Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gantt diagram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposób wykonania harmonogramu w postaci wykresu Gantta z zastosowaniem szeregowania zadań metodą sprzężeń czasowych i ciągłości pracy TCM 1 brygad roboczych. Tradycyjną metodą wizualizacji harmonogramu w TCM są cyklogramy. W artykule przedstawiono wykorzystanie programu MS Project do wykonania wykresów Gantta z zastosowaniem szeregowania zadań metodą TCM 1 ze względu na możliwość wykorzystania tego programu w analizie ryzyka i kosztów cyklu życia budowli, gdzie konieczne jest zastosowanie wykresu Gantta do obliczeń.
EN
The purpose of this work is to present the method of making a schedule in the form of a Gantt chart with the use of task scheduling using the time coupling method while maintaining the continuity of work of TCM 1 working teams. The traditional method of schedule visualization in TCM are cyclograms, in this work MS Project was used to prepare Gantt charts using the TCM 1 task scheduling method due to the need to use this program in the risk and cost analysis of the building life cycle, where it is necessary to use the Gantt chart to calculations.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z redukcją czasu przezbrojenia prasy korbowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy użyciu techniki SMED. Wdrożenie umożliwiło skrócenie czasu przezbrajania bez konieczności przeznaczania na to znacznych środków. W artykule przedstawiono poszczególne etapy wdrażania koncepcji SMED, a także możliwość wykorzystania diagramu Ishikawy, umożliwiającego przeprowadzenie dokładnej analizy przyczynowo-skutkowej, oraz wykresu Gantta, dzięki któremu możliwa jest kontrola realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. W podsumowaniu zawarto rezultaty wprowadzanych zmian.
EN
The article presents issues related to the reduction of changeover time of a crank operated press in a manufacturing company using the SMED methodology. Implementation of this method enabled the reduction of changeover time, without committing to a significant investment. The article presents the different stages of implementation of the SMED concept, as well as the possibility of using Ishikawa diagram, enabling a thorough cause and effect analysis, and the Gantt diagram through which it is possible to control the implementation of the planned project. The work was completed with a summary with the key results of the changes.
EN
The paper presents a practical way to shorten changeover of HAAS VF3 milling machine during the production of parts for mowers performed at a manufacturing company SaMASZ, Bialystok. A typical SMED approach was applied, i.e. times of individual actions were measured upon a priorly recorded film. Then, the operations were grouped into external and internal ones. For the purpose of analysis the Gantt diagram was used. In order to increase the share of external actions, the EROWA zero-point system chuck was used. As a result, most of the internal actions could be converted into external ones, that do not take up valuable working time of the machine. Calculated resulting economic effect significantly reduces production costs and the EROWA system applied in the process further improves machining precision of manufactured parts, and thus the quality of the manufactured agricultural machinery.
PL
Artykuł prezentuje praktyczny sposób skrócenia czasów przezbrojeń frezarki HAAS VF3 podczas produkcji części dla kosiarek wykonywanych przez przedsiębiorstwo produkcyjne SaMASZ, w Białymstoku. W publikacji wykorzystano typowe podejście SMEA to znaczy czasy poszczególnych operacji mierzono na podstawie nagranego uprzednio filmu. Następnie operacje zostały pogrupowane na zewnętrzne i wewnętrzne. W analizie wykorzystano również wykres Gantta. W celu udziału zewnętrznych operacji wykorzystano system zerowania EROWA. W rezultacie część wewnętrznych operacji została zamieniona na zewnętrzne, które nie zajmują cennego czasu maszyny. Skalkulowane efekty ekonomiczne pozwoliły na znaczącą redukcję poziomu kosztów. Dodatkowo wykorzystanie systemu EROWA pozwoliło na poprawę precyzji wykonywanych części i jakości wyprodukowanego sprzętu rolniczego.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z operacyjnymi bazami i hurtowniami danych. Dokonano podziału ról w zespole tworzącym i obsługującym hurtownię danych, przedstawiono fazy metodyki tworzenia hurtowni danych, Transakcyjna baza danych posłuży w kolejnych krokach do budowy hurtowni danych w oparciu o modele hurtowni danych zastosowane dla analizy wielowymiarowej. Przedstawiono główne zadania związane z planowaniem, projektowaniem i wdrażaniem hurtowni danych w przedsiębiorstwie. Do opracowania projektu i wdrożenia HD wykorzystano narzędzia informatyczne do zarządzania projektami oraz narzędzia grafiki menedżerskiej i inżynierskiej.
EN
The paper deals with operational databases and data warehouses issues. Participant roles of team creating and supporting data warehouse development and management are described. Phases and tasks of creating a data warehouse are presented. Transactional database will be used in subsequent steps to build a data warehouse based on data warehouse models. These models are used for multivariate analysis. Main tasks of planning, design and implementation of an enterprise data warehouse are presented. Project management and engineering graphics software tools are used for data warehouse planning, design and implementation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.