables market.
PL
W pracy przedstawiono wielkość i strukturę przepływów surowcowotowarowych w gospodarstwach rolnych w aspekcie kierunku produkcji. Założony cel został zrealizowany na podstawie badań przeprowadzonych w 80 gospodarstwach Polski Południowej. Obiekty do badań zostały podzielone na 4 grupy: gospodarstwa jednokierunkowe - ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą, gospodarstwa dwukierunkowe i mieszane. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano oceny wielkości i struktury przepływów surowcowo-towarowych w głównych obszarach logistyki: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Końcowym efektem przeprowadzonych badań było stworzenie modeli przepływów surowcowo-towarowych w badanych gospodarstwach obrazujących wielkość i strukturę przepływającej masy towarów.
EN
The work study presents the size and the structure of raw-materials and goods flow in agricultural farms with regard to the production trend. The assumed aim was carried out based on research conducted in 80 farms of Southern Poland. The facilities covered by the research were divided into four groups: one-trend farms - plant and animal production oriented, two-trend farms and mixed - trend farms. As a result of the research which was carried out, the size and the structure of raw materials and goods flows was assessed within main areas of logistics: supply and distribution. Forming models of raw materials and goods flow in the researched farms, which illustrate the size and the structure of goods mass flow, was the final effect of the research.
6
Content available remote Rolnictwo precyzyjne - agrologistyka w dobie społeczeństwa informacyjnego
EN
This paper aims at presenting the consequences of implementing new technologies in agriculture. On the basis of pertinent literature the author has presented the economic and organizational effects which may be obtained as a result of implementing RFID and GPS in agriculture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.