Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
It is shown that with a cyclic loading in the vicinity of the stress concentrator within the static and cyclic plastic zones, a specific volume of material is gradually formed - the fatigue process zone. Its size d* determines the length of non-propagated cracks or safety defects in the material and can be a determining factor in the diagnosis of material damage. For these materials, the size d* does not depend a lot on the type and geometric characteristics of the stress concentrator. It can be determined by laboratory conditions. While detecting the defects which are longer than d* , it is decided to reduce the intervals between inspections of the construction element, repair or replace it.
PL
Pokazano, że cykliczne obciążenie w pobliżu koncentratora naprężeń w statycznych i cyklicznych strefach plastycznych stopniowo tworzy specyficzną objętość materiału - strefę procesu zmęczeniowego. Jej rozmiar d* określa długość nierosnących pęknięć lub innych bezpiecznych defektów i może być czynnikiem decydującym w diagnozie uszkodzeń materiału. Dla badanych materiałów rozmiar d* mało zależy od rodzaju i geometrycznych charakterystyk koncentratora naprężeń. Można go wyznaczyć w warunkach laboratoryjnych. Po ujawnieniu defektów, dłuższych niż d* , podejmuje się decyzję o skróceniu czasu między przeglądami elementów konstrukcji, jego remoncie lub zamianie.
EN
Measurement of the disc temperature of a disc brake or the rim temperature of a block brake at various simulated train brakings is one of the tests carried out at an inertia brake station. In case of temperature tests of a railway disc brake, in accordance with the guidelines presented in [1], thermocouples installed on the friction surface of the brake disc are used. Behaviour of the average temperature is defined on the basis of six thermocouples mounted in threes on each side of the friction collar. The thermocouples on each side of the disc are placed every 120 ° on three different radii of the disc. During simulated braking tests of the disc, in accordance with a test programme provided for a railway disc brake [2], the waveforms of the average temperature of the disc as a function of the braking time are recorded. This is especially important during trials of brakings from high speeds: 200 and 300 km/h with high pressures of pads to the disc and large braking masses in case of brakings of trains with goods carriages. Then the heat load limit of the brake is checked. The purpose of this paper is to analyse the results of research on behaviour of the average temperature obtained from the measurement of the railway disc brake system, in particular the disc brake, the friction pads brake and caliper (Figs. 6 and 7) using a thermographic camera in station tests. The research show that the measurements using a thermal imaging camera can substantially extend the scope of bench research on the brake disk. It is possible to determine the temperature average increment on the components of the braking system as a result of changes in the thickness of the friction pads.
PL
: Jednym z badań prowadzonych na bezwładnościowym stanowisku hamulcowym jest pomiar temperatury tarczy dla hamulca tarczowego lub temperatury obręczy dla hamulca klockowego przy różnych symulacjach hamowań pociągu. Celem artykułu jest ocena wyników badań rozkładu średniej temperatury tarczowego układu hamulcowego, w szczególności tarcza hamulcowa-okładzina cierna wraz z obsadą hamulcową uzyskanych z pomiaru przy użyciu kamery termowizyjnej w warunkach stanowiskowych. Przeprowadzone badania termowizyjne pozwalają na ocenę zarówno jakościową jak i ilościową zmiany rozkładu średniej temperatury elementów pary ciernej hamulca spowodowaną zużyciem okładzin ciernych.
PL
Poprzez otrzymywanie funkcjonalnych (o odpowiednich właściwościach) warstw wierzchnich materiałów konstrukcyjnych można sterować ich właściwościami objętoścoiowymi. Przeanalizowano współczesne sposoby ochrony materiałów konstrukcyjnych w środowiskach metali ciekłych stosowanych w przemyśle jądrowym poprzez sterowanie ich strukturą, składem chemicznym i fazowym oraz stanem naprężeń własnych w warstwie wierzchniej. Na podstawie kompleksowych badań charakteru uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych, które pracują w kontakcie z różnymi metalami ciekłymi, oraz analizy przemian strukturalno-fazowych, które zachodzą na granice rozdziału faz, opracowano uogólnienie mechanizmu oddziaływania kontaktowego.
EN
The basic groups of candidate of structural materials for nuclear electric power installations are described. Their compatibility with liquid metal mediums is analysed. The methods of structural materials protection by means of regulation of mutual flows of mass transfer are substantiated. On the basis of complex examination of damage characteristics of construction materials working in contact with different metal melts and on the basis of structure-phase transformations at the phase boundary, the generalization concerning the feature of contact interaction mechanism is meade.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.