Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research aimed at analysing the influence of the diesel oil temperature on the NOx emission level. The tests were carried out on a test stand equipped with a 9.5 kW multi-fuel compression-ignition engine. The setup constitutes an experimental cogeneration unit discharging the produced energy into the power grid. The measurements were carried out under the D1 test procedure provided by ISO 8178–4 for testing engines operating at a constant speed. As a result of statistical analysis of the results obtained, significant differences were found in the u specific values of the nitrogen oxides emission gained for particular phases of D1 tests, when the engine was fed with diesel fuel of different temperatures. The results obtained confirmed the possibility of limiting the specific emission of NOx only when the engine is running at 75% of its nominal torque. An increase in the NOx emissions was recorded for the remaining loads.
EN
The second-generation liquid biofuels are fuels derived from non-food raw materials, i.e. waste cooking oils and animal fats. They are waste raw materials from the agri-food industry, hence their quantity is limited, and their quality depends, inter alia, on the place of their acquisition. Considering the fact that rheological properties of liquid biofuels are closely correlated with the quality of raw materials from which they are obtained, the industrial production of biofuels from waste fats requires development of new analytical methods, allowing for a quick assessment of the quality of the obtained products. The aim of the study was to confirm the possibility of using near infrared spectrometry to assess the content of methyl palmitate in biofuels produced from waste cooking oil. The calibration models were based on 41 absorbance spectra recorded in the range of 400-2170 nm for samples containing from 0 to 5 % of methyl palmitate. The obtained results confirmed that there is a possibility of effective detection of the concentration of this ester in biofuel using the spectrum in the range of 1644-1778 nm. The developed PLS calibration models are characterized by a determination coefficient (R2 ) exceeding the value of 0.99.
PL
Biopaliwa ciekłe II generacji są paliwami otrzymywanymi z surowców niespożywczych tj. olejów posmażalniczych oraz tłuszczów zwierzęcych. Są to surowce odpadowe, pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego, w związku z czym ich ilość jest ograniczona, a jakość uzależniona m. in. od miejsca pozyskania. Biorąc pod uwagę fakt, że właściwości reologiczne otrzymywanych biopaliw ciekłych ściśle korespondują z jakością surowców z jakich są otrzymywane, przemysłowa produkcja biopaliw z tłuszczów odpadowych wymaga opracowania nowych metod analitycznych, pozwalających na szybką ocenę jakości uzyskiwanych produktów. Celem badań było potwierdzenie możliwości zastosowania spektrometrii bliskiej podczerwienią do oceny zawartości palmitynianu metylu w biopaliwach produkowanych z tłuszczy posmażalniczych. Bazę do budowy modeli kalibracyjnych stanowiło 41 widm absorbancji zarejestrowanych w zakresie 400-2170 nm dla próbek zawierających od 0 do 5 % palmitynianu metylu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że istnieją możliwości skutecznej detekcji stężeń tego estru w biopaliwie za pomocą widma z przedziału 1644-1778 nm, a opracowane modele kalibracyjne PLS charakteryzują się współczynnikiem determinacji przekraczającym 0,99.
EN
This study analyses the results of research on the improvement of grain quality using a filling core in a grain silo. The research is a part of the research project aimed at developing an innovative system for drying and storing maize grain that, among other benefits, reduces grain damage. Two series were carried out: a control series, in which a chute was applied as the main element, and an operation series, in which a cascade chute was used for testing. The analysis conducted on the simulated operating conditions showed a 4-5-fold reduction in the amount of grain damaged following the application of the filling core compared with the control series. It has also been shown that a 6-meter cascade chute considerably decreases the velocity of the falling grain when loading the silo.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie poprawy jakości ziarna dzięki zastosowaniu rdzenia zasypowego w silosie zbożowym. Badania wykonano w ramach projektu badawczego, którego celem było stworzenie innowacyjnego systemu składowania ziarna kukurydzy m.in. ograniczającemu uszkodzeniu ziarna. Wykonane zostały dwie serie: kontrolna, w której jako główny element zastosowano zrzutnię oraz seria eksploatacyjna, w której do badań zastosowano kaskadę zasypową. Analiza w symulowanych warunkach operacyjnych wykazała 4-5-krotnie zmniejszenie ziaren uszkodzonych po zastosowaniu rdzenia zsypowego w porównaniu do serii kontrolnej. Wykazano także, że 6-metrowa kaskada zasypowa spowalnia w znacznym stopniu prędkość spadania ziarna podczas załadunku silosu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.