Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetworniki piezoelektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono propozycję modelowania matematycznego drgających przetworników piezoelektrycznych poprzez zastosowanie analogii elektrycznej. Opracowany model stosowany jest w analizie oraz wyznaczaniu charakterystyk drgających płytek piezoelektrycznych z dołączonymi, zewnętrznymi, biernymi elementami elektrycznymi. Wprowadzono układ zastępczy przetwornika piezoelektrycznego równoważny trójwrotnikowi elektrycznemu. W pracy analizowano połączenia dwóch płytek piezoelektrycznych działających jako transformator piezoelektryczny, wprowadzając układy zastępcze obu przetworników. Przy stosowaniu układów zastępczych w postaci obwodów elektrycznych wszystkie wielkości mechaniczne w otrzymanym układzie Masona zostały zastąpione równoważnymi wielkościami elektrycznymi.
EN
A proposal of mathematical modelling of vibrating piezoelectric transducers using the electrical analogy is presented in this work. The developed mathematical model is used in analysis of vibrating piezoelectric plates with adjoined external passive electric elements and for designating of their characteristics. A substitute electric system of the piezoelectric transducer that is equal to a three-port system was introduced. A piezoelectric transformer created by connection of two plates was analysed. Substitute systems of both plates were introduced. All mechanical parameters of the analysed system were replaced by equivalent electrical parameters in obtained Mason’s model.
PL
W pracy omówiono zagadnienia modelowania i badania drgających giętnie układów mechatronicznych, zawierających przetworniki piezoelektryczne, stosowane jako tłumiki lub aktuatory drgań. Zaproponowano sposób analizy rozpatrywanych układów z szerokopasmowym, piezoelektrycznym tłumikiem drgań oraz z piezoelektrycznym wzbudnikiem. Stosując opracowane modele matematyczne oraz skorygowaną,przybliżoną metodę Galerkina, wyznaczono charakterystyki badanych układów.
EN
Work presents issues of modelling and testing of flexural vibrating mechatronic systems with piezoelectric transducers used as actuators or vibration dampers. The method of analysis of the considered systems with broad-band piezoelectric vibration damper and piezoelectric actuator. Characteristics of considered systems were calculated using developed mathematical models and corrected approximate Galerkin method.
PL
W pracy przedstawiono eksperymentalną metodę wyznaczania naprężeń kontaktowych w procesach wyciskania. Do pomiaru użyto przetworników piezoelektrycznych wyposażonych w bardzo czuły układ membrany umieszczonej w obudowie wypełnionej silikonem, który reaguje na zmiany ciśnienia i przekazuje je na elementy czujnika. Zaprezentowano także wyniki badań, dotyczące rozkładów ciśnień na tłoku i ściankach recypienta (pojemnika). Omówiono technikę przeprowadzenia pomiarów, kalibrację toru pomiarowego przetworników i zastosowaną aparaturę. Badania przeprowadzono na materiale zastępczym (plastelinie), który bardzo dobrze symuluje procesy wyciskania stopów aluminium w podwyższonych temperaturach. Pokazano również znaczące różnice, jakie wystąpiły w rozkładach ciśnień podczas wyciskania symetrycznego i niesymetrycznego.
EN
The experimental method based on piezoresistive transducers has been presented in this paper. A high- sensitivity piezoresistive silicon chip is used for pressure sensing. The chip is protected against ambient influences by a stainless steel housing sealed with a concentrically corrugated diaphragm. The housing is filled with silicone oil so as to ensure the transfer of the pressure from the diaphragm to the sensing component. The results of pressure distribution have been shown on contact surface between ram, container and extruded material. The technique of measurement has been analysed as well. Experiments are made using plasticine as a substiute material. This kind of material is used to simulate extrusion process of aluminium alloys in elevated temperatures. The significant differences has been obtained in pressure distribution between symmetric and non - symmetric extrusion process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.